Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 268200-2022

20/05/2022    S98

România-Timișoara: Reactivi de laborator

2022/S 098-268200

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara
Număr naţional de înregistrare: 4663448
Adresă: Strada: Liviu Rebreanu, nr. 156
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300736
Țară: România
Persoană de contact: Alina Suciu
E-mail: aprovizionare@hosptm.ro
Telefon: +40 0356433114
Fax: +40 0356433114
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.hosptm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144048
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD CADRU DE FURNIZARE REACTIVI SI CONSUMABILE DE LABORATOR

Număr de referinţă: 4663448_2022_PAAPD1354241
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

ACORD CADRU DE FURNIZARE REACTIVI SI CONSUMABILE DE LABORATOR Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: a 11-a zi,conform prevederilor art. 160-161 din Legea 98/2016 cu respectarea prevederilor art. 8 din HG 419/2018.

COD CPV PRINCIPAL:33696500-0

COD CPV SECUNDAR: 33141000-0

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 24 216 224.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 18
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 18
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VITEK 2 AST P592

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

VITEK 2 AST P592, Valoare min/ max AC 6.226.08/12.452.16; Cantitate minima/maxima AC 8/16, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 1/2, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.556.52lei; U. M.KIT (X 20 CARDURI) , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 452.16 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VITEK 2 GP

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

VITEK 2 GP, Valoare min/ max AC 6.226.08/12.452.16; Cantitate minima/maxima AC 8/16, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 1/2, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.556.52 lei; U. M. KIT (X 20 CARDURI) , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 452.16 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VITEK 2 GN

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

VITEK 2 GN, Valoare min/ max AC 9.339.12/18.678.24; Cantitate minima/maxima AC 12/24, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 1/2, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.556.52 lei; U. M.KIT (X 20 CARDURI) , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 678.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu bulion nutritiv pentru microbilogie

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mediu bulion nutritiv pentru microbilogie, Valoare min/ max AC 1.468.80/2.937.60; Cantitate minima/maxima AC 360/720, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 30/60, Valoare cel mai mare contract subsecvent 244.80 lei; U. M. TUB (X 7 ML), Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 937.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit pentru aparatul Nanoduct

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Kit pentru aparatul Nanoduct, Valoare min/ max AC 35.700.00/71.400.00; Cantitate minima/maxima AC 20/40, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 10/20, Valoare cel mai mare contract subsecvent 35.700.00 lei; U. M. CUT (6 TESTE), Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 71 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI TRANSFUZIE COMPATIBILA CU LINIA DIAPRO-ACROSS AFLATA IN DOTAREA SPITALULUI

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PACHET REACTIVI TRANSFUZIE COMPATIBILA CU LINIA DIAPRO-ACROSS AFLATA IN DOTAREA SPITALULUI, Valoare min/ max AC 2.007.066.96/3.403.339.92; Valoare cel mai mare contract subsecvent 159.834.82 lei; U. M. si Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii. Lotul are 22 pozitii, respectiv:

Pozitia 1:Cartela grupaj sanguin pacient ABO/Rh, Cantitate min/max AC 500/700; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 19/38 CUT

Pozitia 2: Cartela grupaj sanguin pacient ABO/Rh (Gel Forward & Reverse ABO with DVI-+KELL, Cantitate min/max AC 24/60; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2 CUT

Pozitia 3: Cartela reactiv AHG polispecific - LISS/Coombs, Cantitate min/max AC 140/250; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 5/10 CUT

Pozitia 4: Cartela test salin/enzimatic /anticorpi la rece - NaCl / Test Enzimatic, Cantitate min/max AC 300/400; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 12/25 CUT

Pozitia 5: Cartela profil fenotip Rhesus si antigen Kell, Cantitate min/max AC 100/150; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 4/8 CUT

Pozitia 6: Cartela grupaj sanguin ABO/A1(Lectin)/H , Cantitate min/max AC 6/14; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2 CUT

Pozitia 7: Cartela grupaj sanguin la nou nascut ABO/Rh si DAT , Cantitate min/max AC 60/200; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 2/4 CUT

Pozitia 8:Cartela DAI - Neutral/AHG: 4 x Neutral / 4 x AHG , Cantitate min/max AC 100/200; U.M. CUT(1 CUT X 50 CARTELE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 4/8 CUT

Pozitia 9: Solutie bromelina modificata pentru micrometoda , Cantitate min/max AC 30/50; U.M. FL(1 FL X 100 ml), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2 FL

Pozitia 10:Solutie Liss modificata pentru micrometoda , Cantitate min/max AC 600/1000; U.M. FL(1 FL X 100 ml), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 25/50 FL

Pozitia 11:Set depistare anticorpi iregulari cu 4 hematii cu papaina, Cantitate min/max AC 72/144; U.M. SET( X 4 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 3/6 SET

Pozitia 12:Set depistare anticorpi iregulari cu 4 hematii native, Cantitate min/max AC 72/144; U.M. SET( X 4 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 3/6 SET

Pozitia 13:Set suspensie hematii test micrometoda (A1, B) –RBC A1/B, Cantitate min/max AC 120/200; U.M. CUT( X 2 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 5/10 CUT

Pozitia 14:Set suspensie conventionala de 4 hematii test (A1, A2, B, O), Cantitate min/max AC 24/48; U.M. CUT( X 4 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2 CUT

Pozitia 15:Set pentru controlul intern de calitate QC, Cantitate min/max AC 48/72; U.M. SET( X 4 FL X 4 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 2/4 SET

Pozitia 16:Seruri determinare grup sanguin si cartele pentru determinareagrupului la patul pacientului -anticorpi monoclonali anti-A, Cantitate min/max AC 500/1000; U.M. FL( X 1 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 20/40 FL

Pozitia 17:Seruri determinare grup sanguin si cartele pentru determinareagrupului la patul pacientului -anticorpi monoclonali anti-B, Cantitate min/max AC 500/1000; U.M. FL( X 1 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 20/40 FL

Pozitia 18:Seruri determinare grup sanguin si cartele pentru determinareagrupului la patul pacientului -anticorpi monoclonali anti-AB, Cantitate min/max AC 500/1000; U.M. FL( X 1 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 20/40 FL

Pozitia 19:Seruri determinare grup sanguin si cartele pentru determinareagrupului la patul pacientului -anticorpi monoclonali anti- D tip IgM, Cantitate min/max AC 100/200; U.M. FL( X 1 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 4/8 FL

Pozitia 20:Seruri determinare grup sanguin si cartele pentru determinareagrupului la patul pacientului -anticorpi monoclonali IgG/IgM-anti-D, Cantitate min/max AC 500/1000; U.M. FL( X 1 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 20/40 FL

Pozitia 21:Seruri determinare grup sanguin si cartele pentru determinareagrupului la patul pacientului -Control negativ pentru determinarile Rhesus cu anticorpi monoclonali, Cantitate min/max AC 24/48; U.M. FL( X 1 FL X 10 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2 FL

Pozitia 22:Cartele pentru verificarea identităţii si compatibilitatii grupului sanguin la patul bolnavului, Cantitate min/max AC 500/1000; U.M. CUT ( X 50 CARDURI DUBLE X 100 TESTARI), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 20/40 CUT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 403 339.92 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holder pentru sange venos

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holder pentru sange venos, Valoare min/ max AC 9.000.00/18.000.00; Cantitate minima/maxima AC 36000/72000, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 3000/6000, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.500.00 lei; U. M. BUC , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ethanol 99% denatured

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ethanol 99% denatured, Valoare min/ max AC 200.00/1.250.00; Cantitate minima/maxima AC 4/25, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 2/4, Valoare cel mai mare contract subsecvent 200.00 lei; U. M. FL (X 5 L), Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu agar tip MAC CONKEY placi turnate pentru microbilogie

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mediu agar tip MAC CONKEY placi turnate pentru microbilogi, Valoare min/ max AC 4.446.00/8.892.00; Cantitate minima/maxima AC 180/360, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 15/30, Valoare cel mai mare contract subsecvent 741.00 lei; U. M. KIT (X 10 PLACI) , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 892.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Solutie suspensie V1204 pentru analizorul de bacteriologie VITEK 2

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Solutie suspensie V1204 pentru analizorul de bacteriologie VITEK 2, Valoare min/ max AC 737.80/1.475.60; Cantitate minima/maxima AC 4/8, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 1/2, Valoare cel mai mare contract subsecvent 368.90 lei; U. M. KIT (3 X 500 ML) , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 475.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anse sterile de 1 microlitru

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Anse sterile de 1 microlitru, Valoare min/ max AC 9.000.00/18.000.00; Cantitate minima/maxima AC 60000/120000, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 5000/10000, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.500.00 lei; U. M. BUC, Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tuburi de microcentrifuga cu retentie redusa de 2 ml

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tuburi de microcentrifuga cu retentie redusa de 2 ml, Valoare min/ max AC 12.000.00/24.000.00; Cantitate minima/maxima AC 60000/120000, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 5000/10000, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.500.00 lei; U. M. BUC, Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI ELECTROFOREZA SECVENTIERE CLASICA

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PACHET REACTIVI ELECTROFOREZA SECVENTIERE CLASICA, Valoare min/ max AC 20.080.00/162.366.00; Valoare cel mai mare contract subsecvent 10.708.00 lei;

