Bauleistung - 267826-2022

20/05/2022    S98

Polen-Grajewo: Bauarbeiten

2022/S 098-267826

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 067-176080)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Grajewo
Postanschrift: ul.Strażacka 6A
Ort: Grajewo
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 19-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Wojsław, Dariusz Doliwa
E-Mail: sekretariat@um.grajewo.pl
Telefon: +48 862730829
Fax: +48 862730803
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.grajewo.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://um-grajewo.logintrade.net

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.7013.4.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmującego, ulice: Polna, Piaskowa, Spokojna, rtm.Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, plt.Sztramko, Partyzantów, Tabortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św.Józefa, Św.Piotra, Św.Marka, Św.Kolbe, Św.Floriana, os.Południe (łącznik pomiędzy ul.Szpitalną a ul.Koszarową), parking przy ul.Strażackiej oraz brakujące chodniki na os.Huta, os.Szkolne i os.Parkowe.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9 SWZ. 3. Dodatkowe informacje dotyczące zakresu robót objętych zamówieniem zawarte są w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącego załącznik nr 8 SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 067-176080

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 16/08/2022
muss es heißen:
Tag: 21/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: