Bauleistung - 267810-2022

20/05/2022    S98

Tschechien-Prag: Bauarbeiten

2022/S 098-267810

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 053-136772)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Nationale Identifikationsnummer: 00066001
Postanschrift: Zborovská 81/11
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 15000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Josef Tesař
E-Mail: josef.tesar@ksus.cz
Telefon: +420 702010794
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ksus.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

II/102 Rekonstr. silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace II/102 v úseku provozního staničení 25,581 až 28,927 na cestmistrovství Dobříš mezi autobusovou zastávkou „Nové Dvory, Nová Hospoda“ na hranici okresu Praha - západ a křižovatkou s II/114 u Sudovic. Stávající asfaltový kryt bude rekonstruován recyklací za studena na místě, položí se nové krytové asfaltové vrstvy, provede se sanace okrajů vozovky a aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev. Příkopy budou vyčištěny. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,346 km.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 053-136772

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: