Bauleistung - 267926-2022

20/05/2022    S98

Polen-Słupca: Bauarbeiten

2022/S 098-267926

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Słupecki
Postanschrift: Poznańska 20
Ort: Słupca
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Mańkowski
E-Mail: bzp@powiat-slupca.pl
Telefon: +48 632758600
Fax: +48 632758680
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.powiat-slupca.pl/
Adresse des Beschafferprofils: www.powiat-slupca.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.272.4.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
Hauptort der Ausführung:

Powiat Słupecki,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo” w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie egzemplarzy w ilości niezbędnej

do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji na prowadzenie inwestycji drogowej

oraz uzyskanie stosownej decyzji umożliwiającej wykonanie inwestycji (max. 6 egzemplarzy) – według zakresu i w formie ustalonej w PFU. Obejmującej m.in.

a) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

b) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż,

c) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych,

d) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej

e) uzyskanie niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji.

f) Sprawowanie stałego nadzoru autorskiego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje projektową, zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, decyzjami oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w:

a) Umowie;

b) PFU,

c) SIWZ,

d) Ofercie Wykonawcy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/08/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 171-412661

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: BZP.272.4.2020
Bezeichnung des Auftrags:

budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz m. Niezgoda oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda - Kochowo

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
21/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 527 26 30 924
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 49 860 859.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Powiat Słupecki

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo” w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie egzemplarzy w ilości niezbędnej

do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji na prowadzenie inwestycji drogowej

oraz uzyskanie stosownej decyzji umożliwiającej wykonanie inwestycji (max. 6 egzemplarzy) – według zakresu i w formie ustalonej w PFU. Obejmującej m.in.

a) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

b) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż,

c) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych,

d) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej

e) uzyskanie niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji.

f) Sprawowanie stałego nadzoru autorskiego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje projektową, zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, decyzjami oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w:

a) Umowie;

b) PFU,

c) SIWZ,

d) Ofercie Wykonawcy.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/08/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 49 860 859.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 527 26 30 924
Postanschrift: ul. Siedmiogrodzka 9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-204
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Wcześniejsze zmiany w umowie dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (brak obowiązku ogłoszenia zmiany w Dzienniku Urzędowym)

Aneks nr 1

Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 15.09.2022 r.

Aneks nr 2

a) rezygnacja z opasek bitumicznych, wartość zmiany - 2.070.729,60 zł netto, - 2.546.997,41 zł brutto,

b) wykonanie robót zamiennych, wartość zmiany - 527.313,15 zł netto, 648.595,37 zł brutto

c) wykonanie koniecznych dodatkowych robót budowlanych i prac projektowych, wartość zmiany: 6.889.930,51 zł netto, 8.474.614,53 zł brutto

Zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

w związku z przedłużeniem terminu wykonania umowy Wykonawca będzie ponosił dodatkowe koszty pośrednie w postaci kosztu pracowników umysłowych, kosztów ogólnych związanych z wynajmem placu budowy, zapleczem kontenerowym, kabinami sanitarnymi oraz ochroną, wartość zmiany: 1.127.088,00 zł netto, 1.386.318,24 zł brutto.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W związku z przedłużeniem terminu wykonania umowy Wykonawca będzie ponosił dodatkowe koszty pośrednie w postaci kosztu pracowników umysłowych, kosztów ogólnych związanych z wynajmem placu budowy, zapleczem kontenerowym, kabinami sanitarnymi oraz ochroną. Przedłużenie terminu nastąpiło z uwagi na to, iż w toku realizacji Umowy zaistniały okoliczności mające wpływ na termin jej wykonania, w szczególności wynikające z ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii (organy administracji publicznej oraz gestorzy sieci wydających warunki techniczne działają w ograniczonym zakresie co wpływa na terminy uzyskiwania zgód, pozwoleń, uzgodnień itp). Szczegółowe opis okoliczności zawiera pismo Wykonawcy 150/02/2021/KA/INW/2H59 stanowiące załącznik do ankesu nr 1 do umowy nr 156.220.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 54 152 746.76 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 55 279 834.76 PLN