Lieferungen - 268223-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Umeå: Fordon för vinterväghållning

2022/S 098-268223

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: UMEÅ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2627
Postadress: Upphandlingsbyrån
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 84
Land: Sverige
E-post: malin.perneholm@umea.se
Telefon: +46 90-161596
Internetadress(er):
Allmän adress: http://wwww.umea.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71944
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71944
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning Nordmaling kommun

Referensnummer: 22093
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34143000 Fordon för vinterväghållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtalet omfattar snöröjning och halkbekämpning samt snöborttagning och sandupptagning inom Nordmalings och Rundviks tätorter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34143000 Fordon för vinterväghållning
43310000 Maskiner för väg- och vattenbyggnadsarbeten
90620000 Snöröjning
90630000 Isröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar snöröjning och halkbekämpning samt snöborttagning och sandupptagning inom Nordmalings och Rundviks tätorter.

Upphandlingens takvolym är 40 000 000 SEK för hela avtalsperioden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2025-09-30

Förlängningsoption till: 2026-09-30

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022