Bauleistung - 267802-2022

20/05/2022    S98

Polen-Ziębice: Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen

2022/S 098-267802

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 067-176043)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ziębice
Nationale Identifikationsnummer: 887-16-35-214
Postanschrift: ul. Przemysłowa 10
Ort: Ziębice
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 57-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Ochał
E-Mail: zamowienia.publiczne@ziebice.pl
Telefon: +48 748163851
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ziebice.biuletyn.net

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

BUDOWA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W ZIĘBICACH

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212000 Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

2. Zakres robót w szczególności obejmuje:

1) ciągi piesze, pieszo - jezdne, parkingi, inne utwardzenia terenu;

2) instalacje: deszczowa, sanitarna, c.o., elektryczna, gazowa, wentylacji i klimatyzacji, telekomunikacyjna, fotowoltaiczna, podziemny zbiornik retencyjny, oświetlenia terenu.

3) przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 11 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 48 m-cy. Okres udzielonej gwarancji zależy od wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 067-176043

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 26/08/2022
muss es heißen:
Tag: 30/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: