Lieferungen - 268734-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Áramátalakítók

2022/S 098-268734

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Telefon: +36 209662908
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vjsz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműjavítás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Statikus áramátalakító beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001660522021
II.1.2)Fő CPV-kód
31121110 Áramátalakítók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 13 darab teljesüléséig.

A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.

Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36 270 000 HUF.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír alapon egyaránt).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 44 188 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31121110 Áramátalakítók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 13 darab teljesüléséig.

A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.

Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36 270 000 HUF.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír alapon egyaránt).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva (minimum 30 nap, maximum 80 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 93
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mindösszesen 3 darab mennyiség erejéig.

Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.

Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a 3 darab Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 3 hónap időtartammal.

Ajánlatkérőt lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 255-673311
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Statikus áramátalakító beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12377149242
Postai cím: János Utca 175
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
E-mail: pqinfo@powerquattro.hu
Telefon: +36 14055400
Fax: +36 14054008
Internetcím: http://www.powerquattro.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44 188 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretet a becsült érték alapján határozta meg. Az eljárás bontás során hirdetett rendelkezésre álló kerete a fentiekre tekintettel: nettó 35 000 000- Ft. A legjobb ár-érték arányú ajánlat szerinti „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)” megajánlás nettó 44 188 300- Ft. A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat szerinti megajánlás és a bontás során hirdetett rendelkezésre álló fedezet összege közötti különbözet nettó 9 188 300- Ft, ami a BKV Vasúti Járműjavító Kft. saját költségvetése terhére rendelkezésre áll és a tárgyi eljárás fedezete ekként kiegészítésre került a Döntéshozó 2022.04.12. napján hozott döntése értelmében.

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontban meghatározott információ:

PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyertes ajánlattevő adószáma : 12377149-2-42

NES Nová Dubnica s.r.o. ajánlattevő: SK2120377963

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022