Bauleistung - 267917-2022

20/05/2022    S98

Tschechien-Ústí nad Labem: Bau von medizinischen Spezialgebäuden

2022/S 098-267917

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajská zdravotní, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25488627
Postanschrift: Sociální péče 3316/12A
Ort: Ústí nad Labem
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Postleitzahl: 40113
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Monika Ondová
E-Mail: monika.ondova@kzcr.eu
Telefon: +420 477117959
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kzcr.eu/
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.kzcr.eu/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce II.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45215120 Bau von medizinischen Spezialgebäuden
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Chomutov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění vybraného dodavatele je provedení demolice pavilonu „L“ a části pavilonu „C“ Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. a následná výstavba nového pavilonu emergency, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně stavebních úprav ve stávajícím pavilonu „C“. Předmětem plnění je dále výstavba nadzemního spojovacího koridoru, který propojí nově vybudovaný pavilon se stávajícím pavilonem „D“ Nemocnice Chomutov.

Plnění vybraného dodavatele současně zahrnuje dodávky, montáž a instalaci zdravotnické techniky, včetně jejího uvedení do provozu a provedení všech zkoušek a testů dle platné legislativy. Vybraný dodavatel bude dále zajišťovat související služby zahrnující bezpečnostně technické kontroly, revize a další kontroly instalované techniky, záruční servis a opakované instruktáže zdravotnického personálu po dobu trvání záruční doby dle ujednání smlouvy.

Konkrétní technické parametry předmětu smlouvy jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Veřejná zakázka bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj 2014-2020

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 2600/2021
Bezeichnung des Auftrags:

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce II.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
10/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: OHLA ŽS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 46342796
Postanschrift: Tuřanka 1554/115b
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 62700
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 689 142 516.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Veřejná zakázka bude konkrétně financována z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj 2014-2020 č. 98 s názvem „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45215120 Bau von medizinischen Spezialgebäuden
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Chomutov.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění vybraného dodavatele je provedení demolice pavilonu „L“ a části pavilonu „C“ Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. a následná výstavba nového pavilonu emergency, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně stavebních úprav ve stávajícím pavilonu „C“. Předmětem plnění je dále výstavba nadzemního spojovacího koridoru, který propojí nově vybudovaný pavilon se stávajícím pavilonem „D“ Nemocnice Chomutov.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 693 099 388.02 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: OHLA ŽS, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 46342796
Postanschrift: Tuřanka 1554/115b
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 62700
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Přípojka a přeložky slaboproudů - změna přeložek SLP.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané ve změnových listech.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 689 142 516.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 693 099 388.02 CZK