Lieferungen - 268097-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Galați: Aufzüge

2022/S 098-268097

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI
Nationale Identifikationsnummer: 3127190
Postanschrift: Strada: Portului, nr. 163
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800211
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ILEANA BURLACU
E-Mail: ileana.burlacu.gl@anaf.ro
Telefon: +40 236460486
Fax: +40 236411488
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.anaf.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144049
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare Ascensoare

Referenznummer der Bekanntmachung: 12266
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42416100 Aufzüge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare ascensoare persoane - pentru sediile A.J.F.P. Constanța, A.J.F.P. Buzău, A.J.F.P. Galați și A.J.F.P. Brăila.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 008 403.36 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ascensor persoane A.J.F.P. Brăila

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416100 Aufzüge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila - Str. Delfinului nr.1, Brăila

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare Ascensor persoane A.J.F.P. Brăila - Str. Delfinului nr.1, Brăila ( conform caietului de sarcini)

2 buc.

Pret unitar estimat, fara TVA: 126.050,42 lei

Valoarea estimata, fara TVA: 252.100,84 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 252 100.84 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: daca doi sau mai multi of. situati pe primul loc au acelasi pret, AC va solicita clarificări prin SEAP si va solicita ofert. aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ascensor persoane A.J.F.P. Galați

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416100 Aufzüge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galați - Str.Brăilei nr.33, Galați

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare Ascensor persoane A.J.F.P. Galați - Str.Brăilei nr.33, Galați (conform caietului de sarcini)

2 bucati

Pret unitar estimat, fara TVA: 126.050,42 lei

Valoarea estimata, fara TVA: 252.100,84 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 252 100.84 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: daca doi sau mai multi of. situati pe primul loc au acelasi pret, AC va solicita clarificări prin SEAP si va solicita ofert. aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ascensor persoane AJFP Constanța (IG Duca) și Ascensor persoane AJFP Constanța (Tomis)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416100 Aufzüge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

A.J.F.P. Constanța - str. I.G.Duca nr. 18, Constanta și A.J.F.P. Constanța - b-dul Tomis nr. 312A, Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare Ascensor persoane A.J.F.P. Constanța (str. I.G.Duca nr. 18) și Ascensor persoane A.J.F.P. Constanța ( b-dul Tomis nr. 312A) - conform Caiet de sarcini.

2 bucati

Pret unitar estimat, fara TVA: 126.050,42 lei

Valoarea estimata, fara TVA: 252.100,84 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 252 100.84 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: daca doi sau mai multi of. situati pe primul loc au acelasi pret, AC va solicita clarificări prin SEAP si va solicita ofert. aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ascensor persoane A.J.F.P. Buzău

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416100 Aufzüge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

A.J.F.P. Buzău - Str.Constantin Garoflid nr.7, Buzău

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare Ascensor persoane A.J.F.P. Buzău - Str.Constantin Garoflid nr.7, Buzău - (conform caietului de sarcini)

2 bucati

Pret unitar estimat, fara TVA: 126.050,42 lei

Valoarea estimata, fara TVA: 252.100,84 lei

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 252 100.84 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: daca doi sau mai multi of. situati pe primul loc au acelasi pret, AC va solicita clarificări prin SEAP si va solicita ofert. aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic - DUAE (Regulament CE 7/2016 – documentul unic de achiziţie european, furnizat în format electronic de operatorii economici participanţi la procedurile de atribuire în funcţie de calitatea pe care o au în respectiva procedură de atribuire – candidat, ofertant, terţ susţinător, subcontractant), ca dovadă preliminară în locul certificatelor, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art.164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016;

b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/ părţi din contract, DUAE va include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat direct în SEAP de către operatorii economici înscriși la procedură, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ ofertant unic/ asociere (lider /ofertant asociat)/ subcontractant/ terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României). Operatorul economic are obligaţia de a completa DUAE în SEAP numai până la data şi ora limită prevăzută în anunţul de participare.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă solicită potrivit art.196 (2) din Legea nr.98/2016 ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, inclusiv şi:

a) certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonanţei nr.39/2015;

b) certificat de cazier judiciar al operatorului economic, conform Legii nr.290/2004, republicată;

c) certificat de cazier judiciar pentru administrator, conform Legii nr.290/2004, republicată, în vederea respectării prevederilor art.164 alin.(2) din Legea nr.98/2016.

d) certificat de atestare fiscală al operatorului economic emis de MFP, conform Ordinului preşedintelui ANAF nr.3654/2015;

e) certificat fiscal al operatorului economic cu privire la impozitele şi taxele locale, conform Legii nr.227/2015.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166,alin.(2),art.167,alin.(2), art.171 din Legea 98/2016, alte documente edificatoare.

Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative.

AC accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documentele de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe proprie raspundere, sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante (conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art.21, alin. (5), (6) din HG nr. 395/2016)

1. Picuș Cătălin - Director General

2. Burlacu Ileana - Director Executiv Servicii Interne

3. Țelicov Gabriela - Şef Serviciu Juridic

4. Neacșu Mica Mihaela - Şef Serviciu Contabilitate

5. Seciu Irina - Şef Serviciu Financiar

6. Cristescu Ana - Şef Serviciu Administrativ, Investiţii şi Achiziţii

7. Condruz Mihaela Diana - Şef Birou Achiziţii Publice

8. Cuvinciuc Jenica - Consilier achiziții publice - S.A.I.A.

9. Vălean Mihail Sorin - Consilier superior - S.A.I.A.

10. Soare Anne-Mary -Consilier achiziții publice - S.A.I.A.

11. Mălâia Cristina - Consilier achiziții publice - S.A.I.A.

12. Trușan Daniela - Consilier juridic - Serviciul Juridic

13. Cuciuc Vladimir Sorin Consilier juridic - Serviciul Juridic

AC va solicita prezentarea unei declaraţii conform art.59, coroborat cu art.60 din Legea nr.98/2016. Cerinţa trebuie să fie îndeplinită de fiecare ofertant, terţ susţinător, subcontractant participant la procedura de atribuire.

Se va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să ateste că ofertantul este abilitat să desfăşoare activităţi similare celor ce fac obiectul prezentei achiziţii . Informaţiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta în oricare dintre formele: original (format hârtie sau formă electronică având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă).

In cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizează.

Pentru persoane juridice/fizice străine: În cazul ofertanţilor de altă naţionalitate decât cea română, documente edificatoare privind obiectul de activitate al ofertantului (conform art.173 din Legea nr.98/2016) vor fi transmise în limba de origine, însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanţilor străini, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I / lot, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor furnizări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani. Ultimii 3 ani se vor calcula pana la data limită de depunere a ofertelor, continând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autoritaţi contractante sau clienţi privaţi, în funcţie de data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. Experienţa similară se dovedeşte prin prezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiari publici sau privaţi, cum ar fi certificat constatator/recomandare sau alte documente echivalente, pentru contractele prezentate în listă, din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, precum şi modul de îndeplinire a contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) de către ofertanţi (terţi susţinători, dacă este cazul) cu informaţii (lista) privind principalele furnizări de produse efectuate in ultimii 3 ani, calculați de la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Documentele justificative (document constatator/ recomandare sau alte documente echivalente emise de beneficiar) care stau la baza demonstrării cerinţei, din care sa reiasă valoarea bunurilor livrate, perioada de derulare a contractelor si beneficiarii publici sau privați, se vor prezenta, la solicitarea autorităţii contactante, doar de către ofertantul clasat pe locul I/lot, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor admisibile.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Documentul Unic de Achizitii European aferent procedurii de atribuire va fi completat direct în SEAP de către operatorii economici înscriși la procedură, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ ofertant unic/ asociere (lider /ofertant asociat)/ subcontractant/ terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

2.Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi of. situati pe primul loc au acelasi pret, AC va solicita clarificări prin SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara

3.Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate,protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute în Legea nr.101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati – Servicial Juridic
Postanschrift: str. Portului , nr. 163
Ort: Galati (Galati)
Postleitzahl: 800211
Land: Rumänien
E-Mail: ana.cristescu.gl@anaf.ro
Telefon: +40 236411488
Fax: +40 236411488
Internet-Adresse: www.anaf.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022