Lieferungen - 268084-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Ebeltoft: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 098-268084

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Syddjurs Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189978
Postanschrift: Lundbergsvej 2
Ort: Ebeltoft
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 8400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Karin Sonne
E-Mail: kaso@syddjurs.dk
Telefon: +45 87535775
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/179237508.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.syddjurs.dk/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fredericia Kommune
Postanschrift: Gothersgade 20
Ort: Fredericia
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 7000
Land: Dänemark
E-Mail: jesper.bonde@fredericia.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.fredericia.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Faaborg-Midtfyn Kommune
Postanschrift: Tinghøj Allé 2
Ort: Ringe
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5750
Land: Dänemark
E-Mail: jniko@fmk.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.fmk.dk
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/179237508.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/179237508.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af daginstitutionssystem

Referenznummer der Bekanntmachung: 50265
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3 kommuner gennemfører et fælles udbud af en kontrakt om daginstitutionssystem.

Hver af de tre deltagende kommuner indgår hver deres kontrakt med vinderen af udbuddet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48400000 Softwarepaket für Geschäftstransaktionen und persönliche Arbeitsabläufe
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72210000 Programmierung von Softwarepaketen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Systemet skal være en sagsbærende institutionsløsning på kommunens dagtilbud- og pladsanvisningsområde, således, at sagsbehandling, administration samt overblik over kommunens dagtilbud understøttes bedst muligt både teknisk og forretningsmæssigt.

Systemet skal anvendes til at understøtte administration af børn i alderen 0-18 år, dog primært op til 13 år, som benytter et eller flere af følgende pasningstilbud, samt de pladser der er til rådighed i disse tilbud:

Dagtilbud til børn, herunder Dagpleje og Daginstitution (vuggestue, børnehave, fritidshjem m.v.), samt private institutioner

Private pasningsordninger

Klubber

Skolefritidsordning i henhold til folkeskolelovens § 3 m.m.

Lovpligtige fripladstyper eller tilskudstyper (økonomiske/socialpædagogiske/behandlingsmæssige/søskende)

Mellemkommunale pasningstilbud

Systemet skal anvendes af de forvaltninger, institutioner og dagplejere, der administrerer opskrivninger, ventelister, indmeldelser, børn, samt organisering i daginstitutioner og dagplejen.

Systemet skal kunne understøtte forskellige former for administrative opdelinger af funktioner og arbejdsområder. Systemet skal derfor indeholde et dagplejemodul, et institutionsmodul, et pladsanvisningsmodul og et kapacitetsstyringsmodul, hvor data automatisk overføres imellem modulerne, eller tilsvarende.

Det forventes, at der tilbydes en løsning som SaaS, således at Tilbudsgiver drifter det tilbudte system. Derfor er der til kontrakten vedlagt en standard hostingaftale og en databehandleraftale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 30/09/2032
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kontraktens varighed er fra underskrift og indtil 1. oktober 2028; dvs. 6 år plus perioden fra underskrift til 1. oktober. Der er mulighed for, at de deltagende kommuner hver for sig kan forlænge kontraktperioden med 4 x 12 måneder. Forlængelse kan ske af en eller flere omgange med et varsel på 3 måneder inden udløb af den ordinære eller forlængede kontraktperiode.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Option vedrørende kapacitetsstyring (Behovslisten punkt 11.1 - 11.8)

Option vedrørende arkiveringsversion til Statens Arkiver

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tilbudsgivers generelle egnethed til at udføre den udbudte kontrakt vurderes på baggrund af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af følgende hovedafsnit i ESPD:

Del III.A (straffedomme)

Del III.B (betaling af skatter, afgifter og bidrag)

Del III.C (insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 14:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022