Bauleistung - 267831-2022

20/05/2022    S98

Polen-Ryki: Bauarbeiten

2022/S 098-267831

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 093-252494)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Rycki
Postanschrift: ul. Wyczółkowskiego 10A
Ort: Ryki
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 08-500
Land: Polen
E-Mail: promocja@ryki.powiat.pl
Telefon: +48 818657450
Fax: +48 818651966
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim

Referenznummer der Bekanntmachung: RM.272.4.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim.

2. Zadanie obejmuje przebudowę dwóch ciągów drogowych w powiecie ryckim:

1) nr 1408L Dąbia – Zalesie od km 1+146 do km 4+017,8 o długości 2,871 km

2) nr 1409L Dąbia – Ownia - Wylezin od km 0+000 do km 5+460, o długości 5,46 km.

W ramach zadania zostaną wykonane: nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia, kanały technologiczne oraz korekta geometryczna włączeń dróg lokalnych. Przewidziano również poszerzenia dróg: dla drogi Nr 1408L do 6,0 m, dla drogi Nr 1409L od 5,5 m do 6 m.

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i innych dokumentach, stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 093-252494

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 05/08/2022
muss es heißen:
Tag: 12/09/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: