Bauleistung - 267818-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Bauleistungen im Hochbau

2022/S 098-267818

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 057-148186)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus
Nationale Identifikationsnummer: 015259640
Postanschrift: pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-495
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Paluszek
E-Mail: jpaluszek@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224436000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa budynku szkoły podstawowej przy ul. Hennela/Silnikowej w Warszawie.

Referenznummer der Bekanntmachung: UD-XIWZP.271.7.2022.JPA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres planowanych robót budowlanych w szczególności obejmuje:

Zgodnie z załączonym projektem budowlanym przygotowanym przez: Pracownię projektową Stanisław Konopiński ul. Ostrzycka 1/3 m. 59, 04-035 Warszawa, należy zwrócić szczególną uwagę na:

a) Budowę niezbędnej infrastruktury związanej z budynkiem szkoły - przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji ściekowej;

b) Budowę I etapu inwestycji obejmującą rozbiórkę stacji Trafo, budowę budynku szkoły podstawowej, w tym:

• roboty ziemne w obrębie budynku szkoły,

• roboty fundamentowe budynku,

• konstrukcję żelbetową budynku,

• konstrukcję modułową stalową,

• roboty murowe w budynku;

• wykonanie podłóg na gruncie, w tym izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, wylewki i posadzki cementowe;

• budowa dachu budynku, w tym pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odwodnienia dachu, z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowania ;

• wykonanie wykończenia wewnętrznego pomieszczeń na 3 kondygnacji budynku, w tym posadzki, ściany, sufity, drzwi wewnętrzne;

• budowa elewacji budynku wraz z montażem elewacyjnych paneli fotowoltaicznych;

• dostawa i montaż stolarki okiennej;

• dostawa i montaż stolarki drzwiowej w zakresie drzwi zewnętrznych;

• budowa instalacji wodociągowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, instalacji kanalizacji ściekowej i technologicznej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji ogrzewczej, instalacji wentylacji i klimatyzacji;

• budowa pomp ciepła;

• budowa instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych, oświetlenia awaryjnego, odgromowej i połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej, uziemienia, oświetlenia elewacji budynku, instalacji fotowoltaicznej, instalacji teletechnicznej, instalacji domofonowej, instalacji RTV, instalacji nagłośnienia, instalacji przyzywowej, instalacji systemu kontroli dostępu, instalacji CCTV, instalacji SSWiN, instalacji BMS, instalacji oddymiania,

• wykonanie wszystkich prób i badań dotyczących budynku i instalacji, w tym

w szczególności dwóch testów szczelności budynku (testu wstępnego na etapie budowy stanu surowego zamkniętego budynku oraz testu końcowego po zakończeniu budowy budynku), badań szczelności i wydajności instalacji sanitarnych, badań i pomiarów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, badań hałasu pomieszczeń w budynku.

c) Wykonanie instalacji zewnętrznej pomp ciepła, w tym wykonanie 50 sond w gruncie, na terenie boiska,

d) Rozbiórka fragmentu nieczynnego przyłącza wodociągowego znajdującego się przy projektowanej studni wodomierzowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 057-148186

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.1.5)
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.1.5)
Anstatt:

48474598,56 PLN

muss es heißen:

65347997,00 PLN

Abschnitt Nummer: VI
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI.1)
Anstatt:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia powtarzającego do 17% wartości zamówienia podstawowego.

muss es heißen:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia powtarzającego do 17% wartości zamówienia podstawowego.

Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7)
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.6)
Anstatt:
Tag: 23/08/2022
Ortszeit: 00:00
muss es heißen:
Tag: 04/09/2022
Ortszeit: 00:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: