El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Suministros - 268617-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Poznań: Equipo y material informático

2019/S 110-268617

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 080-191443)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Poznań
Dirección postal: pl. Kolegiacki 17
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-841
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Abramczyk
Correo electrónico: zp@um.poznan.pl
Teléfono: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.poznan.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego

Número de referencia: ZOU-XII.271.73.2019.MA
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja urządzeń multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego tzw. lornet „oka czasu” oraz wykonanie treści multimedialnych wraz z uruchomieniem w ramach realizacji projektu „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 080-191443

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

d.d Specjalisty ds. kontentu - historyk pełniący nadzór nad treściami, posiadający stopień naukowy przynajmniej doktora nauk historycznych i specjalizujący się naukowo w dziedzinie historii średniowiecznej i nowożytnej Polski.

Léase:

b.d specjalisty ds. kontentu - archeologa pełniącego nadzór nad treściami, specjalizującego się w problematyce wczesnego średniowiecza Wielkopolski, w szczególności Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

VII.2)Otras informaciones adicionales: