Lieferungen - 268302-2022

20/05/2022    S98

Polen-Olsztyn: Elektrizität

2022/S 098-268302

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Postanschrift: ul. Głowackiego 6
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-448
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.kowr.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.kowr.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kowr.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://kowr.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

Referenznummer der Bekanntmachung: OLS.WOP.260.28.2022.SB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie (dalej KOWR OT Olsztyn).

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 528 429.80 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedziby KOWR OT Olsztyn przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
65300000 Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedziby KOWR OT Olsztyn przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie.

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

3. Standardy jakościowe dot. dostawy i dystrybucji energii elektrycznej są opisane szczegółowo w ustawie Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy tj. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 280 ze zmianami).

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji, które stanowią załączniki Nr 2.1 do SWZ. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5.1 do SWZ,

2) opisach punktów poboru energii dla poszczególnych części ww. zamówienia, które stanowią załącznik Nr 6.1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 916 437.60 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2022
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Elblągu i Barto

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
65300000 Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Grabin, Kamionek, Korsze, Lidzbark Warmiński, Morąg, Elbląg i Bartoszyce oraz w Archiwum KOWR OT Olsztyn przy ul. Bałtyckiej 63 w Olsztynie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Elblągu i Bartoszycach oraz w Archiwum KOWR OT Olsztyn przy ul. Bałtyckiej 63 w Olsztynie.

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

3. Standardy jakościowe dot. dostawy i dystrybucji energii elektrycznej są opisane szczegółowo w ustawie Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy tj. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 280 ze zmianami).

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji, które stanowią załączniki Nr 2.2 do SWZ. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5.2 do SWZ,

2) opisach punktów poboru energii dla poszczególnych części ww. zamówienia, które stanowią załącznik Nr 6.2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 517 164.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2022
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Ełku, Olecku i Bystrym

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
65300000 Stromversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Ełk, Olecko i Bystry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby siedzib Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn (dalej SZ) w Ełku, Olecku i Bystrym.

2. Dostarczanie energii odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami).

3. Standardy jakościowe dot. dostawy i dystrybucji energii elektrycznej są opisane szczegółowo w ustawie Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustawy tj. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 280 ze zmianami).

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji, które stanowią załączniki Nr 2.3 do SWZ. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

1) istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5.3 do SWZ,

2) opisach punktów poboru energii dla poszczególnych części ww. zamówienia, które stanowią załącznik Nr 6.3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 94 828.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2022
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający wymaga posiadania:

a) uprawnień do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami);

b) uprawnień do wykonywania działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 716 ze zmianami) (w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

lub

podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ.

2. Wszelkie zmiany umowy dokonane zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:10
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie https://kowr.eb2b.com.pl ofert

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest niejawne. 2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2024 roku

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę (Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1.1, 1.2 i 1.3 do SWZ) wraz z załącznikami wymienionymi w SWZ za pośrednictwem Platformy pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/.

2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

1) Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wybranie polecenia „dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;

2) potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji (zamieszczenie załącznika);

3) o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania oferty Wykonawca w zakładce „Załączniki” zaznacza plik oferty i korzysta z polecenia „Usuń”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

5. Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie w zakładce „Załączniki” i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)(dalej rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)(dalej rozporządzenie 2022/576) oraz

4) spełniają warunki udziału w postępowaniu

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp tj.

"Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;(...)

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; (...)

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022