Lieferungen - 268177-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Jönköping: Programvara för analys eller forskning

2022/S 098-268177

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Jönköpings Län
Nationellt registreringsnummer: 232100-0057
Postadress: BOX 1024
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 11
Land: Sverige
Kontaktperson: Eva Hasselberg
E-post: eva.hasselberg@rjl.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lj.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afflyygfoh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afflyygfoh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Analysplattform för mikrobiologisk molekylärdiagnostik främst avseende Klamydia/GC och primärscreening av HPV

Referensnummer: RJL 2022/1176
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48461000 Programvara för analys eller forskning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

automatiserad instrumentation och mjukvara för hantering av primärrör/-burk till molekylärdiagnostiska svar för C. trachomatis och N. gonorrhoeae (årsvolym ca 16 000 st), HPV (årsvolym ca 25 000 st) och M.genitalium (årsvolym ca 1500 st).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33696000 Reagens och kontrastmedel
48180000 Medicinsk programvara
85148000 Medicinsk analys
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

automatiserad instrumentation och mjukvara för hantering av primärrör/-burk till molekylärdiagnostiska svar för C. trachomatis och N. gonorrhoeae (årsvolym ca 16 000 st), HPV (årsvolym ca 25 000 st) och M.genitalium (årsvolym ca 1500 st).

Upphandlingsvärde

Köparens nuvarande behov, under avtalsperioden är efterfrågad analysplattform inkl reagens och förbrukning.

Utöver analysplattformen tillkommer behov av reagens och förbrukning. Behov av reagens och förbrukning grundas på att Köparen utför ca 16000 CT/NG, 25000 HPV och 1200 MG antal analyser/år.

Takvolymen för detta ramavtal är 21000 CT/NG, 33000 HPV och 1600 MG antal analyser/år inklusive tillhörande förbrukning.

Notera att med total takvolym avses den bestämda gräns för hur mycket som är tillåtet att köpa från ramavtalet och angiven takvolym inte är lika med den uppskattade volymen.

Samtliga i upphandlingsdokumenten redovisade värden och/eller volymer är uppskattade uppgifter och Köparen garanterar därför inte att dessa uppnås under avtalsperioden. Köparens avrop enligt kommande avtal står i relation till dennes behov vid varje tidpunkt under avtalsperioden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2022
Slut: 31/10/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022