Lieferungen - 268638-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Iași: Personalcomputer

2022/S 098-268638

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI
Nationale Identifikationsnummer: 4541840
Postanschrift: Strada: Mihail Sadoveanu , nr. 3
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700490
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Carmen Măslin
E-Mail: aproviz@uaiasi.ro
Telefon: +40 232407369
Fax: +40 232/260650
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uaiasi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144380
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Universitate
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente IT, cuprinse în PAAP-2022 Proiect: „Centrul regional de cercetări avansate pt. boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară – Rovetemerg”, pt. dotarea laboratoarelor componente ale platformelor BSL3 si BSL2, inclusiv operațiuni de montare/instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, mentenanță, suport tehnic și oricare altele asemenea, Etapa VII.3 - Lot nr. 1.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4541840_2022_PAAPD_1337672 - BSL3 4541840_2022_PAAPD_1337703 - BSL2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000 Personalcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lot nr.1. (reluare procedură de atribuire)

Echipamente IT (5 tipuri echip IT pt BSL 3 și 11 tipuri echip IT pt BSL 2)(66 buc) (Pozițiile 70, 71, 72, 73 si 74 din CF - BSL 3 și respectiv Pozițiile 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 și 84 din CF - BSL 2), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, upgradare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VII.3/ L1”

Pentru BSL 3

3.4.1.1. Server PC 1

3.4.1.2. UPS 6000 1

3.4.1.3. Staţii de lucru 7

3.4.1.4. UPS 2000 6

3.4.1.5. Notebook 3

Pentru BSL 2

3.4.1.6. Staţii de lucru 9

3.4.1.7. Server PC 1

3.4.1.8. Ecran videoproiector 1

3.4.1. 9. UPS 2000 16

3.4.1.10. Imprimantă multifunctional color 3

3.4.1.11. Notebook 13

3.4.1.12. UPS 6000 1

3.4.1.13. Videoproiector 1

3.4.1.14. Router 1

3.4.1.15. Switch 1

3.4.1.16. Copiator 20000 copii/lună 1

Total: buc/ utilizatori 66

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 15 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 10 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 847 129.36 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30231300 Bildschirme
30232100 Drucker und Plotter
30232130 Farbgrafikdrucker
30232700 Zentrale Steuerungseinheit
30237280 Stromversorgungszubehör
32413100 Router für Netzwerke
48822000 Computerserver
50312300 Wartung und Reparatur von Datennetzeinrichtungen
51611000 Installation von Computern
51612000 Installation von Datenverarbeitungsanlagen
51620000 Installation von Büromaschinen
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Universitatea pentru Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Pavilion 3 Spitalizare, Tronson Sud, Parter (pt L1.1, L2 )/ Etaj (L1.2, și L2).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Echipamente IT (5 tipuri echip IT pt BSL 3 și 11 tipuri echip IT pt BSL 2)(66 buc) (Pozițiile 70, 71, 72, 73 si 74 din CF - BSL 3 și respectiv Pozițiile 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 și 84 din CF - BSL 2), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, upgradare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VII.3/ L1”

Un nr. de 16 tipuri de echipamente IT, inclusiv operațiuni de instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, mentenanță, suport tehnic –si oricare altele asemenea, respectiv grupate pe 2 subliste ale lotului nr.1 astfel:

