Lieferungen - 267973-2022

20/05/2022    S98

România-București: Produse farmaceutice

2022/S 098-267973

Anunț de intenție

Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva
Număr naţional de înregistrare: 4283325
Adresă: Strada Washington, Nr. 8-10, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011794
Țară: România
Persoană de contact: Carmen Enache
E-mail: licitatie@cmdtamp.ro
Telefon: +40 212302980
Fax: +40 213180262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.cmdtamp.ro
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.cmdtamp.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: INSTITUTIE PUBLICA
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACHIZITIE MEDICAMENTE DE UZ UMAN

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
33600000 Produse farmaceutice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DIN ANUNTUL DE PARTICIPARE

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 50 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diverse medicamente

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiinfectioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33650000 Antiinfecţioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice şi imunomodulatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33620000 Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice şi pentru sistemul cardiovascular
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul genito-urinar si hormoni

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33630000 Medicamente utilizate în dermatologie şi pentru sistemul musculo-scheletic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul respirator

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33670000 Medicamente pentru sistemul respirator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul nervos si organele senzoriale

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33660000 Medicamente pentru sistemul nervos şi organele senzoriale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente utilizate in dermatologie si pentru sistemul musculo-scheletic

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33630000 Medicamente utilizate în dermatologie şi pentru sistemul musculo-scheletic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33610000 Medicamente pentru tractul digestiv şi metabolism
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SEDIUL CMDTAMP-BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

FONDURILE UTILIZATE SUNT VENITURI PROPRII SI VENITURI CASAOPSNAJ, FINANTARE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
29/07/2022

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DIN ANUNTUL DE PARTICIPARE

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

PRETUL CEL MAI MIC

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DIN ANUNTUL DE PARTICIPARE

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DIN ANUNTUL DE PARTICIPARE

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE DIN ANUNTUL DE PARTICIPARE

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

EXECUTAREA CONTRACTULUI NU ESTE SUPUSA UNOR CONDITII SPECIALE

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: CMDTAMP-BUCURESTI
Adresă: STR. WASHINGTON, NR. 8-10, SECTOR 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 011794
Țară: România
E-mail: licitatie@cmdtamp.ro
Telefon: +40 212302980
Fax: +40 213180262
Adresă internet: www.cmdtamp.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022