Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 268734-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Áramátalakítók

2022/S 098-268734

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
E-mail: nemethe@vjsz.hu
Telefon: +36 209662908
Fax: +36 14345303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vjsz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműjavítás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Statikus áramátalakító beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001660522021
II.1.2)Fő CPV-kód
31121110 Áramátalakítók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 13 darab teljesüléséig.

A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.

Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36 270 000 HUF.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír alapon egyaránt).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 44 188 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31121110 Áramátalakítók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint termék beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 13 darab teljesüléséig.

A megadott alap-összmennyiségektől ajánlatkérő legfeljebb 3 darab erejéig, azaz 23%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.

Fix keret: 13 darab, opciós keret: 3 darab)

Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt 13 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.

A becsült érték az alap-összmennyiséget tekintve: nettó 36 270 000 HUF.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

A termék leszállításakor, átadásra kell kerüljön a termék gyártmánydokumentációja (alkatrészjegyzék, kapcsolási rajzok, hibakereséshez, beállításhoz szükséges mérési utasítások, útmutatók), mely alkalmas a garanciális időszak lejárta utáni javítási és karbantartási feladatok elvégzésére. Megrendelő vállalja, hogy harmadik személynek ezen dokumentációt nem adja át. A dokumentációkat magyar nyelven kell biztosítani (digitális formában és papír alapon egyaránt).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötés követően a lerendeléstől számítva (minimum 30 nap, maximum 80 nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 93
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mindösszesen 3 darab mennyiség erejéig.

Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett.

Amennyiben Ajánlatkérő él az opciós jogával szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik a 3 darab Opciós-keretmennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 3 hónap időtartammal.

Ajánlatkérőt lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 255-673311
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Statikus áramátalakító beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12377149242
Postai cím: János Utca 175
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
E-mail: pqinfo@powerquattro.hu
Telefon: +36 14055400
Fax: +36 14054008
Internetcím: http://www.powerquattro.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44 188 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretet a becsült érték alapján határozta meg. Az eljárás bontás során hirdetett rendelkezésre álló kerete a fentiekre tekintettel: nettó 35 000 000- Ft. A legjobb ár-érték arányú ajánlat szerinti „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)” megajánlás nettó 44 188 300- Ft. A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat szerinti megajánlás és a bontás során hirdetett rendelkezésre álló fedezet összege közötti különbözet nettó 9 188 300- Ft, ami a BKV Vasúti Járműjavító Kft. saját költségvetése terhére rendelkezésre áll és a tárgyi eljárás fedezete ekként kiegészítésre került a Döntéshozó 2022.04.12. napján hozott döntése értelmében.

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontban meghatározott információ:

PowerQuattro Egyesült Teljesítményelektronikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyertes ajánlattevő adószáma : 12377149-2-42

NES Nová Dubnica s.r.o. ajánlattevő: SK2120377963

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022