Lieferungen - 268331-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Helsinki: Sepeli

2022/S 098-268331

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 1635
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
Sähköpostiosoite: hankinta@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/stara
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=397683&tpk=f22bea84-72eb-4316-9205-f04905aec460
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=397683&tpk=f22bea84-72eb-4316-9205-f04905aec460
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kunnallinen liikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Rakentaminen, ympäristönhoito ja logistiikka

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Hiekoitussepeli

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
14212300 Sepeli
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyytää tarjoustanne hiekoitussepelistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankinta tulee Staran kaupunkitekniikan ylläpidon käyttöön.

Hankinnassa on kyse tavarahankinnasta.

Hankinnan kohteena on vesiseulottu hiekoitussepeli 1/5,6 mm ja 3/5,6 mm tilaajan siiloihin toimitettuna talvikaudella 2022 - 2023.

Tarjouspyynnössä esitetyt määrät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Toimittajaksi valitulla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia toimituksia.

Tilaaja valitsee kummallekin sepelilaadulle yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee puitesopimuksen.

Stara ostaa hiekoitussepeliä tuotannon tarpeiden mukaan erillisillä tilauksilla sopimuskauden aikana. Tarve määräytyy sääolosuhteiden mukaan.

Hankinnan kohteen kuvaus on tarjouspyynnön liitteenä (Liite 1).

Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä (Liite 2).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vesiseulottu 1/5,6 mm hiekoitussepeli siiloihin toimitettuna

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14212300 Sepeli
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on vesiseulotun 1/5,6 mm hiekoitussepelin hankinta Staran Kaupunkitekniikan ylläpidon käyttöön.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 30/04/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vesiseulottu 3/5,6 mm hiekoitussepeli siiloihin toimitettuna

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
14212300 Sepeli
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on 3/5,6 mm vesiseulotun hiekoitussepelin hankinta Kaupunkitekniikan ylläpidon käyttöön.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2022
päättymispäivä: 30/04/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/06/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22/06/2022
Paikallinen aika: 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/70862/notice/101305

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2022