Lieferungen - 268220-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Vantaa: Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte

2022/S 098-268220

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationale Identifikationsnummer: 1567535-0
Postanschrift: Uutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
Postleitzahl: 01770
Land: Finnland
E-Mail: kilpailutus.tiimi@hus.fi
Telefon: +358 94711
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hus.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=393909&tpk=17455b3a-d795-46bd-b90e-99d0065e19b6
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=393909&tpk=17455b3a-d795-46bd-b90e-99d0065e19b6
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Steriloinnin tarvikkeet ja aineet 2

Referenznummer der Bekanntmachung: HUS 234-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

HUS-kuntayhtymä pyytää tarjouksia steriloinnin tarvikkeista ja aineista.

Kyseessä on useamman hankintayksikön yhteishankinta. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt, HUS-jäsenkunnat ja kaupungit (sis. Espoon uusi sairaala, pois lukien Espoon kaupunki) sekä Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri), Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) ja PHHYKY (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä). Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä "Tilaaja".

Hankintaan sisältyvät seuraavat osa-alueett:

1. Sterilointipussit ja -letkut, paperi/laminaatti, sileä ja palje

2. Sterilointi-indikaattori, kemiallinen, kuumailmasterilointiin, luokka 6

3. Puhdistusharja, hammasharjatyyppinen

4. Puhdistusharja, pulloharjatyyppinen

Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä (4) vuotta.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä (Helsingin kaupunkia lukuun ottamatta) hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialueet tulevat järjestämisvastuun siirryttyä edellä mainittujen hankintayksiköiden sijaan sopimuksen tilaajatahoiksi.

Aiemmin tässä ilmoituksessa kohdassa I.2 Yhteishankinta, on rastitettu teknisistä syistä kohta "Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö", kuitenkin kyseessä on useamman hankintayksikön yhteishankinta/hankintarengas. HUS tekee sopimuksen kaikkien yhteishankinnassa mukana olevien organisaatioiden puolesta.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Jos sama tarjoaja tulee valituksi sopimustoimittajaksi useammassa kuin yhdessä osassa, hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä em. osista yhden sopimuksen.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sterilointipussit ja -letkut, paperi/laminaatti, sileä ja palje

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tässä osa-alueessa hankinnan kohteena ovat sterilointipussit ja -letkut, paperi/laminaatti.

Hankinnan kohteeseen kuuluu myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita, joita voidaan hankkia sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.

Tilaaja valitsee tähän osa-alueeseen yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ks. tarjouspyynnön liite 6. Sopimusluonnos.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sterilointi-indikaattori, kemiallinen, kuumailmasterilointiin, luokka 6

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tässä osa-alueessa hankinnan kohteena ovat sterilointi-indikaattorit, kemiallinen, kuumailmasterilointiin, luokka 6

Hankinnan kohteeseen kuuluu myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita, joita voidaan hankkia sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.

Tilaaja valitsee tähän osa-alueeseen yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ks. tarjouspyynnön liite 6. Sopimusluonnos.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Puhdistusharja, hammasharjatyyppinen

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tässä osa-alueessa hankinnan kohteena ovat puhdistusharjat, hammasharjatyyppiset.

Hankinnan kohteeseen kuuluu myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita, joita voidaan hankkia sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.

Tilaaja valitsee tähän osa-alueeseen yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ks. tarjouspyynnön liite 6. Sopimusluonnos.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Puhdistusharja, pulloharjatyyppinen

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33000000 Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tässä osa-alueessa hankinnan kohteena ovat puhdistusharjat, pulloharjatyyppiset.

Hankinnan kohteeseen kuuluu myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita, joita voidaan hankkia sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.

Tilaaja valitsee tähän osa-alueeseen yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ks. tarjouspyynnön liite 6. Sopimusluonnos.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 9 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 12:15
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022