Roba - 268654-2017

TINazivHrvatska-Kaštel Štafilić: Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama
NDBroj objave obavijesti268654-2017
PDDatum objave12/07/2017
OJBroj izdanja SL S-a131
TWMjesto/grad kupcaKAŠTEL ŠTAFILIĆ
AUSlužbeno ime kupcaZračna luka Split d. o. o. (83462362655)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan10/07/2017
DTRok za podnošenje10/08/2017
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)34997000 - Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR035
IAInternetska adresa (URL)www.split-airport.hr
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU