Árubeszerzések - 268336-2015

Normál nézet megjelenítése

31/07/2015    S146    Európai Bizottság - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Olaszország-Ispra: 2 akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése és karbantartása – 2 tétel

2015/S 146-268336

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont (JRC), Energia- és Közlekedésügyi Intézet
Postai cím: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Város: Ispra VA
Postai irányítószám: 21027
Ország: Olaszország
Kapcsolattartó személy: B.5 Pénzügyi és Közbeszerzési Egység
Címzett: C. Breazu
E-mail: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Egyéb: Kutatás.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
2 akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése és karbantartása – 2 tétel.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Közös Kutatóközpont – Petten (Hollandia) a 1. tétel esetében, és
Közös Kutatóközpont – Ispra (Olaszország) a 2. tétel esetében.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés 2, intelligens hálózathoz kapcsolt, akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzésére, telepítésére és karbantartására irányul, melyek közül 1-re Pettenben (Hollandia), 1-re pedig Isprában (Olaszország) van szükség. A szerződés 24 hónapos garanciális időszakot is magában foglal, valamint legfeljebb 4 évig tartó megelőző és javító karbantartást.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

31422000, 50530000, 38970000, 31230000, 31682210

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Előreláthatólag a 2 tétel teljes költségvetése 1 300 000 EUR és 1 500 000 EUR között lesz (mindent tartalmazóan, héa nélkül) a szerződés 77 hónapos teljes időtartamára vonatkozóan. A költségvetés magában foglalja a szállítmány leszállítását, telepítését, valamint a hozzá kapcsolódó képzés és dokumentáció biztosítását, 24 hónapnyi garanciát és maximum 4 évig tartó megelőző és javító karbantartási időszakot.
Becsült érték áfa nélkül:
1 300 000 és 1 500 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 77 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése és karbantartása – 1. tétel (Petten, Hollandia)
1)Rövid meghatározás
Intelligens hálózathoz kapcsolt, 75 kW névleges teljesítménnyel és 150 kWh tárolókapacitással rendelkező akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése és karbantartása Pettenben (Hollandia).
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

31422000, 50530000, 38970000, 31230000, 31682210

3)Mennyiség
A szerződés 2 szakaszból áll.
— 1. fázis: egy akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése, tesztelése, kalibrálása, valamint a hozzá kapcsolódó képzés és dokumentáció biztosítása 2 éves garanciális időszakot is tartalmazóan,
— 2. fázis: megelőző és javító karbantartás 12 hónapra szólóan, amely további 3 évre meghosszabbítható (azaz a karbantartást összesen legfeljebb 4 évig kell biztosítani).
Becsült érték áfa nélkül:
300 000 és 400 000 között EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 77 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése és karbantartása – 2. tétel (Ispra, Olaszország)
1)Rövid meghatározás
Intelligens hálózathoz kapcsolt, 225 kW névleges teljesítménnyel és 450 kWh tárolókapacitással rendelkező akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése és karbantartása Isprában (Olaszország).
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

31422000, 50530000, 38970000, 31230000, 31682210

3)Mennyiség
A szerződés 2 szakaszból áll.
— 1. fázis: egy akkumulátoros energiatároló-rendszer beszerzése, telepítése, tesztelése, kalibrálása, valamint a hozzá kapcsolódó képzés és dokumentáció biztosítása 2 éves garanciális időszakot is tartalmazóan,
— 2. fázis: megelőző és javító karbantartás 12 hónapra szólóan, amely további 3 évre meghosszabbítható (azaz a karbantartást összesen legfeljebb 4 évig kell biztosítani).
Becsült érték áfa nélkül:
1 000 000 és 1 100 000 között EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 77 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági szereplők akár egyénileg, akár konzorciumi partnerként nyújthatnak be pályázatot (akár rendelkeznek jogi személyiséggel, akár nem). Alvállalkozás mindkét esetben engedélyezett. A pályázónak egyértelműen meg kell határoznia minden egyes gazdasági szereplő – önálló ajánlattevő, konzorciumi partner vagy alvállalkozó feladatkörét. Ez abban az esetben is érvényes, amikor az érintett gazdasági szereplők ugyanahhoz a gazdasági csoporthoz tartoznak.
Az egyes konzorciumi partnerek együttes és egyetemleges felelősséggel tartoznak az ajánlatkérő felé a szerződés végrehajtásáért és a szerződés részes felévé válnak, amennyiben a konzorcium pályázata sikeres.
A konzorciumnak ki kell jelölnie 1 jogi személyt („vezető”), aki teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a szerződésteljesítés időszakában a konzorcium és annak minden egyes tagja nevében kötelezettséget vállaljon, és felelős a szerződésnek az összes többi jogi személy nevében történő adminisztratív irányításáért (számlázás, kifizetések átvétele stb.).
Alvállalkozás az a helyzet, amikor a nyertes ajánlattevő jogi megállapodást köt más olyan jogi személyekkel, amelyek a szerződés egy részét a nyertes ajánlattevő nevében teljesítik. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az ajánlatkérő felé a szerződés végrehajtásáért. A szabadúszók igénybevétele, az ajánlatkérőtől eltérő, teljesen más jogi személy tevékenységének igénybevétele alvállalkozásnak minősül, függetlenül az alkalmazandó nemzeti jogtól.
Az alvállalkozóknak szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben kifejezik a szerződés teljesítésében való részvétel iránti hajlandóságukat a pályázati dokumentációban meghatározottak szerint. A szerződés teljesítése során az alvállalkozók körében bekövetkezett bármely változás csak az ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyásával történhet.
Az önálló ajánlattevő vagy konzorcium más gazdasági szereplők felkészültségére is támaszkodhat a III.2.2 és III.2.3. pontokban foglalt minimális felkészültségi szint elérése érdekében, függetlenül a velük fenntartott kapcsolatának jogi jellegétől. Ebben az esetben a pályázónak igazolnia kell az ajánlatkérő felé, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésére állnak, például az említett egyéb szervezetek által kibocsátott kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtásával. Az önálló ajánlattevőtől vagy konzorciumi tagoktól eltérő harmadik fél jogi személy felkészültségének igénybevétele az eljárás szempontjából alvállalkozásnak minősül még akkor is, ha a harmadik fél ugyanahhoz a gazdasági csoportosuláshoz tartozik.
Amennyiben a szerződést olyan pályázónak ítélik oda, amely a III.2.2. pontban szereplő gazdasági és pénzügyi felkészültség minimumkövetelmények 70 %-ánál nagyobb részének teljesítése érdekében harmadik felet kíván igénybe venni, az ajánlatkérő előírja, hogy a harmadik fél írja alá a szerződést és együttes és egyetemleges felelősséget vállaljon az ajánlattevővel annak teljesítéséért.
Az egyes konzorciumi partnerek és a meghatározott alvállalkozók feladatainak és szerepének az ajánlatban egyértelműen szerepelnie kell. A kísérőlevélben szerepelnie kell az ajánlattevő (konzorcium esetében valamennyi partnert tartalmazóan) és alvállalkozó nevének az olyan harmadik feleket is tartalmazóan, amelyek kapacitásait az ajánlattevő igénybe veszi, valamint az eljárással összefüggésben az egyedüli kapcsolattartó nevének. Konzorciumok esetében a kísérőlevelet minden egyes partnernek, vagy a pályázat és szerződés aláírására valamennyi partner által megfelelően felhatalmazott partnernek kell aláírnia. Ez utóbbi esetben felhatalmazás lehet például ügyvédi meghatalmazás, szándéknyilatkozat vagy konzorciumi megállapodás.
