Tjenesteydelser - 268113-2017

12/07/2017    S131    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hillerød: Rådgivning i forbindelse med jordforurening

2017/S 131-268113

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anne Mette Dahl Trap
Telefon: +45 38665641
E-mail: anne.mette.dahl.trap@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=190183&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=190183&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser.

Sagsnr.: 17018914
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90732400
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Disse udbudsbetingelser gælder for Region Hovedstadens udbud af to parallelle kontrakter for henholdsvis Dragør og Tårnby Kommuner vedr. adresseindsamling, stedfæstelse af adresser med potentielle kilder til jord- og grundvandsforurening og indtastning i regionens jordforureningsdatabase samt arkivgennemgang, udarbejdelse af historiske redegørelser og indtastning i regionens jordforureningsdatabase.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser Tårnby

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Disse udbudsbetingelser gælder for Region Hovedstadens udbud kontrakt for Tårnby Kommune vedr. adresseindsamling, stedfæstelse af adresser med potentielle kilder til jord- og grundvandsforurening og indtastning i regionens jordforureningsdatabase samt arkivgennemgang, udarbejdelse af historiske redegørelser og indtastning i regionens jordforureningsdatabase.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/10/2017
Slut: 18/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hvis opgavens omfang viser sig større end tidsfristen anviser, vil kontrakten efter aftale kunne forlænges.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af indsamling af adresser, stedfæstelse og udarbejdelse af historiske redegørelser Dragør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Disse udbudsbetingelser gælder for Region Hovedstadens udbud kontrakt for Dragør Kommune vedr. adresseindsamling, stedfæstelse af adresser med potentielle kilder til jord- og grundvandsforurening og indtastning i regionens jordforureningsdatabase samt arkivgennemgang, udarbejdelse af historiske redegørelser og indtastning i regionens jordforureningsdatabase.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/10/2017
Slut: 18/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hvis opgavens omfang viser sig større end tidsfristen anviser, vil kontrakten efter aftale kunne forlænges.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/12/2017
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2017
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Efter Klagenævnslovens § 7, stk. 2, skal klage over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med indgivelse af klage skal ordregiver orienteres.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://wwwkfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2017