darbai - 26835-2021

20/01/2021    S13

Rumunija-Bukareštas: Pastatų statybos darbai

2021/S 013-026835

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2021/S 008-013082)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Perspectives Constructions Invest
Nacionalinis registracijos Nr.: RO30132178
Adresas: Str. Felix Iacob nr. 41
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Emilia Cristina Socol
El. paštas: perspectives.ebusim@gmail.com
Telefonas: +40 743113321
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.perspectives.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Execuție lucrări pentru investiția „Construire incubator afaceri – perspectives”

Nuorodos numeris: 2020.1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45210000 Pastatų statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Lucrarile care fac obiectul prezentului contract sunt detaliate in cadrul caietului de sarcini si a PTH-ului atasat.

In rezumat se propune realizarea unui incubator de afaceri cu urmatoarele detalii:

1. suprafaţa totală a clădirilor:

— Sc A1, A3 = 1 184,9 m2;

— Sc A2 = 1 185,9 m2;

— Sc B1 şi B2 = 221 m2;

— Sc totală = 3 997,70 m2;

— Sdc A1 şi A3 = 2 369,8 m2;

— Sdc A1, A2 şi A3 = 2 367,2 m2;

— Sdc B1 şi B2 = 360,8 m2;

— Sdc totală = 7 995,40 m2, din care 162,4 m2 reprezinta supante, rezultand 7 833 m2;

— Su A1 = 2 253,0 m2;

— Su A2 = 2 264,9 m2;

— Su A3 = 2 261,2 m2;

— Su B1 = 323,7 m2;

— Su B2 = 321,5 m2;

— Su totală = 7 424,3 m2.

Ofertantii pot solicita clarificari cu 20 de zile inainte de termenul-limita e depunere a ofertelor.

AC va oferi raspunsuri cu min. 11 zile iniante de termenul-limita de depunere a ofertelor.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 008-013082

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.14)
Keistino teksto vieta: Informații suplimentare:
Yra:

Bugetul proiectului „Construire incubator afaceri – perspectives” – Programul Operaţional Regional 2014-2020.Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploa

Turi būti:

Bugetul proiectului „Construire incubator afaceri – perspectives” – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

VII.2)Kita papildoma informacija:

La redactarea anuntului initial, enumerarea era incompleta.