Az ajánlattevőknek (konzorcium esetében annak valamennyi partnerének) be kell nyújtaniuk a harmadik felekkel folytatott ügyletek és jogi eljárások során a pályázó képviseletére jogosult személyek megbízási dokumentumának olvasható másolatát, illetve a megbízást kihirdető dokumentum másolatát, amennyiben az érintett jogi személyre alkalmazandó jogszabály előírja a megbízási dokumentum közzétételét. Ennek a felhatalmazásnak a hivatalos kinevezésben nem jelzett, más képviselőre történő átruházást minden esetben igazolni kell.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Mindkét tétel esetében:
1. Kizárási kritériumok:
Az eljárásban való részvételi jogosultság előfeltétele, hogy a pályázók ne legyenek a 25.10.2012 keltezésű 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 106. és 107. cikkében meghatározott kizárási helyzetekben. Az ajánlattevőknek (a konzorciumi partnereket tartalmazóan) és a III.1.3. pontban meghatározott alvállalkozóknak alá kell írniuk – az I.1. pontban feltüntetett weboldalon elérhető – becsületbeli nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy nincsenek az említett helyzetek egyikében sem. Az ajánlatkérő kérésére a nyertes ajánlattevőnek (konzorcium esetében valamennyi partnert ideértve) és a pályázó által a III.1.3. ponttal összhangban azonosított valamennyi alvállalkozónak be kell nyújtania a 29.10.2012 keltezésű 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 143. cikkének (3) bekezdésében felsorolt igazoló dokumentumokat. Az ajánlatkérő eltekinthet a kért igazoló dokumentumok benyújtásának kötelezettségétől, amennyiben azokat egy másik közbeszerzési eljárás céljára már benyújtották és amennyiben a dokumentumok kiállításának dátuma az odaítélésről szóló tájékoztatás dátumát megelőző 1 éven belüli és a dokumentumok még érvényesek. Ebben az esetben az ajánlattevő köteles becsületbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a bizonyítékként szolgáló dokumentumokat egy korábbi közbeszerzési eljárás során benyújtotta, és megerősíti, hogy a helyzetében nem következett be változás.
2. Kiválasztási kritériumok (jogi alkalmasság):
Az ajánlattevőnek (konzorcium esetében valamennyi partnernek) a saját országának jogszabályai alapján jogilag alkalmasnak kell lennie a szerződés teljesítésére, amit az alapítás/bejegyzés helye szerinti ország illetékes szakmai vagy cégjegyzékébe történt bejegyzését tanúsító dokumentum igazol. Amennyiben a pályázónak a alapszabálya értelmében vagy jogi helyzete alapján nem szükséges vagy nem engedélyezett az ilyen nyilvántartásba való regisztráció, az ajánlatkérő elfogad kielégítő bizonyítékként eskü alatt tett nyilatkozatot vagy igazolást, valamely szakmai szervezet tagságának igazolását, kifejezett felhatalmazást, vagy a héanyilvántartásba történt felvétel igazolását.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőknek valamennyi tétel tekintetében meg kell felelniük a következő kritériumoknak: az ajánlattevő éves forgalmának el kell érnie a minimálisan elvárt kapacitásszintet; a szerződés keretében történő kötelezettségvállaláshoz és a szerződés teljesítéséhez elegendő pénzügyi életképesség.
Az alábbi bizonyítékokat be kell nyújtania minden ajánlattevőnek (konzorcium esetében minden egyes partnernek) és minden olyan alvállalkozónak, amelynek a felkészültségét az ajánlattevő igénybe veszi a gazdasági és pénzügyi felkészültségi minimumszint teljesítése érdekében:
(1) kimutatás a gazdasági szereplő éves forgalmáról az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évre visszamenően. Ha valamely, az ajánlatkérő által jogosnak talált kivételes okból a gazdasági szereplőnek nem áll módjában a fentnevezett referenciák bemutatása, gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb dokumentum által is igazolhatja. Az ajánlatkérőt minden esetben legalább értesíteni kell arról a kivételes okról, és be kell nyújtani az igazolást. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi felkészültségének ellenőrzését lehetővé tevő bármely egyéb dokumentum benyújtását is előírja, illetve, hogy további információkat, illetve erre alkalmas igazolásokat (weboldalak, hivatalos szervek stb.) keressen. Az ajánlatkérő felmentheti a pályázót a fentebb említett igazoló dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben a pályázó ezen bizonyítékokat egy másik közbeszerzési eljárás kapcsán korábban már benyújtotta, és azok megfelelnek az ajánlati felhívásban foglalt követelményeknek. Ilyen esetben, a gazdasági szereplőnek a szerződéssel kapcsolatos referenciát kell benyújtania, és meg kell említenie a Bizottság azon szolgálatát, amelynek a bizonyítékot benyújtották.