Lieferungen - 268300-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Notstromsysteme

2022/S 098-268300

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Onkológiai Intézet
Nationale Identifikationsnummer: 15309769243
Postanschrift: Ráth György Utca 7-9
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1122
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Stein Karolina
E-Mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Telefon: +36 300197808
Fax: +36 17004515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.onkol.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644622022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644622022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi szintű
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kinetikus energiatároló beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000644622022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31682510 Notstromsysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés „Kinetikus energiatároló beszerzése”

A beszerzés tárgya a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmú kinetikus energia tárolóval kiegészített UPS. A berendezés feladata: állandó védelmet nyújtson a hálózati áramkimaradások, feszültség- és frekvencia-ingadozások és szuperponált külső és belső interferencia impulzusok és felharmonikusok ellen.

Részletek a KD-ban, és a szerz.tervben.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31682510 Notstromsysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Részlet a szerződés-tervezetből:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab kinetikus energia tárolóval kiegészített UPS készülék feltelepített szoftverekkel együtt történő leszállítását és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Részlet a műszaki leírásból:

Kinetikus energia tárolós UPS egység

(A műszaki tartalom szerint, Pl: UNIBLOCK UB-V 1500 és PB21)

Névleges teljesítmény: 1670 kVA / 1500 kW

Névleges feszültség: 400 V / 50 Hz

Önálló működésre

integrált SNMP adapterrel

Gyári működés teszt (Labor2)

(a Pandémia helyzettől függően a vevő személyes jelenlétében vagy

online Skype vagy Teams segítségével)

A gyártó előre megadott átvételi protokollja szerint.

A működés (Labor2) tesztet a tesztelési környezetben alkalmazott terheléssel kell végezni.

A teszt az alábbiakra korlátozódik:

- 1 nap és 1 egység önálló üzemmódban

- a rendszer szünetmentes áramforrás funkciói

(A gyártóműben a Labor2 tesztelés közvetlenül a rendszer sorozattesztelését követően történik.)

Helyszínre történő beszállítás és telepítés - szállítási biztosítással

Az alábbiakat tartalmazza:

- A komponensek kirakodása (daru biztosítása) és előkészítése

- Speciális (nehézgép) bemozgatások és azok eszközei

- Összeállítás és rögzítések

- Belső elektromos kábelezések, összekötések

- Csatlakozó kábelek bekötése (kábelezés nélkül)

A Megrendelő feladata/biztosítja:

- A beszállítási út és nyílások továbbá az elhelyezési helyszín megfelelő méreteinek és teherbírásának kialakítása, biztosítása

- A szellőztető rendszer tervezése és kiépítése.

Üzembe helyezés

- A gyártó szokásos üzembe helyezési protokollja szerint.

- Képzett gyári szerviz szakember támogatásával, alapszintű műterhelés biztosításával.

- Ez magában foglal operátor képzést (5 fő részére 2 órás oktatás), és a berendezés átadását közvetlenül az üzembe helyezés után.

Megrendelő biztosítja:

- A villamos környezet az üzembe helyezésre készen áll.

- A villamos környezet kezelését végző szakember jelenlétét.

- A szellőztető rendszer felszerelve üzembe helyezve készen áll.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 420
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a II.2.7 pontban megadott 420 munkanap alatt 60 hetet ért.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (továbbiakban AT) vagy alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével szükséges benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 62. §, 64. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó. A megkövetelt igazolási mód részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részeként található meg.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolása: AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AT az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot. Az ajánlattétel során AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolást az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1. a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján UPS berendezés szállítására irányuló, szerződésszerűen teljesített referencia igazolását a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.

A referenciaigazolás(ok)/referencia nyilatkozat(ok) minimális tartalmi eleme(i):

- szerződést kötő másik fél neve

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)

- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)

- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)

- a szerződés nettó értéke (a kifizetés pénznemében)

- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés, gyártmány-család típus rövid ismertetése),

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben a referenciákban megadott deviza nem HUF, úgy a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban az eredeti deviznemben kifejezett értéket kell feltüntetni és annak átszámítását AK fogja elvégezni a teljesítés befejezésének napján (vagy ha azon a napon nem volt MNB árfolyam, akkor az azt követő első munkanapon) az adott devizanemre érvényes MNB középárfolyamon.

A referenciaigazolás / referencianyilatkozat vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés irányadó az alábbiak szerint: Amennyiben a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek minősül, úgy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást szükséges benyújtani (AK ekörben elfogadja az AK által rendelkezésre bocsátott referencianyilatkozat-minta megrendelő által cégszerűen aláírt változatát is). Amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek minősül, úgy a referencianyilatkozat-minta benyújtható ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában is. A bemutatott referenciával szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzon. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2: A 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bek. c) pontjára figyelemmel Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbi minőségbiztosítási szabványnak megfelelő érvényes tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) bek. szerint az ezzel egyenértékű dokumentumot: ISO 9001 tanúsítvány a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó alkalmazási terület vonatkozásában. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1:

Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 159 000 000 Ft értékben UPS berendezés szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.

Az M/1. szerinti alkalmasság legfeljebb 3 db szerződéssel igazolható

M/2:

Alkalmatlannak minősül az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó alkalmazási területen ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, dokumentummal.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Részlet a szerződés-tervezetből:

Előleg: Vevő előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása ellenében előleget fizet Eladó részére az alábbiak szerint: Eladó a jelen szerződés hatálybalépésétől kezdődően jogosult legfeljebb a 6.3 pont szerinti teljes nettó vételár 50%-a erejéig előleg (1. előlegrész) fizetését igényelni Vevőtől a Vevő részére megküldött, cégszerűen aláírt előlegbekérővel. Az Eladó legkorábban a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti gyári átvétel (funkcionális teszt) sikeres lezárását követően jogosult újabb, cégszerűen aláírt előlegbekérő szerinti előlegigénylést benyújtani a Vevő felé, mely előlegrész (2. előlegrész) összege legfeljebb a 6.3 pont szerinti teljes nettó vételár 90%-a és a már igényelt 1. előlegrész különbözetének megfelelő pénzösszeg lehet.

A szerződés teljesítéséve kapcsolatban irányadó a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdése.

Pénznem: HUF.

Késedelmi kötbér: Eladó az olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére. A szerződésnek a Eladó általi teljesítésének időpontja az a naptári nap, amelyen az eszköz Vevő részére történő leszállítása és Vevő általi átvétele megtörténik. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden megkezdett késedelmes nap után a teljes nettó ellenérték 1 %-a naponta. A késedelmi kötbér minden megkezdett naptári napra felszámításra kerül. Vevő a késedelmi kötbért legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 20%-a erejéig érvényesítheti, azt követően a meghiúsulás szabályai alkalmazandók.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Eladó felelős (ideértve azt az esetet is, ha a Vevő a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül) Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Hibás teljesítési kötbér: Eladó hibás teljesítése esetén Eladó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó ellenérték 5%-a hibánként. Amennyiben hibás teljesítés esetén Eladó a hiba kijavítását vállalja, akkor a hibás teljesítéstől a hibajavítást követő szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a késedelmi kötbér szabályai alkalmazandók.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 18:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a részajánlattétel lehetőségét kizárja, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termék egy egész oszthatatlan, komplex berendezést alkot, ezáltal nem kivitelezhető a beszerzés részekre bontása.

1) AK az eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.

2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.

3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor AT-nek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.

4) A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.

5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)

6) AK a felhívás IV.2.5) pontjában rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt 30 napot ért.

7) Értékelés: legalacsonyabb ár. Indoklás: A beszerezni kívánt berendezés műszaki leírásában meghatározott paraméterek mindegyikét szükséges teljesíteni. Az ettől jobb műszaki paraméter nem jelent előnyt, mivel az Intézet elektromos környezete nem tudja azt kihasználni.

8) AT-nek ajánlatuk részeként csatolniuk kell a Közbeszerzési Dokumentum részét képező 1 db ajánlati ár részletező táblázatot beárazott formában szerkeszthető formátumban, .xls/.xlsx kiterjesztésben, valamint cégszerűen aláírt, nem szerkeszthető, .pdf fájlformátumban. Az ártáblázatba az összesített ajánlati árat kell beírni. Az ajánlati ár részletező beárazása során a táblázatban az AT-nek meg kell adnia a 0-tól különböző ajánlati árat. AT-nek az xls formátumú ártáblázatban a zöld háttérszínnel jelölt cellákat kell kitöltenie. AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy a megadott darabszámokon változtatni nem lehet! AT-nek a felolvasólapon az összesített ajánlati árat kell megadniuk nettó HUF értékben. Az összesített nettó árat egész számjegy pontosággal kell megadni.

AT-nek a felolvasólapon, és az ártáblában is HUF-ban kell megadnia megajánlását.

Az AT-nek ajánlatához csatolnia kell a gyártói termékdokumentációját, telepítési leírással, amellyel a műszaki spec-nel való megfelelését igazolja. A megajánlott termék vonatkozásában AT-nek meg kell jelölnie az ártáblázatban a megajánlott termék típusát, gyártmányát, teljesítményét, feszültségét.

AT-nek ajánlatához csatolnia kell a dokumentációban rendelkezésre bocsájtott Értékelő lapot, melyben megadja a megajánlott termék műszaki paramétereit.

AT-nek csatolnia kell az ajánlatához gyártó nyilatkozatot, melynek tartalma, hogy a megajánlott termék általuk gyártott, és az Ajánlatkérő által kért műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelel.

AT-nek csatolnia kell tehát ajánlatában az ártáblázatot, a gyártói termékdokumentációt az Értékelő lapot, és a gyártói nyilatkozatot, amelyek a megadott műszaki specifikációnak való megfelelést igazolja.

9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

10) AT-nek ajánlata részeként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján.

11) AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK - ha az összegezésben megjelölésre került - a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.

13) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.

14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az alkalmassági követelményeket (M/1., M/2.) szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.

15) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot.

16) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.

17) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban.

18) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerz.köt. felt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

19) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com

20) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.

21) AK nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.

22) Tekintettel arra, hogy a besz. tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megb. indított közös közb. eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontófeltételt köti ki: Megrendelő szerződéses köt. kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bek. szerinti, arra vonatkozó bontó felt. vállal, hogy amennyiben a besz. tárgyára vonatkozóan a közp. közbeszerzési rendszerben, összevont közbesz. eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbesz. eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a közp. közös vagy összevont közbesz. rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

Folyt. VI.4.3) pont

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3) pont folytatás

23) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

24) A jótállás során biztosítandó szervizháttérrel kapcsolatos elvárásokat a szerződés-tervezet tartalmazza.

25) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot.

26) Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le a közbeszerzési eljárás megindítása előtt. EPK elérési útvonal: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000459082022/reszletek

27) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022