Lieferungen - 267972-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Savonlinna: Heizöl

2022/S 098-267972

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Savonlinnan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0166906-4
Postanschrift: Olavinkatu 27
Ort: Savonlinna
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
Postleitzahl: 57130
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Virve Silvennoinen
E-Mail: virve.silvennoinen@savonlinna.fi
Telefon: +358 444174985
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.savonlinna.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sulkavan kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0167265-0
Postanschrift: Kauppatie 1
Ort: Sulkava
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
Postleitzahl: 58700
Land: Finnland
E-Mail: kirjaamo@sulkava.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sulkava.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Savonlinnan Vuokratalot Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0837149-8
Postanschrift: Puistokatu 13
Ort: Savonlinna
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
Postleitzahl: 57100
Land: Finnland
E-Mail: savut@savut.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.savonlinnanvuokratalot.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Savonlinnan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0166906-4
Postanschrift: Olavinkatu 27
Ort: Savonlinna
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
Postleitzahl: 57130
Land: Finnland
E-Mail: kirjaamo@savonlinna.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.savonlinna.fi
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sulkavan Vuokratalot Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2044761-9
Ort: Sulkava
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
Land: Finnland
E-Mail: antti.hulkkonen@sulkava.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vuokra-asunnot/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2567601-5
Postanschrift: Kauppatie 1
Ort: Sulkava
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
Postleitzahl: 58700
Land: Finnland
E-Mail: jyri.eskelinen@jarvisaimaanpalvelut.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jarvisaimaanpalvelut.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

TIETOPYYNTÖ/KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN Lämmitysöljyn hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09135100 Heizöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun.

Alustavan suunnitelman mukaan Savonlinnan kaupunki kilpailuttaa seudullisena yhteishankintana lämmitysöljyn hankinnan myöhemmin julkaistavalla

tarjouspyynnöllä. Tällä ilmoituksella hankintayksikkö kutsuu hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan hankinnan valmistelun osana toteutettavaan

markkinavuoropuheluun. Tietopyynnön/markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinatoimijoita ja näiden näkemyksiä hankinnan mahdollisesta

toteuttamisesta. Tavoitteena on, että hankintayksikkö voi valmistella hankinnasta lopullisen tarjouspyynnön markkinavuoropuhelun jälkeen.

Hankintaan osallistuvien organisaatioiden määrä voi vielä muuttua.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kts. kohta II.1.4.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
03/06/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Markkinavuoropuhelusta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan 24.5.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen virve.silvennoinen@savonlinna.fi. Sähköpostista on käytävä ilmi vuoropuheluun osallistuvan henkilön yhteystiedot.

Markkinavuoropuhelussa tavoitteena on esitellä hankinnan lähtökohdat sekä käydä vuoropuhelua hankinnan toteutuksesta, alustavasta sisällöstä ja sopimusehdoista sekä saada osallistujien näkemyksiä niihin. Markkinavuoropuhelu toteutetaan hankintayksikön harkitsemalla tavalla etäyhteyksin/sähköisesti. Hankintayksikkö voi esimerkiksi lähettää tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia kommentoitavaksi ilmoittautuneille ja käydä tarkentavia keskusteluja toimittajien kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa ja markkinavuoropuhelun aikana esitellyt asiakirjat ovat luonnosasiakirjoja. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia näkemyksiä ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö sekä yhteishankintaan osallistuvien tahojen määrä voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista. Ilmoittautuminen tekniseen vuoropuheluun ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Hankintayksikkö ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022