Lieferungen - 268398-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Szegilong: Maschinen für die Herstellung von Teigwaren

2022/S 098-268398

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szegilong község Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15546405205
Postanschrift: Dózsa György Utca 74
Ort: Szegilong
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postleitzahl: 3918
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Talárovics László
E-Mail: szegilongonkormanyzat@gmail.com
Telefon: +36 47391001
Fax: +36 47391001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szegilong.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698762022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698762022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Longi tésztaüzem eszközberuházása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000698762022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42215300 Maschinen für die Herstellung von Teigwaren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés keretében egy újonnan épülő tésztagyártó üzem termelő eszközeinek beszerzése, komplett rendszerré való összeállítása, összeszerelése, üzembehelyezése, a kezelőszemélyzet betanítása és 2 hónapos próbaüzem elvégzése.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42215300 Maschinen für die Herstellung von Teigwaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

3918 Szegilong, Dózsa György út 239/3 hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 db Folyamatos présgép 200 mm-es köralakú matricához (teljesítmény: minimum 150 kg, maximum 200 kg/óra száraz termék)

1 db Csigasodró berendezés (teljesítmény: minimum 50 kg, maximum 80 kg/óra száraz termék)

1 db Pennevágó egység: présgéphez illeszkedő, azzal azonos gyártmányú, vízszintes préselés esetén

1 db Folyadékadagoló egység: préshez vagy dagasztóhoz csatlakoztatható külső, önálló adagoló, Adagolási mód: víz, tojás, víz+tojás, rozsdamentes acél tartály

1 db Hűtő fűtő egység (használati tartomány: 20-40 °C)

1 db Szalagos előszárító monofil hálóból készült szalaggal (teljesítmény: minimum 250 Kg/óra)

1 db Tojástörő (kapacitás: minimum 2800 tojás / óra)

1 db Tojásmosó (Teljesen rozsdamentes anyagból, centrifugális működési elvű)

3 db Melegvizes szárítókamra aprótészához (befogadó képesség: min. 350 kg, maximum 1,5 kW-os elektronos teljesítményű) + 1 db darab meglévő szárítószekrény áthelyezése a jelenlegi tésztaüzemből.

1 db Melegvizes szárítókamra függesztett, szálas termékekhez (befogadó képesség: min. 350 kg, max. 400 kg)

10 db különböző típusú tésztagyártó matrica (200 mm átmérőjű, bronz)

4 db a tésztagyártó matricákhoz illeszkedő tésztavágó kések (1 késes, 2 késes, 4 késes, 6 késes)

1 db Lisztsiló (kapacitás: max. 40m3/ max. 24 000 kg)

Lisztsiló tartozékok:

1 db spirálcsigás beszállítóegység a silótól a napitartályig (max. 10 m)

1 db spirálcsigás beszállítóegység a napitartálytól az automata spréshez (max. 10 m)

1 db spirálcsigás beszállítóegység a napitartálytól a mérőtartályig (max. 10 m)

1 db Csomagológép (min. 20 - max 45 tasak/perc)

1 db Fólianyomtató (nyomtartófelület: min. 55x75mm, felbontás: min. 300 dpi)

1 db Tasaklezáró (rozsdamentes, hegeszthető anyagvastagság: 25-70 mikron)

1 db Akkumulátoros gyalogkíséretű béka (teherbírás: minimum 1,5 tonna)

Működéshez szükséges további eszközök:

1 db Tésztavágó eszköz: Száraz, szálas tészta méretre vágására alkalmas eszköz

1 db Laptop és 1db nyomtató: Laptop minimum i3 processzor, 16 GB memória, 256 GB SSD, MS Windows Pro operációs rendszer, MS Office Home&Business; Nyomtató: fekete-fehér lézer nyomtató

2 db Rozsdamentes asztal (méret: 200×80cm)

1 db Lédigcsomagoló asztal (méret: 150×60cm)

2 db Rozsdamentes mosogató 3 medencés

4 db Mérleg 5 kg-os, hitelesített (csomagoláshoz)

1 db Mérleg 20 kg-os, vízmentes

1 db Mérleg 300 kg-os

10 db Műanyag láda M30

20 db Műanyag rekesz G30

3 db Rozsdamentes vödör 10 literes

A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú eszközre (eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre) való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ilyen esetben a meghatározottakkal egyenértékű megajánlást is elfogadja az Ajánlatkérő.

A szerződés magában foglalja az eszközöknek a teljesítés helyére történő szállítását, komplett rendszerré való összeállítását, összeszerelését, üzembehelyezését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását, továbbá egy 2 hónap időtartamú próbaüzemet. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A jótállás időtartama alatt a hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő a bejelentéstől számítva (órák számában megadva, min. 24 óra, max. 48 óra) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 170
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Amennyiben a tésztaüzem bővítésére irányuló építési beruházás nem fejeződik be 2022.08.31.-ig, akkor jelen szerződés befejezési dátuma ennek arányában módosulhat.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % hazai támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Hazai támogatás: A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 13/2020. (V.5.) BM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően a Gazdaságélénkítő Program kapcsán a Belügyminisztérium és Szegilong Község Önkormányzata között létrejött BM/7912-13/2021 számú Támogatói Okirat.

II.1.6. indoklása: A beszerzés tárgya szerinti árubeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés egy egységet képez, mivel Ajánlatkérő számára kiemelten fontos, hogy a beszerzendő tésztaipari eszközök egységes rendszerben üzemeljenek.

II.2.5. Ár kritérium: Ajánlati ár (nettó, Ft)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Jogi kizáró okok:

J.1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.

J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az Ajánlattevő, Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés előírásaira.

Jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolási mód:

J.Ig.1.) Ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet 2-4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

J.Ig.2.) A Kbt. 67. § (4) bekezdés előírására tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

J.Ig.3.) A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további Ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet 8-16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

J.Ig.4.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

J.Ig.5.) Ajánlattevőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

J.Ig.6) Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. J.Ig.7) A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő Alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

J.Ig.8) Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.

J.Ig.9) A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján Ajánlattevő nyilatkozhat Ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattételi szakaszban előzetes igazolásként megadandó információk:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával (alfa pont kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ha az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ajánlattételi szakaszban, az erre vonatkozó Ajánlatkérői felkérés esetén megadandó információk:

P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőnek nyilatkozatában meg kell jelölni az üzleti évük fordulónapját. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Ajánlattevő üzleti éve a naptári évvel megegyezik, úgy a naptári évek tekintetében kell az árbevételi adatokat megadni, eltérő esetben a nyilatkozatban meg kell jelölni az üzleti évük időtartamát …-tól…-ig bontásban, dátum szerint. Ha az Ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, Ajánlattevőnek a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.

P.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján - az ajánlattételi szakasz során erre vonatkozó felkérésre - ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérleget vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait Ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az Ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen - általános forgalmi adó nélkül számított - minimum 115 000 000,- Ft teljes árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget.

P.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egy évnél több évben nem volt negatív. Az újonnan piacra lépő gazdasági szereplők vonatkozásában előírt követelmény: Az Ajánlattevő, aki működését a megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év után kezdte meg, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján alkalmasnak minősül, ha működése ideje alatt a teljes árbevétele elérte a nettó 115 000 000 millió forintot.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattételi szakaszban előzetes igazolásként megadandó információk:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával (alfa pont kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ha az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ajánlattételi szakaszban, az erre vonatkozó Ajánlatkérői felkérés esetén megadandó információk:

M.1.

Ajánlatkérő a 21/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja szerinti alkalmassági követelményt írja elő, melynek igazolását az alábbiak szerint kéri. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. ( X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése értelmében csatolt nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szerződés (szállítás) tárgya, a szerződés mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot szükséges igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely tárgya az alábbi tésztaipari termékek előállítására szolgáló eszközök adásvételére (értékesítésére) vonatkozott, és amely magában foglalta az eszközök helyszínre való szállítását, beépítését, komplett rendszerré való összeállítását, összeszerelését, beüzemelését, valamint a kezelőszemélyzet betanítását is:

- min. 1 db folyamatos présgép, melynek gyártási teljesítménye minimum 150 kg száraz termék,

- min. 1 db préshez vagy dagasztóhoz csatlakoztatható folyadék adagoló egység, mely az alábbi adagolási módok mindegyikével rendelkezik: víz, tojás, víz+tojás,

