Lieferungen - 268158-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Oulu: Brennstoffe

2022/S 098-268158

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Nationale Identifikationsnummer: 2454638-2
Postanschrift: Nuottasaarentie 5
Ort: Oulu
NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Postleitzahl: 90400
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Jaana Palukka
E-Mail: hankintapalvelut_noreply@monetra.fi
Telefon: +358 447031881
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.monetra.fi/oulu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oulun Satama Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2578908-7
Ort: Oulu
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@ouluport.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ouluport.com/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Limingan kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0186553-2
Ort: Liminka
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@liminka.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.liminka.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ranuan kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0191974-8
Ort: Ranua
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@ranua.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ranua.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Limingan Asunnot Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0712728-2
Ort: Liminka
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@liminka.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.liminka.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kiertokaari Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2650662-4
Ort: Oulu
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kiertokaari.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ristijärven kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0189576-6
Ort: Ristijärvi
NUTS-Code: FI1D8 Kainuu
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@ristijarvi.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ristijarvi.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kuhmon kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0186204-0
Ort: Kuhmo
NUTS-Code: FI1D8 Kainuu
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.kuhmo.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kempeleen kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0186002-9
Ort: Kempele
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@kempele.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.kempele.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Limingan Vesihuolto Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0186543-6
Ort: Liminka
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@liminganvesihuolto.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.liminganvesihuolto.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationale Identifikationsnummer: 0679480-9
Ort: Oulu
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Land: Finnland
E-Mail: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ppshp.fi/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/monetra?id=401408&tpk=a9cf6397-3c59-47ba-8410-9d1827851720
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/monetra?id=401408&tpk=a9cf6397-3c59-47ba-8410-9d1827851720
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Polttoaineet

Referenznummer der Bekanntmachung: Monetra TP 80/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09100000 Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jäljempänä tilaajat) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

1) Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitukset

2) Polttoainehankinnat maksukorteilla jakeluasemilta

3) HVO-uusiutuvan polttoaineen säiliötoimitukset

Tarjoaja voi jättää tarjouksen joko yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Kaikki asiakkaat eivät ole mukana kaikkien ryhmien osalta, mukanaolot mainittu ko. ryhmän kuvauksissa.

Hankinta toteutetaan yhteishankintana, jossa hankinnan sisältö ja kokonaisuus pohjautuvat tilaajien tarpeisiin sekä tavoitteisiin saada volyymin avulla hinta- ja prosessisäästöjä.

Tarjouspyynnössä esitetyt polttoainemäärät ovat arvioita perustuen edellisten vuosien kulutusmääriin ja ne on annettu tarjoajille vain tarjouksen tekemisen tueksi. Tilaajat tekevät hankintansa tarpeidensa mukaan, eivätkä sitoudu mihinkään litramääriin.

Tarjottavien tuotteiden ja palvelun tulee täyttää niitä koskevien Euroopan unionin

suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten

antamat määräykset.

Sopimuskausi astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Polttoaineiden säiliötoimitukset

Los-Nr.: Ryhmä 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09100000 Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ryhmässä 1 pyydämme tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkaillemme nestemäisten polttoaineiden säiliötoimituksista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön ehdot ja tuotevaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan

kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, arviointiperusteena hinta.

Ryhmässä 1 mukana olevat tilaajat:

-Oulun Satama Oy

-Ranuan kunta

-Limingan kunta

-Limingan Asunnot Oy

-Ristijärven kunta

-Kempeleen kunta

-Kuhmon kaupunki

-Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä:

• rakennukset A, B ja E

• Nykysairaala

• Oulaskankaan sairaala (Kiinteistö Oy Medikomppania)

Hankinnan kohteena on lämmitys- ja konekäyttöön tarkoitetut säiliötoimitukset:

-Kevyt polttoöljy /kesä- ja talvilaatu

-Diesel /kesä- ja talvilaatu

-Moottoripolttoöljy /kesä- ja talvilaatu

Yhteishankinnassa mukana olevat yhteisöt voivat niin halutessaan käyttää uusiutuvaa polttoöljyä ja siitä sovitaan erikseen valitun toimittajan kanssa.

RYHMÄN 1 jakaminen osiin ei ole kokonaistaloudellisen edullisuuden kannalta perusteltua. Jakaminen aiheuttaisi tilaus-, toimitus-, logistiikka- ja laskutusprosessien hajontaa ja erilaisia käytäntöjä kasvattaen prosessikustannuksia asiakkaalla ja sopimustoimittajalla.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankinta sisältää kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta.

Option käytöstä ratkaisun tekee tilaaja ja option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.08.2024-31.07.2025 sekä 01 .08.2025-31.07.2026

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Polttoainetankkaukset maksukorteilla jakeluasemilta

Los-Nr.: Ryhmä 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09100000 Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ryhmässä 2 pyydämme tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkaillemme jakeluasemilta maksukorteilla hankittavista polttoaineista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjousvertailun mukaan suurimman pistemääran saanut toimittaja valitaan mukana oleville paikkakunnille, joille tarjoaja on ilmoittanut jakelupisteensä sijaitsevan.

Mikäli Tilaajan paikkakunnalla ei ole ensimmäiseksi tulleen toimittajan jakelupistettä valitaan seuraavaksi suurimmat pisteet tarjosvertailussa saanut toimittaja, jonka jakelupiste sijaitsee tilaajan paikkakunnalla jne.

Mikäli jokin mainituista kunnista jää kokonaan ilman tarjousta, ei ko. kunnilla tai niiden vaikutusalueella toimivilla tahoilla ole velvollisuutta tankata ajoneuvoja muilla alueilla.

Ryhmässä 2 mukana olevat tilaajat:

-Oulun Satama Oy

-Limingan kunta

-Limingan Vesihuolto Oy

-Ranuan kunta

-Ristijärven kunta

-Kempeleen kunta

-Kuhmon kaupunki

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankinta sisältää kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta.

Option käytöstä ratkaisun tekee tilaaja ja option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oulu Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.08.2024-31.07.2025 sekä 01.08.2025-31.07.2026

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

HVO-uusiutuvan polttoaineen säiliötoimitukset

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09100000 Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ryhmässä 3 pyydämme tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkaillemme

HVO- uusiutuvan polttoaineiden säiliötoimituksista tämän tarjouspyynnön ja sen

liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön ehdot ja tuotevaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan

kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, arviointiperusteena hinta.

Ryhmässä 3 mukana olevat tilaajat:

-Kiertokaari Oy

OPTIONA MUKANA OLEVAT TILAAJAT:

-Oulun Satama Oy

-Ranuan kunta

-Limingan kunta

-Limingan Asunnot Oy

-Ristijärven kunta

-Kempeleen kunta

-Kuhmon kaupunki

Yhteishankinnassa mukana olevat yhteisöt voivat niin halutessaan käyttää uusiutuvaa polttoöljyä ja siitä sovitaan erikseen valitun toimittajan kanssa. Tilaaja päättää itsenäisesti ottaako option käyttöön ja missä laajuudessa.

Hankinnan kohteena on ja kone- ja lämmityskäyttöön tarkoitetut

säiliötoimitukset.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Hankinta sisältää kaksi (2) mahdollista yhden (1) vuoden mittaista optiokautta.

Option käytöstä ratkaisun tekee tilaaja ja option käytöstä ilmoitetaan Monetra Oulu

Oy hankintapalveluiden toimesta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kulloinkin

edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optiokaudet ovat mahdollisia ajalle 1.08.2024-31.07.2025 sekä 01.08.2025-31.07.2026

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 4
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:01
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avausajankohta on ilmoitettu sitoumuksitta. Tarjoukset voidaan avata myös ilmoitetun ajankohdan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022