Lieferungen - 268635-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Funkausrüstung

2022/S 098-268635

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Stołeczna Policji
Nationale Identifikationsnummer: REGON 012126482
Postanschrift: ul. Nowolipie 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-150
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kukawka
E-Mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Telefon: +48 477238608
Fax: +48 477237642
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.policja.waw.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja systemu Tetra

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-1063/22/58/Ł
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32344210 Funkausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na modernizację systemu Tetra.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 4 zadania:

1) Zadanie nr 1 – Dostawa monitorów wraz z osprzętem montażowym i okablowaniem,

2) Zadanie nr 2 – Dostawa serwerów VLS wraz z montażem i uruchomieniem;

3) Zadanie nr 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu stanowisk dyspozytora liniowego systemu (konsol LDS Chameleon) dla potrzeb stanowisk radiooperatorskich

4) Zadanie nr 4 - Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów typu R-827 TNX-H.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – odpowiednio do zadania oraz Rozdz. XIX SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 738 991.87 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa monitorów wraz z osprzętem montażowym i okablowaniem

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32573000 Kommunikationssteuerungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa lub Wydział Teleinformatyki, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na dostawę monitorów wraz z osprzętem montażowym i okablowaniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – odpowiednio do zadania oraz Rozdz. XIX SWZ.

3. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 24 390.24 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa serwerów VLS wraz z montażem i uruchomieniem

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32230000 Funksendegeräte mit eingebautem Empfangsgerät
32344210 Funkausrüstung
32573000 Kommunikationssteuerungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

pomieszczenia Zamawiającego usytuowane na terenie miasta stołecznego Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na dostawę serwerów VLS wraz z montażem i uruchomieniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – odpowiednio do zadania oraz Rozdz. XIX SWZ.

3. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 404 878.05 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienia zestawu stanowisk dyspozytora liniowego systemu (konsol LDS Chameleon) dla potrzeb stanowisk radiooperatorskich

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32230000 Funksendegeräte mit eingebautem Empfangsgerät
32344210 Funkausrüstung
32573000 Kommunikationssteuerungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

pomieszczenia Zamawiającego usytuowane na terenie miasta stołecznego Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na dostawę, montaż i uruchomienie zestawu stanowisk dyspozytora liniowego systemu (konsol LDS Chameleon) dla potrzeb stanowisk radiooperatorskich

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – odpowiednio do zadania oraz Rozdz. XIX SWZ.

3. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 920 780.49 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów typu R-827 TNX-H

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32230000 Funksendegeräte mit eingebautem Empfangsgerät
32344210 Funkausrüstung
32573000 Kommunikationssteuerungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

pomieszczenia Zamawiającego usytuowane na terenie miasta stołecznego Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na dostawę, montaż i uruchomienie serwerów typu R-827 TNX-H

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – odpowiednio do zadania oraz Rozdz. XIX SWZ.

3. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 388 943.09 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę w zadaniu nr 2 – nr 4 spełniania warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczących zdolności zawodowej tj.:

a) posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie należytego wykonania co najmniej 1 dostawy min. 1 stacji bazowej opartej o technologię TetraNode,

b) dysponowania nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:

- 1 osobą posiadającą aktualne szkolenie BHP;

- 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne SEP w kategorii eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym o napięciu nie wyższym niż 1kV na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. poz. 1189;

- 2 osobami posiadającymi certyfikat przeszkolenia przez producenta infrastruktury TetraNode, firmę Rohill Engineering B.V.

c) posiadania kwalifikacji do wykonania przedmiotu zamówienia tj. dysponowania statusem partnera firmy Rohill Engineering B.V. oraz zachowania niezmienionych warunków serwisu technicznego dla systemu macierzystego TetraNode KSP udzielonych przez firmę świadczącą aktualnie usługi w ramach serwisu technicznego systemu, tj. PAGE COMMUNICATION z siedzibą w Gliwicach.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ogólne warunki umowy zostały wskazane w Rozdz. XIX SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozp.Rady z 31.07.2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozp. Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw do wykluczenia: JEDZ,Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się, Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie - JEDZ składa każdy z Wykonawców

3 Wykonawca, którego oferta będzie najk.złoży wykaz osób, oświadczenie o kwalifikacjach do wykonania przedmiotu zamówienia,wykaz dostaw, inf. z KRK, oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

4. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków;2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ. 6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa informacje wskazane w rozdz. VII dokumentów zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022