The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 268022-2018

22/06/2018    S118

Hungary-Hajdúnánás: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2018/S 118-268022

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hajdúnánási Holding Zrt
National registration number: AK20703
Postal address: Kossuth utca 22.
Town: Hajdúnánás
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4080
Country: Hungary
Contact person: Dr. Horváth Tibor Vezérigazgató
E-mail: drhorvathtibor@nanasholding.hu
Telephone: +36 704454043
Fax: +36 52570723
Internet address(es):
Main address: http://www.nanasholding.hu/
I.1)Name and addresses
Official name: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
National registration number: AK20704
Postal address: Kossuth utca 22.
Town: Hajdúnánás
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4080
Country: Hungary
Contact person: Szabados Gábor Ügyvezető
E-mail: szabadosgabor.hepszolg@nanasholding.hu
Telephone: +36 202859181
Fax: +36 52570723
Internet address(es):
Main address: http://www.hepszolg.hu/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Holding szolgáltatás
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzése.

Reference number: 2 / 2018
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés keretmegállapodás formájában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 90 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

4080 Hajdúnánás település közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia biztosítása keretmegállapodás formájában, vagy a keretösszeg teljesüléséig:

A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 18 000 000 Ft / év.

Ajánlattevő köteles a Hajdúnánási Gyógyfürdő kísérőgázának hasznosítására 1 db gázmotort és segédberendezéseit telepíteni, az energiatermelő berendezést üzembe helyezni, és a hőenergiát valamint a villamos energiát a berendezéssel biztosítani.

A berendezés beszerzése, üzembe helyezése, telepítése nyertes Ajánlattevő feladata, az ezekkel kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy elvégzi a Hajdúnánási Gyógyfürdőn az elektromos betáp kialakítását, az ezzel kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.

Nyertes Ajánlattevő további feladatai:

— az általa telepített gázmotor üzemeltetése

— napi felügyeleti feladatok ellátása

— folyamatos távfelügyelet nyújtása a gázmotorhoz

— hibák javítása

— szükséges hatósági mérések és karbantartások elvégzése saját költségen

— karbantartás

— adatszolgáltatások

— villamos energia tekintetében saját vételezési lehetőség megvalósítása a meglévő villamos energia fogadó felhasználásával, vagy megfelelő főmérő beiktatásával

— a megtermelt hő értékesítése Ajánlatkérő részére

Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető termékekkel kapcsolatban.

A villamos energia termelése kapcsán keletkező hulladékhő hasznosítási joga az Ajánlatkérőé.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott tételek vonatkozásában.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Szakmai ajánlat: III.1.3. M2) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember gázmotor üzemeltetésében szerzett szakmai többlettapasztalata (min 0, max 3 db) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 075-166611
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzése

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Electric Smart Solutions Kft.
Postal address: Vállalkozók útja 17.
Town: Kiskunhalas
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Postal code: 6400
Country: Hungary
E-mail: mezo@essgroup.hu
Telephone: +36 37303505
Fax: +36 37303505
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 000 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 90 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Az összegezés megküldésének az időpontja: 6.6.2018 volt.

2. A szerződéskötés időpontja: 18.6.2018 volt.

3. A nyertes közös ajánlattevők kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:

— Electric Smart Solutions Kft. (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 17.): Mikrovállalkozás

4. Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— Electric Smart Solutions Kft. (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 17.), Adószám: 25113817-2-03

— NRG-AGENT Kft. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.), Adószám: 12863323-2-03

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2018