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy ne válasszon ki olyan ajánlattevőt, amelynek esetében a benyújtott bizonyítékok alapján komoly aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az ajánlattevő pénzügyileg felkészült-e a szerződés teljesítésére, és az ajánlattevő észrevételek benyújtásával vagy a pénzügyi felkészültségét igazoló más módon nem oszlatta el ezeket az aggályokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A 1. tétel esetében: az utóbbi 3 pénzügyi év átlagos éves forgalmának legalább 300 000 EUR-nak kell lennie.
A 2. tétel esetében: az utóbbi 3 pénzügyi év átlagos éves forgalmának legalább 1 000 000 EUR-nak kell lennie.
Ezeket a minimumértékeket az ajánlattevő egésze – konzorcium esetében valamennyi partnert is ideértve – és alvállalkozók tekintetében összesítve értékelik.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőknek valamennyi tétel tekintetében meg kell felelniük a következő kritériumoknak:
(1) tapasztalat áruk beszerzése és leszállítása terén, amelyet a pályázatbenyújtási határidőt megelőző 3 évben teljesített (értékben, tárgyban és összetettségben) hasonló szerződések listája igazol. A szerződések listáján fel kell tüntetni a szerződések kezdő és befejező időpontjára, a szerződés teljes értékére és a szerződés szerinti szolgáltatások körére, szerepére, valamint a gazdasági szereplő által számlázott összegre vonatkozó részleteket. Még folyamatban lévő szerződések esetében kizárólag a projektnek a referenciaidőszak során teljesített hányadát veszik figyelembe. A minimum kapacitási szint teljesítésének igazolására benyújtott szerződésekhez csatolni kell a kielégítő teljesítés ügyfél általi igazolását. Amennyiben a szolgáltatások teljesítése európai uniós ajánlatkérők számára történt, a tanúsítványokat az illetékes hatóságnak kell kiadnia vagy ellenjegyeznie.
Konzorcium vagy alvállalkozás esetén a kért bizonyítékot azon konzorciumi partnereknek/alvállalkozóknak is be kell nyújtaniuk, amelyek felkészültségét az ajánlattevő igénybe veszi a felkészültségi minimumszint eléréséhez.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ezt a minimum felkészültségi szinteket az ajánlattevő egésze – konzorcium esetében valamennyi partnert is ideértve – és alvállalkozók tekintetében összesítve értékelik.
A 1. tétel esetében: (1) legalább 3 hasonló, a következőknek megfelelő szerződés: héa nélkül 300 000 EUR minimális összérték (a 3 szerződés együttesen vett összértéke).
A 2. tétel esetében: (1) legalább 3 hasonló, a következőknek megfelelő szerződés: héa nélkül 1 000 000 EUR minimális összérték (a 3 szerződés együttesen vett összértéke).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.9.2015
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.9.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.9.2015 - 15:00

Hely:

JRC, fogadóépület, első emelet, 7. terem, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, OLASZORSZÁG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson legfeljebb 1 meghatalmazott képviselő lehet jelen. A kérelmet – a személyi igazolvány/útlevél másolatával együtt – a következő e-mail címre kell elküldeni: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu legalább 3 nappal a tenderbontást megelőzően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

A további információkra irányuló kéréseket írásban kell feltenni, kizárólag az e-tendering weboldalon: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=977 a „kérdések és válaszok” („questions and answers”) fülön, a „kérdés létrehozása” („create a question”) fülre kattintva. Az ajánlatkérő nem köteles válaszolni azokra a – további információk iránti – kérelmekre, amelyek a pályázatbenyújtási határidő előtti 5 munkanapon belül érkeznek.

Az ajánlatkérő tájékoztatást adhat az érdekelt feleknek a pályázati felhívásban előforduló bármely tévedésről, pontatlanságról, kihagyásról vagy más szöveghibáról.
Bármely további információ, ideértve a fent említett információkat is, a fent megnevezett e-tendering weboldalon kerül közzétételre. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
21.7.2015