Lieferungen - 268204-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Cluj-Napoca: Medizinische Geräte

2022/S 098-268204

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Nationale Identifikationsnummer: 4288110
Postanschrift: Calea Dorobantilor, nr. 106
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400094
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cretu Alexandru Simion
E-Mail: cjc@cjcluj.ro
Telefon: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjcluj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144043
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dotări specifice activității medicale din cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca” - Etapa V

Referenznummer der Bekanntmachung: 428811020212105
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dotări specifice activității medicale din cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca” – Etapa V

LOT 1: Cardiologie I-II - Aparat de măsurare a stiffnesului arterial

LOT 2: Chirurgie generala I - Aparat de crioablatie

LOT 3: Chirurgie generala I - Sistem de debridare ultrasonică a a plăgilor

LOT 4: Chirurgie generala I – Stimulator nerv

LOT 5: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat electrostimulare muscalară

LOT 6: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat mobilitate încheietura mâinii

LOT 7: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat pentru mișcarea pasivă continuă (CPM) a mâinii și încheieturii mâinii

LOT 8: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo-extensie

LOT 9: Ortopedie – Traumatologie – Motor osteosinteză cu baterii

LOT 10: Ortopedie – Traumatologie – Tourniqet

LOT 11: Cardiologie I-II - Aparat de monitorizare noninvazivă Hotman

LOT 12: Gastroenterologie – Aparat de detectare non-invazivă a fibrozei și steatozei hepatice

LOT 13: Modul de testare la efort cu cicloergometru și covor rulant

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este una dintre cele mai mari unităţi sanitare cu paturi din România şi are atribuţii de „Spital Regional de Urgenţă I A”.

Implementarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca” va conduce la creșterea accesibilitătii și calității serviciilor furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca, prin dotarea corespunzătoare a ambulatorului, care este și obiectivul general al proiectului.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 16 zile de la data limită de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SEAP cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 189 275.18 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 13
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 13
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat electrostimulare muscalară

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat electrostimulare muscalară, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 90 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo-extensie

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo-extensie, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 150.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat de măsurare a stiffnesului arterial

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Cardiologie I-II

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat de măsurare a stiffnesului arterial, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 91 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat de detectare non-invazivă a fibrozei și steatozei hepatice

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Gastroenterologie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat de detectare non-invazivă a fibrozei și steatozei hepatice, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 898 875.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modul de testare la efort cu cicloergometru și covor rulant

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Cardiologie I-II

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Modul de testare la efort cu cicloergometru și covor rulant, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 290 762.50 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Motor osteosinteză cu baterii

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Ortopedie – Traumatologie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Motor osteosinteză cu baterii, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 246 787.68 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat de monitorizare noninvazivă Hotman

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Cardiologie I-II

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat de monitorizare noninvazivă Hotman, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 525 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat pentru mișcarea pasivă continuă (CPM) a mâinii și încheieturii mâinii

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat pentru mișcarea pasivă continuă (CPM) a mâinii și încheieturii mâinii, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 140 750.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat de crioablatie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie generala I

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat de crioablatie, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 516 166.67 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tourniqet

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Ortopedie – Traumatologie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tourniqet, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 105 750.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem de debridare ultrasonică a a plăgilor

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie generala I

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sistem de debridare ultrasonică a a plăgilor, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 251 833.33 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stimulator nerv

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie generala I

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stimulator nerv, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 24 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat mobilitate încheietura mâinii

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat mobilitate încheietura mâinii, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 200.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pentru lotul/loturile la care participa, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.164,165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori.

Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative vor putea fi, în măsura în care furnizează toate informațiile solicitate în DUAE, următoarele:

1. Certificat privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat (bugetul local și bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul și-a îndeplinit obligațiile RESTANTE de plată a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum și punctul/punctele de lucru, pentru care există obligații de plată" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

2. Cazier fiscal pentru operatorul economic

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic

4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

5. După caz, documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autorități din țară în care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

Tişe Alin Președinte

Mînzat Marius-Dorel Vicepreședinte

Vákár István - Valentin Vicepresedinte

Tuluc Călin-Marin Consilier județean

Arion Hadrian-Virgil Consilier județean

Marc Marinela Consilier județean

Andro Marinel - Ioan Consilier județean

Cordiș Lucian Consilier județean

Sămărtean Iuliu Consilier județean

Felezeu Călin-Valentin Consilier județean

Forna Maria Consilier județean

Marchiș Angela Felicia Consilier județean

Hodorogea Anca-Cristina Consilier județean

Ciuta Cristian Ilie Consilier județean

Drăghici Dumitru Consilier județean

Mureșan Violeta Consilier județean

Popovici Alin Consilier județean

Molhem Mohammad-Bashar Consilier județean

Bălaj Gheorghe- Marius Consilier județean

Nistor Ovidiu-Răzvan Consilier județean

Dehenes Adela Corina Consilier județean

Muscă Elena Consilier județean

Ionuț Florea Consilier județean

Cordoș Alexandru Consilier județean

Cuibus Valentin- Claudiu Consilier județean

Chiorean Laura-Elena Consilier județean

Sălătioan Vasile Consilier județean

Chirteș Horea Dorin Consilier județean

Balla Francisc Consilier județean

Antal Géza Consilier județean

Reș Eva Consilier județean

Lőrinczi Zoltan-László Consilier județean

Cosma Ovidiu Călin Consilier județean

Iepure Mihai-Florin Consilier județean

Abrudan Traian Consilier județean

Iancu Gheorghe Consilier județean

Pintea Sorin – Vasile Consilier județean

Gaci Simona Secretar al Judeţului

Șchiop Cristina Director general

Raţiu Mariana Director executiv

Iliescu Ștefan Eduard Director executiv

Cîineanu Ligia Director executiv

Creţu Alexandru – Simion Șef Serviciu

Huldușan Lăcrimioara Șef Serviciu

Dan Pop Șef Serviciu

Diana Coman Șef Serviciu

Matei Petru Consilier achiziții publice

Tiuca Adina Consilier achiziții publice

Inoan Mihai Consilier achiziții publice

Cristea Corina Consilier juridic

Rotaru Gabriela Consilier

Magradean Juliette Consilier achiziții publice

Jucan Ramona Maria Consilier achiziții publice

Pavel Sebastian Consilier achiziții publice

Costin Bianca-Gelia consilier juridic

Dan Sarca Inginer

Cătană Adelina Monica tehnician aparatură medicală

Tothfalusi Judith consilier

Rogozan Cosmin consilier

Rad Niculia consilier

Delia-Maria Poroh consilier

Irimieș Cosmina consilier

Nota:

1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) ca dovada preliminara, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,

2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta, traduse in limba romana.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstra îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, obiectul contractului sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C., iar informațiile cuprinse în acesta să fie reale/actuale la momentul prezentării documentului), sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din L98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:

1)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere; In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative. Operatorii economici stabiliti in alte state pot prezenta orice document edificator care sa demonstreze forma de inregistrare ori apartenenta din punt de vedere profesional in conformitate cu revederile din tara in care ofertantul este stabilit.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareIn situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia să o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182 184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Informatii privind asocierea - Se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine,sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va

citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si anexele acestuia), prin care se indica un anumit aviz, certificat, declarație sau alt document solicitat se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

La elaborarea ofertei se vor avea in vedere - Instrucțiunile pentru ofertanți - Secțiune care detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor solicitate.

În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, pentru departajare autoritatea contractanta solicita ofertanților (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere

financiara are prețul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de legislatia privind achizitiile publice. Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele stabilite prin Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice
Postanschrift: Calea Dorobantilor, nr. 106
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400609
Land: Rumänien
E-Mail: cjc@cjcluj.ro
Telefon: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Internet-Adresse: www.cjcluj.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022