Bauleistung - 267798-2022

20/05/2022    S98

Polen-Lublin: Bauarbeiten

2022/S 098-267798

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 094-258332)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: 43071987600000
Postanschrift: ul. Południowa 5
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-482
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Nizioł
E-Mail: slawomir.niziol@sw.gov.pl
Telefon: +48 817104582
Fax: +48 817440500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sw.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu

Referenznummer der Bekanntmachung: OI/KI.2230.1.2022/LUB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu”.

2. W ramach ww. zadania inwestycyjnego, Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 1 275,05 m2 i powierzchni użytkowej 2 947,30 m2, a także spacerniaka o powierzchni zabudowy 557,25 m2 i powierzchni wewnętrznej 569,90 m2.

3. Zlecenie obejmie również zagospodarowanie przyległego terenu oraz całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą planowanemu zamierzeniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-258332

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

muss es heißen:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: