Szolgáltatások - 267848-2016

03/08/2016    S148    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2016/S 148-267848

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Nemzeti azonosító szám: AK23699
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László
E-mail: laszlo.nagy@mk.gov.hu
Telefon: +36 18964156
Fax: +36 17950896

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2018/2016. számú kormányhatározatban meghatározott feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79952000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. BTL-tevékenység keretében művészeti kiadvány megvalósítása, amelyen keresztül Magyarország kulturális-történelmi értékei bemutatásra kerülnek.

2. Sajtókampány lefolytatása Németországban, ennek keretében a történelmi és kulturális kapcsolatok megerősítését célzó dokumentumfilm készítése, ezen dokumentumfilm, valamint egy releváns témájú játékfilm és ezekhez kapcsolódóan pozitív tartalmú szerkesztőségi anyagok megjelentetése.

3. Kulturális-művészeti rendezvények megvalósítása külföldön – Megrendelő által meghatározott helyszíneken – az Európai Unió területén.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 415 737 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952100
79340000
79553000
79342000
79416000
92112000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HUZZ
NUTS-kód: DEZ
NUTS-kód: DE3
NUTS-kód: UKI
NUTS-kód: FR101
A teljesítés fő helyszíne:

BTL tevékenység tekintetében: Magyarország egész területe.

Sajtókampány lefolytatása tekintetében: Németország egész területe.

Rendezvényszervezési feladatok tekintetében: Berlin, Párizs, London.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. BTL-tevékenység keretében művészeti kiadvány – fotóalbum – megvalósítása, amelyen keresztül Magyarország kulturális-történelmi értékei bemutatásra kerül. (Nyelv: német, példányszám: 5 000 db, Oldalszám: min. 296+4, Szín: 4+4 c, Kötészet: táblaborítású, fűzött, DVD beragasztás.)

2. Sajtókampány lefolytatása Németországban, ennek keretében a történelmi és kulturális kapcsolatok megerősítését célzó dokumentumfilm készítése, ezen dokumentumfilm (minimálisan 40 perces játékidő), valamint egy releváns témájú játékfilm és ezekhez kapcsolódóan pozitív tartalmú szerkesztőségi anyagok megjelentetése. Az anyagok központi témája az 1956-os szabadságharc és forradalom (célközönség: Németország lakossága).

3. Kulturális-művészeti rendezvények, megvalósítása külföldön – Megrendelő által előírt meghatározott helyszíneken az Európai Unió területén. (A tevékenység magában foglalja 3 rendezvény teljes körű lebonyolítását, művészeti koncepció kidolgozását, a művészeti produkciók megszervezését is.)

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokai fennállnak. A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nem csak havaria/vis maior esetén alkalmazható. Ezt több Döntőbizottsági és bírósági döntés is megerősíti. Példaként említve: nem vis maior helyzet – D.303/2012, D.331/2012, D.332/2012, D.348/2012, jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz általi kijelölés – D.402/2012., 28.K.31 708/2013, 3.Kf.650 388/2013.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Network 360 Reklámügynökség Kft.
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.brigitta@network360.hu
Telefon: +36 13988350
Fax: +36 13988361

Internetcím: http://network360.hu/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Red Rock Musikproduktion GmbH
Postai cím: Klenzestrasse 1A
Város: Tutzing
NUTS-kód: DE21L
Postai irányítószám: 82327
Ország: Németország
E-mail: projects@redrock.de
Telefon: +36 49815899550
Fax: +36 49815899550

Internetcím: http://redrock.de/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 417 322 835.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 415 737 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Network 360 Reklámügynökség Kft. ajánlattevő adószáma: 23480197-2-41.

A Red Rock Musikproduktion GmbH ajánlattevő közösségi adószáma: DE 219204920.

A Red Rock Musikproduktion GmbH ajánlattevő V.2.3) pontban megadott irányítószáma helyesen: 82327.

A Szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— fotóalbum készítésének egy része,

— dokumentumfilm készítésének egy része,

— dokumentum és játékfilm, valamint szerkesztőségi anyagok megjelentetésének egy része,

— PR ügynökségi tevékenység egy része,

— rendezvényszervezési feladatok egy része.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +36 18828504
Fax: +36 18828503
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2016