U. M. si Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii. Lotul are 4 pozitii, respectiv:

Pozitia 1: Running Buffer 10x,25mL , Cantitate min/max AC 5/50; U.M. FL (X 25 ML) Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 2: POP-6 Polymer secventializator , Cantitate min/max AC 7/60; U.M. FL (X 7 ML) Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 3: Hi-Di Formamide , Cantitate min/max AC 2/15; U.M. FL (X 25 ML) Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 4:BigDye Terminator v 3.1 Sequencing Standard , Cantitate min/max AC 1/2; U.M. KIT, Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 162 366.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET CONSMABILE TIPIZARE HLA LOW, MEDIUM SI HIGH REZOLUTION

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PACHET CONSMABILE TIPIZARE HLA LOW, MEDIUM SI HIGH REZOLUTION, Valoare min/ max AC 25.661.76/899.640.00; Valoare cel mai mare contract subsecvent 7.016.00 lei;

U. M. si Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii. Lotul are 7 pozitii, respectiv:

Pozitia 1: Varfuri sterile cu filtru pt PCR, 2.5 ul , Cantitate min/max AC 102/3000; U.M. CUT (X 96 BUC), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 8/16

Pozitia 2: Varfuri sterile cu filtru pt PCR, 10 ul, Cantitate min/max AC 102/5000; U.M. CUT (X 96 BUC), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 8/16

Pozitia 3:Varfuri sterile cu filtru pt PCR, 200 ul , Cantitate min/max AC 102/3000; U.M. CUT (X 96 BUC), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 8/16

Pozitia 4:Varfuri sterile cu filtru pt PCR, 1000 ul , Cantitate min/max AC 12/1000; U.M. CUT (X 100 BUC), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 5:Tuburi PCR 0.2 ml, Cantitate min/max AC 6/130; U.M. CUT (X 480 BUC), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 6:Microtuburi sterile 2 ml , Cantitate min/max AC 6/150; U.M. CUT (X 1000 BUC), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 7:Cutie stocare , Cantitate min/max AC 2/550; U.M. CUT (X 10 BUC), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 899 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI TIPIZARE HLA LOW, MEDIUM SI HIGH REZOLUTION

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PACHET REACTIVI TIPIZARE HLA LOW, MEDIUM SI HIGH REZOLUTION, Valoare min/ max AC 1.745.551.00/18.904.352.00; Valoare cel mai mare contract subsecvent 589.263.00 lei; U. M. si Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii. Lotul are 38 pozitii, respectiv:

Pozitia 1: LABType® CWD* Class I A Typing , Cantitate min/max AC 5/40; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 2: LABType® XR** Class I A Typing , Cantitate min/max AC 1/10; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 3: LABType® CWD* Class I B Typing , Cantitate min/max AC 5/40; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 4: LABType® XR** Class I B Typing , Cantitate min/max AC 1/10; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 5: LABType® CWD*Class I C Typing , Cantitate min/max AC 5/40; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 6: LABType® XR** Class I C Typing , Cantitate min/max AC 1/10; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 7: LABType® CWD* Class II DRB1 Typing , Cantitate min/max AC 1/10; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 8: LABType® XR** Class II DRB1 Typing , Cantitate min/max AC 5/40; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 9:LABType® Class II DQA1/DQB1 Typing , Cantitate min/max AC 2/40; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 10:LABType® Class II DPA1/DPB1 Typing , Cantitate min/max AC 1/35; U.M. KIT ( X 100 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 11:PE-Conjugated Streptavidine , Cantitate min/max AC 2/19; U.M. FL (X 1 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 12:Kit pentru izolarea automata a acizilor nucleici inclusiv accesorii , Cantitate min/max AC 3/40; U.M. KIT ( X 192 TESTE), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 13:Taq DNA Polymerase , Cantitate min/max AC 6/150; U.M.FL (X 75 ul/ fl ) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 14:Luminex Sheath Fluid , Cantitate min/max AC 2/35; U.M. PACHET ( X 20 L), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 15:LABScan 3D Calibration Kit , Cantitate min/max AC 2/13; U.M. KIT (X 25 TESTE X 5 RULARI) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 16:LABScan 3D Performance Verification Kit , Cantitate min/max AC 2/13; U.M. KIT (X 25 TESTE X 5 RULARI) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 17: NXTType NGS Complete Typing Te Pachetul de teste include: NXType™ NGS Class I A,B,C(NXT1ABCX), NXType NGS™ Class II DRB1, DQB1, DPB1, DRB 3,4,5(NXT2RQP1X) , Cantitate min/max AC 5/68; U.M. KIT (X 24 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 18: LinkSeq HLA-ABCDRDQDP 384 kit-rezolutie single antigen , Cantitate min/max AC 2/15; U.M. KIT (X 10 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 19: LinkSeq HLA-ABCDRDQDP 384 kit-rezolutie serologica , Cantitate min/max AC 2/15; U.M. KIT (X 25 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 20: SeCore A Locus Sequencing, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 25 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 21: SeCore B Locus Sequencing, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 25 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 22: SeCore C Locus Sequencing, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 25 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 23: SeCore DRB1 Locus Sequencing, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 25 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 24:SeCore DQB1 Locus Sequencing, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 25 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 25:Trusa diagnostic pentru tipizarea HLA A SSP, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 12 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 26: Trusa diagnostic pentru tipizarea HLA B SSP, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 8 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 27: Trusa diagnostic pentru tipizarea HLA C SSP, Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 16 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 28:Trusa diagnostic pentru tipizarea HLA DRB1 SSP High Res , Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 10 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 29: Trusa diagnostic pentru tipizarea HLA DQB1 , Cantitate min/max AC 5/50; U.M. KIT (X 8 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 30: Trusa diagnostic pentru tipizarea HLA ABC SSP , Cantitate min/max AC 2/40; U.M. KIT (X 10 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 31: Trusa diagnostic pentru tipizarea HLA ABDRB SSP , Cantitate min/max AC 2/40; U.M. KIT (X 10 TESTE) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 32:Etanol 100% pentru biologie moleculara , Cantitate min/max AC 2/50; U.M. FL (X 1 L) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 33: APA PCR (0,1%) trated sterile, molecular biology , Cantitate min/max AC 2/60; U.M. FL (X 500 ML) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 34: Taq DNA Polymerase , Cantitate min/max AC 2/150; U.M. FL (X 400 U) , Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 35: Agaroza , Cantitate min/max AC 2/9; U.M. FL (X 500 G), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 36:TBE 10X , Cantitate min/max AC 2/30; U.M. LITRU (2 X 500 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 37:Marker PCR, 50-2000bp , Cantitate min/max AC 2/6; U.M. LITRU (2 X 500 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

Pozitia 38: Specific DNADecon , Cantitate min/max AC 2/6; U.M. FL (X 500 ML), Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/1

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 904 352.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET CONSUMABILE ELECTROFOREZA SECVENTIERE CLASICA

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PACHET CONSUMABILE ELECTROFOREZA SECVENTIERE CLASICA, Valoare min/ max AC 27.408.00/625.718.00; Valoare cel mai mare contract subsecvent 27.640.00 lei;

U. M. si Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii. Lotul are 4 pozitii, respectiv:

Pozitia 1: Capilar secventiere 3130xl , Cantitate min/max AC 1/4; U.M. BUC, Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 2: Septa strip for buffer tray, Cantitate min/max AC 3/15; U.M. PACHET, Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 3: Septa strip, 96 well tray, Cantitate min/max AC 3/15; U.M. PACHET, Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

Pozitia 4: MicroAmp 96 Well Reaction Plate (placute secventiator), Cantitate min/max AC 11/1500; U.M. PACHET, Cantitate min/ max cel mai mare contract subsecvent 1/2

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 625 718.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Columbia Agar + 5% sange

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Columbia Agar + 5% sange, Valoare min/ max AC 6.282.00/12.564.00; Cantitate minima/maxima AC 180/360, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 15/30, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.047.00 lei; U. M. KIT (X 10 PLACI) , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 564.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VITEK 2 AST N222

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SCJUPBT

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

VITEK 2 AST N222, Valoare min/ max AC 9.353.40/18.706.80; Cantitate minima/maxima AC 12/24, Cantitate minima/maxima cel mai mare contract subsecvent 1/2, Valoare cel mai mare contract subsecvent 1.558.90 lei; U. M. KIT (X 20 CARDURI) , Specificatii tehnice, conform caiet de sarcini; Termen de livrare: maxim 48 de ore de la emiterea comenzii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 706.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi. Se va oferta fiecare produs aferent lotului.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Sorin Barac, Horia Haragus, Claudia Murgu, Pogacean Alina Petruta, Petre Ion, Cristina Badea, Andreea Fota, Alina Suciu, Alina Ciobanu, Sinoi Tatiana, Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sau echivalent; Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor locale sau echivalent; Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va

completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1Proportia de subcontractareInformatii privind sustinerea tehnica (daca este cazul)/Informatii privind asociatii (daca este cazul).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.Ofertantul va prezenta odata cu DUAE acordul de asociere. conf. notificarii ANAP 256/2016, potrivit careia se va solicita tuturor operatorilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordurile de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar , la solicitarea autoritatii contractante. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, Autoritatea Contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. DUAE SE COMPLETEAZA IN SEAP - a se vedea Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, publicata pe site-ul ANAP si care poate fi regasita prin accesarea link-ului: http://anap.gov.ro/web/no tificare-privindutilizarea- duae-in-procedurile-de sfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/8/04/ 2019.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022