Bauleistung - 267778-2022

20/05/2022    S98

România-București: Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale

2022/S 098-267778

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 077-209293)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061101
Țară: România
Persoană de contact: DRDP Bucuresti – Departamentul Achizitii
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 213186684
Fax: +40 213186704
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://bucuresti.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

"Acord cadru, pentru o perioada de 48 luni, avand ca obiect: “Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice pe reteaua de drumuri nationale din administrarea DRDP Bucuresti: Lot SDN TARGOVISTE”

Număr de referinţă: 16054368/2021/24/14766/1505
II.1.2)Cod CPV principal
45233139 Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

”Acord cadru, pentru o perioada de 48 luni, avand ca obiect: “Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice pe reteaua de drumuri nationale din administrarea DRDP Bucuresti: Lot SDN TARGOVISTE”

A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste unul sau doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Raspunsurile vor fi incarcate si publicate, in mod consolidat, in SEAP, dupa cum urmeaza:

- termen-limita de raspuns este in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea Documentatiei de Atribuire si ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA.

D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (www.e-licitatie.ro).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 077-209293

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 16/05/2022
A se citi:
Data: 20/05/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 16/05/2022
A se citi:
Data: 20/05/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 16/11/2022
A se citi:
Data: 20/11/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: