Bauleistung - 267779-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Alba Iulia: Installation von elektrischen Leitungen

2022/S 098-267779

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 080-214198)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL ALBA IULIA
Nationale Identifikationsnummer: 4562923
Postanschrift: Strada: Moţilor, nr. 5A
Ort: Alba Iulia
NUTS-Code: RO121 Alba
Postleitzahl: 510134
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): COSMIN BUZGURE
E-Mail: achizitii@apulum.ro
Telefon: +40 0258811993
Fax: +40 0258811993
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apulum.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – CARTIER CETATE” – COD SMIS 125642 ”, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Referenznummer der Bekanntmachung: 4562923_2022_PAAPD1327276
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Amplasament:Toate lucrările de execuție se vor executa pe terenuri aflate în intravilanul Muncipiului Alba Iulia, pe străzile aferente zonei Cartierului Cetate, terenuri care se încadrează în PUG-ul Municipiului.

Titular / Beneficiar: Municipiul Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A , Alba Iulia, județul Alba.

Lucrările de creare, modernizare și extindere ale sistemului de iluminat se vor executa pe terenuri aflate în intravilanul Municipiului Alba Iulia, pe străzile aferente zonei Cartierului Cetate

- Principalele lucrări care se impun a se executa în cadrul prezentei investiții pentru crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate” – cod Smis 125642 (LOT 2), sunt următoarele:

- Crearea/extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică, cu cablu subteran și stâlpi metalici/de fibră stradali/ornamentali și montarea, pe aceștia, a aparatelor de iluminat cu surse Led (aparate împărțite pe clase de iluminat) și a elementelor conexe (brațe de prindere, cleme, cablu de alimentare) – 1.178 buc.;

- Montarea pe stâlpii proiectați, a aparatelor de iluminat cu surse LED (aparate împărțite pe clase de iluminat) și a elementelor conexe (brațe de prindere, cleme, cablu de alimentare, etc.) - 1.222 buc;

- Toți stâlpii metalici montați în cadrul proiectului vor fi prevăzuți cu priză de pământ și cutie de conexiuni echipată cu siguranțe;

- Demontarea aparatelor de iluminat existente și a elementelor conexe a acestora (brațe de prindere, cleme, cablu/ conductoare de alimentare, etc.) – 781 buc;

- Implementarea unui sistem inteligent de management și control prin telegestiune pentru monitorizarea și controlul centralizat al aparatelor de iluminat;

- Lungime rețea existentă: 27,25 km;

- Lungime rețea extinsă/ reîntregită: 35,05 km.

Obiectivul se va executa în conformitate cu documentația tehnico-economică la faza de proiectare PT+DE+CS elaborat de Asocierea Cristalin Project Management S.R.L. și Ago Proiect Engineering S.R.L. și a Autorizației de Construire nr. 35 din 19.01.2022.

În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare in legatura cu documentaţia de atribuire este de 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunţul de participare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 080-214198

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 26/09/2022
muss es heißen:
Tag: 09/10/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: