Lieferungen - 267972-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Savonlinna: Lämmitysöljy

2022/S 098-267972

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Savonlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4
Postiosoite: Olavinkatu 27
Postitoimipaikka: Savonlinna
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Postinumero: 57130
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Virve Silvennoinen
Sähköpostiosoite: virve.silvennoinen@savonlinna.fi
Puhelin: +358 444174985
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.savonlinna.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sulkavan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0167265-0
Postiosoite: Kauppatie 1
Postitoimipaikka: Sulkava
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Postinumero: 58700
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sulkava.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.sulkava.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Savonlinnan Vuokratalot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0837149-8
Postiosoite: Puistokatu 13
Postitoimipaikka: Savonlinna
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Postinumero: 57100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: savut@savut.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.savonlinnanvuokratalot.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Savonlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4
Postiosoite: Olavinkatu 27
Postitoimipaikka: Savonlinna
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Postinumero: 57130
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@savonlinna.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.savonlinna.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sulkavan Vuokratalot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2044761-9
Postitoimipaikka: Sulkava
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: antti.hulkkonen@sulkava.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/vuokra-asunnot/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2567601-5
Postiosoite: Kauppatie 1
Postitoimipaikka: Sulkava
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
Postinumero: 58700
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: jyri.eskelinen@jarvisaimaanpalvelut.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.jarvisaimaanpalvelut.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

TIETOPYYNTÖ/KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN Lämmitysöljyn hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09135100 Lämmitysöljy
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun.

Alustavan suunnitelman mukaan Savonlinnan kaupunki kilpailuttaa seudullisena yhteishankintana lämmitysöljyn hankinnan myöhemmin julkaistavalla

tarjouspyynnöllä. Tällä ilmoituksella hankintayksikkö kutsuu hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan hankinnan valmistelun osana toteutettavaan

markkinavuoropuheluun. Tietopyynnön/markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinatoimijoita ja näiden näkemyksiä hankinnan mahdollisesta

toteuttamisesta. Tavoitteena on, että hankintayksikkö voi valmistella hankinnasta lopullisen tarjouspyynnön markkinavuoropuhelun jälkeen.

Hankintaan osallistuvien organisaatioiden määrä voi vielä muuttua.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kts. kohta II.1.4.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
03/06/2022

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Markkinavuoropuhelusta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan 24.5.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen virve.silvennoinen@savonlinna.fi. Sähköpostista on käytävä ilmi vuoropuheluun osallistuvan henkilön yhteystiedot.

Markkinavuoropuhelussa tavoitteena on esitellä hankinnan lähtökohdat sekä käydä vuoropuhelua hankinnan toteutuksesta, alustavasta sisällöstä ja sopimusehdoista sekä saada osallistujien näkemyksiä niihin. Markkinavuoropuhelu toteutetaan hankintayksikön harkitsemalla tavalla etäyhteyksin/sähköisesti. Hankintayksikkö voi esimerkiksi lähettää tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia kommentoitavaksi ilmoittautuneille ja käydä tarkentavia keskusteluja toimittajien kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa ja markkinavuoropuhelun aikana esitellyt asiakirjat ovat luonnosasiakirjoja. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia näkemyksiä ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö sekä yhteishankintaan osallistuvien tahojen määrä voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista. Ilmoittautuminen tekniseen vuoropuheluun ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Hankintayksikkö ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022