- min. 1 db minimum 350 kg befogadóképességű melegvizes szárítókamra,

- min. 1 db minimum 250 kg/óra teljesítményű szalagos előszárító,

- min. 1 db max. 40m3 / max. 24 000 kg kapacitású lisztsiló.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja. Az alkalmassági követelmény részletes kritériumait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése: Eladó a szerződés telj. során 1 db előlegszámlát, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult kiállítani. Az előleg az ellenszolgáltatás 50%-a. Az ellenszolgáltatás 95%-áról szóló részszámlát az eszközök teljeskörű leszállítását követően, míg az ellenszolgáltatás maradék 5%-áról szóló végszámlát a leszállított eszközök beüzemelését, rendszerbeállítását, betanítását, valamint a 2 hónapos sikeres próbaüzemet követően jogosult Vállalkozó benyújtani. Az előleg a részszámlából kerül levonásra.

Megrendelő az ellenértékét a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat érvényes. A pénznem: HUF. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.tv rend. is vonatkoznak. Ajánlatkérő továbbá alkalmazza a Kbt. 135. § (1)-(5)-(6) bekezdéseiben és a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakat.

Késedelmi kötbér: Vevő minden késedelemmel érintett, megkezdett nap vonatkozásában a teljes nettó vételár 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbérre jogosult a késedelemmel érintett termékek vonatkozásában.

Vevő hibás vagy hiányos teljesítést nem fogad el, ez esetben a késedelmes teljesítésre, illetve a meghiúsulásra vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazandók.

Meghiúsulási kötbér: legalább 20 napos késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést meghiúsultnak tekinteni, mely esetben a Vevő a teljes nettó vételár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult.

Jótállás: 12 hónap teljeskörű garancia minden termékre

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. §-a, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-ának rendelkezései alkalmazandóak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. ) A beszerzés tárgya szerinti árubeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés egy egységet képez, mivel Ajánlatkérő számára kiemelten fontos, hogy a beszerzendő tésztaipari eszközök egységes rendszerben üzemeljenek.

2.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az EKR felületén az adott közbeszerzési eljárás adatlapján (EKR000698762022) teljes terjedelemben, korlátozás nélkül bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők részére, a dokumentumok elérésére és letöltésére az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően van lehetőség.

3.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.

4.) Ajánlattevőnek előírja a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatok csatolását.

5.) Ajánlatkérő a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített ajánlattevőknél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.1., III.1.2) és III.1.3) valamennyi rendelkezése.

6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.

7.) Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakat.

8.) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás adás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt.71.§ (6)bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.

9.) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos költség az Ajánlattevőt terheli.

10.) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt.47.§(2a)bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt.47.§(2)bek-e alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.

11.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.Kr.13.§ szakasza, az üzleti titok esetében a 424/2017.Kr.11.§(4) bek-e irányadó.

12.) Ajánlatkérő közli, hogy a nem Ft-ban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel) a jelen felhívás TED-en történő megjelenésének napján érvényes MNB árfolyam alapján átszámolva, forintban kéri megadni.

13.) Az Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány alapján értékeli az alábbiak szerint: Az értékelés során adható ért. pontsz. alsó és felső határa: 0-10 pont. A pontozás módszere: Az 1. és 2. részszempontnál a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) fordított arányosítás [1. számú melléklet 1. aa) pont] szabályai szerint.

14.) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott időtartam az eljárás befejezésének időpontjától függően változhat. Az eszközök leszállítását, azok üzembehelyezését, betanítását legkésőbb 2022. október 31. nappal el kell végezni úgy, hogy az eszközöknek a megadott helyszínre történő szállítása 2022. szeptember 1.-től lehetséges tekintve, hogy a tésztagyártó üzem kivitelezési határideje 2022. augusztus 31., valamint a próbaüzem időtartama 2 hónap, melyet 2022. december 31.-i zárónappal el kell végezni.

15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját.

16.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

17.) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó. Az ajánlati felhívás és dokumentum közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést - így a jelentkezésbe csatolandó dokumentumok listáját is - a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.

18.) Az EKR-rel kapcsolatos bármely kérdéssel a gazdasági szereplő az EKR üzemeltetőjét, a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t kereshetik az alábbi elérhetőségeken: Ügyfélszolgálati e-mail-cím: helpdesk@nekszt.hu; tel.sz.: +36/1-465-8899 Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ EKR-weboldal: https://ekr.gov.hu

19.) FAKSZ: Boros Tamás lajstromszám: 00733

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022