Lieferungen - 268204-2022

20/05/2022    S98

România-Cluj-Napoca: Echipamente medicale

2022/S 098-268204

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Număr naţional de înregistrare: 4288110
Adresă: Calea Dorobantilor, nr. 106
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400094
Țară: România
Persoană de contact: Cretu Alexandru Simion
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telefon: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjcluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144043
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dotări specifice activității medicale din cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca” - Etapa V

Număr de referinţă: 428811020212105
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Dotări specifice activității medicale din cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca” – Etapa V

LOT 1: Cardiologie I-II - Aparat de măsurare a stiffnesului arterial

LOT 2: Chirurgie generala I - Aparat de crioablatie

LOT 3: Chirurgie generala I - Sistem de debridare ultrasonică a a plăgilor

LOT 4: Chirurgie generala I – Stimulator nerv

LOT 5: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat electrostimulare muscalară

LOT 6: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat mobilitate încheietura mâinii

LOT 7: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat pentru mișcarea pasivă continuă (CPM) a mâinii și încheieturii mâinii

LOT 8: Chirurgie plastică și microchirurgie – Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo-extensie

LOT 9: Ortopedie – Traumatologie – Motor osteosinteză cu baterii

LOT 10: Ortopedie – Traumatologie – Tourniqet

LOT 11: Cardiologie I-II - Aparat de monitorizare noninvazivă Hotman

LOT 12: Gastroenterologie – Aparat de detectare non-invazivă a fibrozei și steatozei hepatice

LOT 13: Modul de testare la efort cu cicloergometru și covor rulant

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este una dintre cele mai mari unităţi sanitare cu paturi din România şi are atribuţii de „Spital Regional de Urgenţă I A”.

Implementarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca” va conduce la creșterea accesibilitătii și calității serviciilor furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca, prin dotarea corespunzătoare a ambulatorului, care este și obiectivul general al proiectului.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 16 zile de la data limită de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SEAP cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 189 275.18 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 13
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat electrostimulare muscalară

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat electrostimulare muscalară, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 90 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo-extensie

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo-extensie, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 150.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de măsurare a stiffnesului arterial

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Cardiologie I-II

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de măsurare a stiffnesului arterial, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 91 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de detectare non-invazivă a fibrozei și steatozei hepatice

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Gastroenterologie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de detectare non-invazivă a fibrozei și steatozei hepatice, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 898 875.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Modul de testare la efort cu cicloergometru și covor rulant

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Cardiologie I-II

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Modul de testare la efort cu cicloergometru și covor rulant, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 290 762.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Motor osteosinteză cu baterii

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Ortopedie – Traumatologie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Motor osteosinteză cu baterii, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 246 787.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de monitorizare noninvazivă Hotman

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Cardiologie I-II

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de monitorizare noninvazivă Hotman, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 525 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat pentru mișcarea pasivă continuă (CPM) a mâinii și încheieturii mâinii

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat pentru mișcarea pasivă continuă (CPM) a mâinii și încheieturii mâinii, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de crioablatie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie generala I

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de crioablatie, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 516 166.67 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tourniqet

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Ortopedie – Traumatologie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tourniqet, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 105 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de debridare ultrasonică a a plăgilor

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie generala I

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de debridare ultrasonică a a plăgilor, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 251 833.33 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stimulator nerv

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie generala I

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Stimulator nerv, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat mobilitate încheietura mâinii

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca - Chirurgie plastică și microchirurgie

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat mobilitate încheietura mâinii, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factorul tehnic: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TITLUL PROIECTULUI: Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Cod SMIS 2014+: 124886

II.2.14)Informații suplimentare

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

Avand in vedere prevederile Directivei 18/2004 si Directivelor 2014/24/UE, respectiv 2014/25/UE, specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene se vor citi „sau echivalent”.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Pentru lotul/loturile la care participa, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.164,165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori.

Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative vor putea fi, în măsura în care furnizează toate informațiile solicitate în DUAE, următoarele:

1. Certificat privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat (bugetul local și bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul și-a îndeplinit obligațiile RESTANTE de plată a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum și punctul/punctele de lucru, pentru care există obligații de plată" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

2. Cazier fiscal pentru operatorul economic

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic

4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

5. După caz, documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autorități din țară în care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

Tişe Alin Președinte

Mînzat Marius-Dorel Vicepreședinte

Vákár István - Valentin Vicepresedinte

Tuluc Călin-Marin Consilier județean

Arion Hadrian-Virgil Consilier județean

Marc Marinela Consilier județean

Andro Marinel - Ioan Consilier județean

Cordiș Lucian Consilier județean

Sămărtean Iuliu Consilier județean

Felezeu Călin-Valentin Consilier județean

Forna Maria Consilier județean

Marchiș Angela Felicia Consilier județean

Hodorogea Anca-Cristina Consilier județean

Ciuta Cristian Ilie Consilier județean

Drăghici Dumitru Consilier județean

Mureșan Violeta Consilier județean

Popovici Alin Consilier județean

Molhem Mohammad-Bashar Consilier județean

Bălaj Gheorghe- Marius Consilier județean

Nistor Ovidiu-Răzvan Consilier județean

Dehenes Adela Corina Consilier județean

Muscă Elena Consilier județean

Ionuț Florea Consilier județean

Cordoș Alexandru Consilier județean

Cuibus Valentin- Claudiu Consilier județean

Chiorean Laura-Elena Consilier județean

Sălătioan Vasile Consilier județean

Chirteș Horea Dorin Consilier județean

Balla Francisc Consilier județean

Antal Géza Consilier județean

Reș Eva Consilier județean

Lőrinczi Zoltan-László Consilier județean

Cosma Ovidiu Călin Consilier județean

Iepure Mihai-Florin Consilier județean

Abrudan Traian Consilier județean

Iancu Gheorghe Consilier județean

Pintea Sorin – Vasile Consilier județean

Gaci Simona Secretar al Judeţului

Șchiop Cristina Director general

Raţiu Mariana Director executiv

Iliescu Ștefan Eduard Director executiv

Cîineanu Ligia Director executiv

Creţu Alexandru – Simion Șef Serviciu

Huldușan Lăcrimioara Șef Serviciu

Dan Pop Șef Serviciu

Diana Coman Șef Serviciu

Matei Petru Consilier achiziții publice

Tiuca Adina Consilier achiziții publice

Inoan Mihai Consilier achiziții publice

Cristea Corina Consilier juridic

Rotaru Gabriela Consilier

Magradean Juliette Consilier achiziții publice

Jucan Ramona Maria Consilier achiziții publice

Pavel Sebastian Consilier achiziții publice

Costin Bianca-Gelia consilier juridic

Dan Sarca Inginer

Cătană Adelina Monica tehnician aparatură medicală

Tothfalusi Judith consilier

Rogozan Cosmin consilier

Rad Niculia consilier

Delia-Maria Poroh consilier

Irimieș Cosmina consilier

Nota:

1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) ca dovada preliminara, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,

2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta, traduse in limba romana.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstra îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, obiectul contractului sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C., iar informațiile cuprinse în acesta să fie reale/actuale la momentul prezentării documentului), sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din L98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:

1)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere; In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative. Operatorii economici stabiliti in alte state pot prezenta orice document edificator care sa demonstreze forma de inregistrare ori apartenenta din punt de vedere profesional in conformitate cu revederile din tara in care ofertantul este stabilit.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareIn situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia să o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182 184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Informatii privind asocierea - Se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine,sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va

citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si anexele acestuia), prin care se indica un anumit aviz, certificat, declarație sau alt document solicitat se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

La elaborarea ofertei se vor avea in vedere - Instrucțiunile pentru ofertanți - Secțiune care detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor solicitate.

În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, pentru departajare autoritatea contractanta solicita ofertanților (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere

financiara are prețul cel mai scazut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de legislatia privind achizitiile publice. Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele stabilite prin Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice
Adresă: Calea Dorobantilor, nr. 106
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400609
Țară: România
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telefon: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Adresă internet: www.cjcluj.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022