Lieferungen - 268696-2022

Submission deadline has been amended by:  330347-2022
20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Televizijska in avdiovizualna oprema

2022/S 098-268696

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5056497000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alenka Rome
E-naslov: alenka.rome@rtvslo.si
Telefon: +386 14752189
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445156/DOKUMENTACIJA_ZA_OBJAVO.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14038
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: javni zavod

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup kamkorderjev z dodatno opremo in objektivov - po sklopih

Referenčna številka dokumenta: JN-B0990
II.1.2)Glavna koda CPV
32320000 Televizijska in avdiovizualna oprema
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nakup kamkorderjev z dodatno opremo in objektivov. Oprema bo namenjena produkciji televizijskih programov na RTV Slovenija.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 509 500.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SKLOP A: Kamkorderji z dodatno opremo

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32320000 Televizijska in avdiovizualna oprema
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet sklopa A je nakup kamkorderjev z dodatno opremo. Oprema bo namenjena produkciji televizijskih programov na RTV Slovenija.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 386 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SKLOP B: Objektivi za tip 3 in 4 kamkorder iz sklopa A

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32320000 Televizijska in avdiovizualna oprema
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet sklopa B je nakup objektivov za tip 3 in 4 kamkorder iz sklopa A . Oprema bo namenjena produkciji televizijskih programov na RTV Slovenija.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 123 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti,

ki je predmet tega javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0990.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/06/2022
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina, Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 23/09/2022
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 23/06/2022
Lokalni čas: 13:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.06.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/05/2022