Bauleistung - 267864-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

2022/S 098-267864

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Gradnje

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 023-056501)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Nacionalna identifikacijska številka: 5300177000
Poštni naslov: Tržaška cesta 19
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za javna naročila
E-naslov: jn.drsi@gov.si
Telefon: +386 22341422
Telefaks: +386 22341495
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.di.gov.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Referenčna številka dokumenta: 505/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
45230000 Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Nadgradnja delov železniških medpostajnih odsekov Brezovica - Preserje in Preserje - Borovnica ter dela železniške postaje Borovnica

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 023-056501

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 16/05/2022
Se glasi:
Datum: 31/05/2022
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 16/05/2022
Se glasi:
Datum: 31/05/2022
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

1. Črta se celotna točka 3.6 Navodil za pripravo ponudbe:

»3.6 Limitirana vrednost naročila

Ponudnik mora podati ponudbeno ceno, enako ali nižjo od limitirane vrednosti, ki je 87.910.965,70 EUR.

Ponudba, ki bo vsebovala ponudbeno ceno višjo od limitirane vrednosti, bo označena kot nedopustna in bo izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.«

VII.2)Druge dodatne informacije: