Lieferungen - 268133-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Turku: Höyrynkehittimet

2022/S 098-268133

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0828255-9
Postiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20520
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Miikkulainen
Sähköpostiosoite: timo.miikkulainen@tyks.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vsshp.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=5654
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=5654
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

VSSHP Ky Tyks T2-sairaala puhdashöyrykehittimet

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
42163000 Höyrynkehittimet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks T2-sairaalan kaksi puhdashöyrykehitintä tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankittavien laitteiden tulee soveltua sairaalaan ja niiden tulee täyttää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset ja standardit

Tilaaja teettää palokatkotyöt ja LVIAS- ja rakennustekniset työt erillisenä urakkana. Laitteet ovat tilaajan hankinta, joka alistetaan pääurakkaan. Laitetoimittajalle kuuluu kaikki asennukseen liittyvät työt.

Laitteille tulee olla tehty käyttöönottotarkastus, validointi ja paineastiatarkastus ennen luovutusta. Laitetoimittajan tulee osoittaa, että höyryn laatu on vaatimusten mukainen. (EN285)

Laitteet asennetaan tilaajan määrittelemän aikataulun mukaan vuoden 2023 aikana. Alustavan aikataulun mukaan laitteet tulevat olla asennettu viimeistään viikolla 50/2023.

Hankinnan laajuus ja tekniset vaatimukset ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevista asiakirjoista.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee jättää viimeistään 10.06.2022 mennessä BEM Buildercomin kautta.

Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohdetta esittelee Johann Rönn (johann.ronn@tyks.fi), jonka kanssa esittely tulee sopia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09322000 Höyry
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks T2-sairaalan kaksi puhdashöyrykehitintä tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankittavien laitteiden tulee soveltua sairaalaan ja niiden tulee täyttää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset ja standardit

Tilaaja teettää palokatkotyöt ja LVIAS- ja rakennustekniset työt erillisenä urakkana. Laitteet ovat tilaajan hankinta, joka alistetaan pääurakkaan. Laitetoimittajalle kuuluu kaikki asennukseen liittyvät työt.

Laitteille tulee olla tehty käyttöönottotarkastus, validointi ja paineastiatarkastus ennen luovutusta. Laitetoimittajan tulee osoittaa, että höyryn laatu on vaatimusten mukainen. (EN285)

Laitteet asennetaan tilaajan määrittelemän aikataulun mukaan vuoden 2023 aikana. Alustavan aikataulun mukaan laitteet tulevat olla asennettu viimeistään viikolla 50/2023.

Hankinnan laajuus ja tekniset vaatimukset ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevista asiakirjoista.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee jättää viimeistään 10.06.2022 mennessä BEM Buildercomin kautta.

Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohdetta esittelee Johann Rönn (johann.ronn@tyks.fi), jonka kanssa esittely tulee sopia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Käytössä on sähköinen tarjousten vastaanotto projektipankissa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa sähköisesti HILMA-ilmoituksessa ilmoitetun BEM Buildercom linkin kautta.

Tarjousta jättäessä tulee huomioida, että kaikki liitteet tulevat olla ladattuna ja tarjous jätetty ja vahvistettu ennen määräaikaa. Tarjousten jättö sulkeutuu automaattisesti määräajan täytyttyä.

Häiriötilanteessa olkaa yhteydessä Timo Miikkulaiseen (timo.miikkulainen@tyks.fi) tai Johann Rönniin, johann.ronn@tyks.fi.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/06/2022
Paikallinen aika: 09:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/06/2022
Paikallinen aika: 09:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022