Pentru BSL 3

3.4.1.1. Server PC 1

3.4.1.2. UPS 6000 1

3.4.1.3. Staţii de lucru 7

3.4.1.4. UPS 2000 6

3.4.1.5. Notebook 3

Pentru BSL 2

3.4.1.6. Staţii de lucru 9

3.4.1.7. Server PC 1

3.4.1.8. Ecran videoproiector 1

3.4.1. 9. UPS 2000 16

3.4.1.10. Imprimantă multifunctional color 3

3.4.1.11. Notebook 13

3.4.1.12. UPS 6000 1

3.4.1.13. Videoproiector 1

3.4.1.14. Router 1

3.4.1.15. Switch 1

3.4.1.16. Copiator 20000 copii/lună 1

Total: buc/ utilizatori 66

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 15 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 10 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.2. „Timp de rezolvare incidente” pentru nivel de prioritate „normal” -10 % 2.2.1. Informații despre subfactorul de evaluare menționat: În conf. cu prev. cap. 3.5.3.4. suport tehnic pentru perioada garanției tehnice a echipamentelor și a cap. 3.5.3.3. mentenanța preventivă și corectivă in perioada garanției tehnice a produselor aferenta GTE+GTS (24 luni+6÷36 luni), contractantul trebuie sa asigure „rezolvarea tuturor incidentelor” apărute în funcționarea echipamentelor IT în regim „normal”, respectiv în maximum de 168 de ore cu respectarea următorilor timpi: de răspuns (180 min), de implementare soluție provizorie (96 ore) și de rezolvare incident (168 ore)- maxim admisibil și suportul tehnic necesar, având în vedere Nivelul de prioritate: “Normal”. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.1. „Perioada de garanție tehnica suplimentara cu mentenanță preventivă și corectivă aferentă” 10% 2.1.1.Informații despre garanție tehnica suplimentara cu mentenanță preventivă aferentă, denumita în continuare GTS Aplicarea subfactorului de evaluare se va face numai pentru ofertele care îndeplinesc cel puțin cerința minimă din caietul de sarcini, respectiv oferă o o garanție tehnică a produselor mai mare de 24 luni. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POC143/13.10.2016 ID P -36598, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 932/2017 si actualizat prin ordin MEC nr. 4563/17.06.2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul (asociatul, terțul susținător, subcontractantul) participanți la procedura de atribuire vor complete DUAE, conform articolului 193 alin. 910 din Legea nr. 98/2016 actualizata, cu informațiile aferente situației lor”.

a) Ofertantul (asociatul, terțul susținător, subcontractantul ) NU trebuie să se găsească in situațiile prevăzute de la art. 164 din Legea nr 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau de persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016

- dacă este cazul:

- documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016;

- alte documente edificatoare;

b) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative sunt următoarele:

- pentru sediul principal – documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016 actualizată respectiv va prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general catre (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

- pentru sediile secundare/punctele de lucru – o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate .

Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul să prezinte orice document pentru a demonstra faptul că şi-au îndeplinit obligațiile de plată restante a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere sau alte documente echivalente) Dacă este cazul:

- documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (2), art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016;

- alte documente edificatoare;

c) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, respectiv:

- documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea 98/2016;

- alte documente edificatoare;

II. Neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese), coroborat cu art. 60 din Legea 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul asociatul, tertul sustinator, subcontractantul) vor completa DUAE la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Toti participantii la procedura vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016. În vederea completării declaraţiei si a formularului DUAE precizăm că persoanele cu funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante (conform art. 63 din Legea 98/2016) şi cele implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire din cadrul autorităţii contractante sunt:

Rector – Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU.

Contabil Şef – Ec. Gabriela RADU

Prorector cu dezvoltarea instituțională - Prof. univ. dr. Eugen ULEA

Director General administrativ – Prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIȘTEANU

Control financiar preventiv: Ec. Daniela BURLACU

Sef serviciu achiziții: Dr. ing. Cătălina BUTA

Comisia de evaluare:

Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUȚA – președinte comisie de evaluare cu drept de vot,

Șef lucrări dr. Dragoș Constantin ANITĂ – membru,

Ing. Andrei ISTRATE - membru

Adm financiar. Carmen MĂSLIN – membru,

Referent Roxana LUPU - membru

Echipa manageriala: Prof univ. dr. Gheorghe SAVUȚA - manager proiect,

Șef de lucrări dr. Dragoș Constantin ANITĂ – responsabil tehnic,

Prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale - Prof.univ. dr. Liviu Dan MIRON-responsabil tehnic,

Conf. univ. dr. Adriana Elena ANITĂ - responsabil științific,

Prof. univ. Dr. Vasile VÎNTU - responsabil științific

Ec. Elena -Evelina PAVEL- responsabil financiar,

Imputernicit intocmire documente achizitii:

PFA -ing. Gheorghe MOISA – prestări servicii suport tehnic achiziții.

Atenționări speciale !:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător /subcontractanți) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2 La termenul limita de depunere a ofertelor,, odată cu DUAE, se prezintă și : angajamentul ferm al terțului susținător, acordul/rile de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz, potrivit modificărilor aduse la art 193 alin (2) din Legea 98/2016 actualizată.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței

Se va preciza în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) cu informațiile aferente situației lor – partea IV, secțiunea A.

Atenționări speciale:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (conf. art. 123, alin 3/HG395/2016).

Obiectul contractului trebuie să aibă în codul CAEN din Certificatul Constatator.

În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.

Documentele justificative prezentate în altă limbă vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

Atenționări speciale !:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător /subcontractanți) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2 La termenul limita de depunere a ofertelor,, odată cu DUAE, se prezintă și : angajamentul ferm al terțului susținător, acordul/rile de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz, potrivit modificărilor aduse la art 193 alin (2) din Legea 98/2016 actualizată.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească că Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2019, 2020, 2021) de cel puțin valoarea estimata a lotului, pentru care se depune oferta, respectiv : pt. lot nr. 1: 847.129,36 lei RON

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul ( liderul, asociatul, terțul susținător) vor prezenta în formularul DUAE – informațiile cu privire la situația lor financiară pentru ultimii 3 ani financiari anteriori (2019, 2020, 2021), răspunzând explicit la întrebările din DUAE, astfel încât să poată fi evitate situațiile de respingere a ofertelor pentru motive legate de o completare necorespunzătoare a secțiunilor. La solicitarea AC, ofertantul (asociatul, terțul susținător), clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire, vor proba informațiile prezentate în DUAE cu documente cum ar fi: -bilanțuri /balanțe anuale din care rezulta cifra de afaceri globală anuală;-rapoarte anuale emise de auditori sau societăți specializate,-scrisori de bonitate, sau orice alt document care sa demonstreze o Medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari anteriori (2019, 2020, 2021), de cel puţin valoarea estimata a lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv: pt. lot nr. 1 : 847.129,36 lei RONPentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, menționam faptul că, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatConf. Art.179, lit b) din L 98/2016, AC solicita următoarele cerințe: b)Experiența similară:Ofertanților li se solicită să demonstreze livrări de echipamente IT, echipamente de laborator /medicale și prestări de servicii auxiliare de montare instalare, upgradare, de mentenamnță, instalare aplicații informatice, software și updatare, din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, astfel ca sa reiasă ca au fost executate livrări si/sau prestări servicii similare cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puțin 50% din valoarea estimata a lotului, pentru care se depune oferta: Pt lot nr. 1: 423.564,68 lei RON, fara TVAla nivelul a minimum un contract – maximum a 10 contracte:

Proportia de subcontractareInformații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze și prezentarea acordurilor de subcontractare o data cu DUAE;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.ofertantul (asociatul, tertul sustinator, sub contractantul) vor raspunde la cerinţele solicitate prin formularul DUAE ataşat documentaţiei de atribuire – partea IV, sectiunea C, pentru fiecare cerință în parte, respectiv: a1)Pentru fiecare din lotul: 1 vor prezenta: informaţii aferente principalelor livrari de echipamente din ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limita de depunere a ofertelor, astfel ca sa reiasă ca au fost executate livrari de „ echipamente de laborator/medicale/echipamente IT și/sau servicii auxiliare de instalare, punere in funcțiune, configurare, upgradare, updatare, mente nanța, etc” cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puţin 50% din valoarea estimata lotului/lor, pentru care se depune oferta, respectiv:Pt lot nr. 1: 423.564,68 lei RONla nivelul a minimum un contract – maximum 10 contracte Aceste informații vor cuprinde:- numărul și data contractului/contractelor invocate/e drept experiență similară,- obiectul contractului/lor,- valoarea contractului, - data de începere si încheiere, -beneficiarul/beneficiarii.-data si numărul documentului/lor de recepție, - ponderea si/sau activitățile pentru care a fost responsabil în contractul respectiv.2. la solicitarea AC, ofertantul (asociatul, terțul susținător, subcontractantul) clasat pe primul loc va prezenta: a) pentru susținerea informațiilor prezentate in DUAE:- copii ale contractelor/ părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, susținute de unul sau mai multe documente, cum ar fi: - procese-verbale de recepție ( calitativa) a produse-lor livrate/ PV depunere în funcțiune;-procese verbale certificate de predare-primire;- recomandări;- certificări de bună execuție;-certificate/ documente constatatoare pentru susținerea informațiilor din DUAE sau oricare alte documente, pentru demonstrarea executării în bune condiții a livrărilor similare finalizate cu o valoare cumulată pentru fiecare lot, de cel puțin 50% din valoarea estimata a lotului/rilor, pentru care se depune oferta, respectiv 50% din:Pt lot nr. 1: 423.564,68 lei RONla nivelul a minim un contract–maxim 10 contracte

Ofertantul (asociatul, terțul susținător, sub-contractantul) vor răspunde la cerințele solicitate prin formularul DUAE, atașat documentației de atribuire partea IV, secțiunea C, respectiv despre partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze si cu cine; Odată cu DUAE va prezenta si acordul / acordurile de subcontractare cu aceștia.! Atenționări speciale: La termenul limita de depunere a ofertelor odată cu DUAE se prezinta și „angajamentului ferm al terțului susținător, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz”, potrivit modificărilor aduse la art 193 alin (2) din Legea nr. 98/2016

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 045-114359
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr.98/2016.

Deoarece criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate/pret”.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale:

În conformitate cu prev art 139 alin (1) și (3) din HG 395/2016 actualizată, respectiv: „(1)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică… se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire”și alin (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conf. cu prevederile art. 8 alin (1) din Legea 101/2016 actualizată, ”(1) Persoana care se consideră vătămată de un act al A.C. poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pt. recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul AC considerat nelegal.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartiment Juridic
Postanschrift: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Ort: Iasi
Postleitzahl: 700490
Land: Rumänien
E-Mail: ioanaatasiei@uaiasi.ro
Telefon: +40 232407150
Internet-Adresse: www.uaiasi.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022