darbai - 26843-2021

20/01/2021    S13

Slovėnija-Leskovec pri Krškem: Statybos darbai

2021/S 013-026843

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 240-592417)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 1946510000
Adresas: Ulica 11. novembra 34
Miestas: Leskovec pri Krškem
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 8273
Šalis: Slovėnija
Asmuo ryšiams: Andreja Vrhovšek
El. paštas: tajnistvo@infra.si
Telefonas: +386 78163800
Faksas: +386 78163814
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.infra.si

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pripravljalna dela na HE Mokrice

Nuorodos numeris: 6-ZJN/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmet javnega naročila »Pripravljalna dela na HE Mokrice« je izvedba gradbenih in inštalacijskih del ter naravovarstvenih ureditev pred izgradnjo HE Mokrice, ki obsega:

— izgradnjo škatlastega prepusta za odvodnjavanje Čateškega polja,

— izgradnjo prepusta prehoda za vodne organizme pod dostopno cesto do HE Mokrice na desnem bregu Save,

— izgradnjo dostopne ceste do visokovodnega razbremenilnika,

— ureditev nadomestnega habitata NH1,

— vključitev gradbiščne TP HE Mokrice v srednjenapetostno distribucijsko omrežje in

— vključitev TP HE Mokrice VVR v srednjenapetostno distribucijsko omrežje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 240-592417

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: VI.3
Yra:
Turi būti:

Naročnik objavlja popravljen popis del.

VII.2)Kita papildoma informacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/382643/Popravek_popisa_del_3.zip