Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Suministros - 268617-2019

10/06/2019    S110

Polonia-Poznań: Equipo y material informático

2019/S 110-268617

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 080-191443)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Poznań
Dirección postal: pl. Kolegiacki 17
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-841
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Abramczyk
Correo electrónico: zp@um.poznan.pl
Teléfono: +48 618785210
Fax: +48 618785203
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.poznan.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego

Número de referencia: ZOU-XII.271.73.2019.MA
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja, instalacja urządzeń multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego tzw. lornet „oka czasu” oraz wykonanie treści multimedialnych wraz z uruchomieniem w ramach realizacji projektu „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4.1 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 080-191443

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

d.d Specjalisty ds. kontentu - historyk pełniący nadzór nad treściami, posiadający stopień naukowy przynajmniej doktora nauk historycznych i specjalizujący się naukowo w dziedzinie historii średniowiecznej i nowożytnej Polski.

Léase:

b.d specjalisty ds. kontentu - archeologa pełniącego nadzór nad treściami, specjalizującego się w problematyce wczesnego średniowiecza Wielkopolski, w szczególności Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

VII.2)Otras informaciones adicionales: