Lieferungen - 268225-2022

Submission deadline has been amended by:  325675-2022
20/05/2022    S98

Magyarország-Miskolc: Orvosi fogyóeszközök

2022/S 098-268225

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosító szám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Telefon: +36 705130891
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bazmkorhaz.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosító szám: 15822631205
Postai cím: Béke Utca 1-3
Város: Ózd
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Telefon: +36 705130891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Nemzeti azonosító szám: 15352176205
Postai cím: Mártírok Útja 9
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Telefon: +36 705130891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.ujhelykorhaz.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149932022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000149932022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sebészeti varrógépek és tárak beszerzése - 2022

Hivatkozási szám: EKR000149932022
II.1.2)Fő CPV-kód
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Sebészeti varrógépek és tárak beszerzése a Borsod-Abaúj-Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, illetve városi kórházak (Almási Balogh Pál Kórház (Ózd) és Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház) részére konszignációs raktár üzemeltetésével.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mellkasseb. endoszkópos vágó - varrógépek és tárak

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges mellkassebészeti endoszkópos vágó - varrógépek és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

Mellkassebészeti endoszkópos vágó - varrógépek és tárak

1. Endoszkópos vágó - varrógép 80 db

2. Ívelt végű, 30 mm - es endoszkópos vágó - varrógépetár normál és vasculáris szövetre 50 db

3. Ívelt végű, 45 mm -es endoszkópos vágó - varrógépetár vasculáris szövetre 100 db

4. Ívelt végű, 45 mm -es endoszkópos vágó - varrógépetár normál és vastag szövetre 80 db

5. Egyenes, 60 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre 280 db

6. Egyenes, 45 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre 75 db

7. Egyenes, 60 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre, varratsor megerősítővel 4 db

Összesen 669 db/12 hó

Fenti mennyiség 1 Ajánlatkérőre vonatkozik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kés a tárban megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Külső artikulációs gomb megléte ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Minimum 42 fokos szögben ívelt végű varrógéptár megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő ezen ajánlati részben 1 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt Ajánlatkérőre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Varrógépek és tárak nyitott mellkasi műtétekhez

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

Almási Balogh Pál Kórház, Ózd

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az Intézmény, Almási Balogh Pál Kórház illetve Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház részére 12 hónapban szükséges nyitott mellkasi műtétekhez szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével.Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

Varrógépek és tárak nyitott mellkassebészeti műtétekhez

1. Egyenes varrógép 30 mm -es, vastag szövetre 7 db

2. Egyenes varrógéptár 30 mm -es, vastag szövetre 7 db

3. Egyenes varrógép 60 mm -es, vastag szövetre 60 db

4. Egyenes varrógép 60 mm -es, normál szövetre 1 db

5. Egyenes varrógéptár 60 mm -es, vastag szövetre 70 db

6. Egyenes varrógéptár 60 mm -es, normál szövetre 1 db

7. Egyenes, 80 mm -es vágó - varrógép normál szövethez 12 db

8. Egyenes, 80 mm -es vágó - varrógéptár normál szövethez 16 db

9. 30 mm -es varrógép vaszkuláris szövethez 1 db

Összesen 175 db/12 hó.

Fenti mennyiség a 3 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a részletező ártáblázat tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: gépben megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Két db külön, jól látható záró - és elsütőkar megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő ezen ajánlati részben 3 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt Ajánlatkérőkre külön-külön.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Varrógépek,tárak lapar. gyomor, vékonybél műtéthez

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

Almási Balogh Pál Kórház, Ózd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az Intézmény illetve Almási Balogh Pál Kórház részére 12 hónapban szükséges laparoszkópos gyomor és vékonybél műtétekhez szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

Varrógépek és tárak laparoszkópos gyomor és vékonybél műtétekhez

1. Endoszkópos vágó - varrógép 170 db

2. Egyenes, 60 mm -es endoszkópos vágó - varrógéptár, normál és vastag szövetre 320 db

3. Billenőfejes/fix fejes körvarrógép 25 mm - es 13 db

4. Billenőfejes/fix fejes körvarrógép 28 mm - es 21 db

5. Billenőfejes/ fix fejes körvarrógép 31 mm - es 35 db

Összesen 559 db/12 hó.

Fenti mennyiség 2 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a részletező ártáblázat tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Külső artikulációs gomb megléte ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kés a tárban megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógépek esetében( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Billenőfejjel rendelkezik a körvarrógépek esetében ( igen / nem ) (Előny az igen) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő ezen ajánlati részben 2 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt Ajánlatkérőkre külön-külön.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyenes vágó - varrógéptárak vastag szövetre

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

Almási Balogh Pál Kórház, Ózd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az Intézmény és Almási Balogh Pál Kórház részére 12 hónapban szükséges egyenes vágó - varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

Egyenes vágó-varrógép 60 mm -es, vastag szövetre 21 db

Egyenes vágó- varrógéptár 60 mm -es, vastag szövetre 36 db

Egyenes vágó- varrógép 80 mm -es, vastag szövetre 42 db

Egyenes vágó- varrógéptár 80 mm -es, vastag szövetre 72 db

Egyenes vágó- varrógép 100 mm -es, vastag szövetre 10 db

Egyenes vágó- varrógéptár 100 mm -es, vastag szövetre 14 db

Összesen 195 db/12 hó

Fenti mennyiség 2 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a részletező ártáblázat tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kés a tárban megléte a tárak esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Mindkét oldalról elsüthető újrapozicionálás vagy kifordítás nélkül (igen/nem) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő ezen ajánlati részben 2 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt Ajánlatkérőkre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Varrógépek,tárak lapar. vastagbél, végbél műtéthez

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges laparoszkópos vastagbél és végbél műtétekhez szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

Varrógépek és tárak laparoszkópos vastagbél és végbél műtétekhez

1. Endoszkópos vágó - varrógép 60 mm -es 500 db

2. Endoszkópos vágó - varrógéptár 60 mm -es, vastag szövetre 350 db

3. Endoszkópos vágó - varrógép 45 mm -es 25 db

4. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, vastag szövetre 15 db

5. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, vascularis szövetre 18 db

6. Hajlított száró körvarrógép 25 mm -es 11 db

7. Hajlított száró körvarrógép 29 mm -es 95 db

8. Hajlított száró körvarrógép 33 mm -es 11 db

9. Egyenes vágóvarrógép 40 mm -es 105 db

10. Endoszkópos vágó - varrógéptár 60 mm -es, középvastag szövetre 10 db

Összesen 1140 db/12 hó

Fenti mennyiség 1 Ajánlatkérőre vonatkozik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kapocsalapanyag: Titánium - Vanádium - Alumínium ötvözet megléte a tárak és tárral töltött gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kés a tárban megléte a tárral töltött gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kés a gépben megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Két db külön, jól látható záró - és elsütőkar megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Külső artikulációs kar megléte ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő ezen ajánlati részben 1 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt Ajánlatkérőre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Endoszkópos vágó-varrógépek és tárak

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges endoszkópos vágó - varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével.Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

Endoszkópos vágó - varrógépek és tárak

1. Endoszkópos vágó - varrógép 45 mm -es 17 db

2. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, normál szövetre 50 db

3. Endoszkópos vágó - varrógéptár 45 mm -es, normál és vastag szövetre 20 db

Összesen 87 db/12 hó.

Fenti mennyiség 1 Ajánlatkérőre vonatkozik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mindkét oldalra minimum 60 fokos artikuláció megléte ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő ezen ajánlati részben 1 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt Ajánlatkérőre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Varrógépek és tárak nyitott vastagbél műtétekhez

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33140000 Orvosi fogyóeszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.

Almási Balogh Pál Kórház, Ózd

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az Intézmény, Almási Balogh Pál Kórház és Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház részére 12 hónapban szükséges nyitott vastagbél műtétekhez szükséges varrógépeket és tárakat kívánja megvásárolni kihelyezett konszignációs raktár működtetésével. Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás tartalmazza.

Varrógépek és tárak nyitott vastagbél műtétekhez

1. Egyenes vágó - varrógéptár 45 mm -es 111 db

2. Egyenes varrógép 45 mm -es, vastag szövetre 233 db

3. Kúpos fejű körvarrógép 25 mm -es 16 db

4. Lapos fejű körvarrógép 28 mm -es 40 db

5. Lapos fejű körvarrógép 32 mm -es 18 db

Összesen 418 db/12 hó

Fenti mennyiség a 3 Ajánlattevőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a részletező ártáblázat tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Két db külön, jól látható záró - és elsütőkar megléte a gépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Egyirányba mozgó körkés megléte a körvarrógépek esetében ( igen / nem ) (Előny ha igen) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) nem kerül megrendelésre, a szerződés időbeli hatályát, annak lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a Megrendelő egy alkalommal további 12 hónappal, de legfeljebb a szerződéses mennyiség (alap + opciós mennyiség) kimerüléséig meghosszabbíthatja (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont). Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Megrendelő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (OKFŐ), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 100 % mértékig fenntartja tekintettel arra, hogy az eszközök a 16/2012 (II. 16.) korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő ezen ajánlati részben 3 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt Ajánlatkérőkre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10.,12.-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A 321/2015. (X.30.)Kormányrendelet 8. § a) pontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat csatolása szükséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (mely nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges). Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján,,abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).

Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívásfeladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetéséről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe az eljárás során. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintette Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy

abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.

M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) szerint be kell mutatnia

(tanúsítvány másolatát becsatolva), hogy a megajánlott termék rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal figyelemmel a 321/2015 Korm rendelet 24. § (3) pontjára, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett összesen, legalább 1 db, a részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek mennyisége eléri az alábbi darabszámot:

1. Mellkassebészeti endoszkópos vágó - varrógépek és tárak 470 db

2. Varrógépek és tárak nyitott mellkassebészeti műtétekhez 123 db

3. Varrógépek és tárak laparoszkópos gyomor és vékonybél műtétekhez 395 db

4. Egyenes vágó - varrógéptár 136 db

5. Varrógépek és tárak laparoszkópos vastagbél és végbél műtétekhez 798 db

6. Endoszkópos vágó - varrógépek és tárak 61 db

7. Varrógépek és tárak nyitott vastagbél műtétekhez 295 db

Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. A referencia több szerződésből is teljesíthető.

M2.:321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) pontja szerint, ha a megajánlott termék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal:

- CE tanúsítvány

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az egyes részszállításokat követően benyújtott számla kézhezvételének

napját követően, 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (3)- (4) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXIII. tv. 9/A. § figyelembevételével) a 2017. évi CL

törvényben foglaltak szerint történik.

A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek: Vevő rögzíti, hogy a kötbérek alapja egységesen a késedelemmel érintett áru szerződés szerinti, teljes áfa nélkül számított ellenértéke.

d. Késedelmi kötbér:

Késedelmes teljesítésnek minősül a jelen szerződés szerinti eseti megrendelésekben meghatározott szállítási/teljesítési határidőt meghaladó időpontban leszállított áru. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 2%-a. A késedelmi kötbér maximum 10 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

e. Meghiúsulási kötbér:

A teljesítés jogos/méltányolható ok nélküli megtagadása vagy Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, továbbá ha Vevő a szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegő magatartása miatt eláll, vagy azt felmondja, Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 30%-a. Eladó kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Eladótól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/06/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2. pontjai.

3. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a középeurópai idő az irányadó. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.

4.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.

5.) Ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arány bírálati szempontja alapján értékeli. Értékelési szempontok: Azon részszempont esetén, ahol az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok esetén, ahol előny a nagyobb / előny a több egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Abszolút értékelési módszer esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy első pontértékek közötti megfelelő pontszámot (0-10 pont)

6. Ajánlattevő szakmai ajánlat részeként az ajánlattételi határidő lejártáig nyújtson be minden megajánlott részben, minden megajánlott termék(kek)ből 1-1 darab térítésmentes steril (sértetlen csomagolású) termékmintát a szerződéskötést követően leszállításra kerülő termékkel mindenben megegyezően a műszaki leírás / minimum szakmai követelményekben megadottak szerint. A termékminták csomagolásán kérjük feltüntetni: ajánlattevő nevét, a szakmai követelmény táblában feltüntetett sorszámot, megnevezést és termékkódot az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben ezen adatok hiányában ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, hogy a termékmintát melyik, az ajánlattal érintett terméktételre tették, úgy az érintett termékmintát nem veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor!

A minta vizsgálata során ajánlatkérő a minimum műszaki/szakmai követelményeknek való megfelelést illetve bírálati szempontokat vizsgálja. A termékminták vizsgálata nem konkrét műtéti beavatkozás alkalmával történik, azok vizsgálata kizárólag a műszaki leírásban elvárt követelmények meglétére terjed ki, melyet Ajánlatkérő oktató laborjában (Skill Labor) modelleken végeznek a bírálati folyamat során.

7.) Ajánlattevő szakmai ajánlat részeként csatolja be a termék(ek) magyar nyelvű gyártói termékleírását vagy gyártói műszaki leírását az ajánlat részeként (valamennyi megajánlott termék vonatkozásában). A gyártói termékleírás tartalmazzon minden műszaki paramétert, jellemzőt és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki/szakmai követelményeknek való megfelelősége megállapítható.

8) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.

9.) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja termékcsoportonként (I.-VII. termékcsoport).

10.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, előzetes piaci konzultációt tart, mely a EKR000580962022 szám alatt érhető el.

11.) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által eszabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

12.) Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

13.) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:

„Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”

14.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslattal kapcs. a Kbt. 148. §-a az irányadó.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022