Lieferungen - 268735-2022

20/05/2022    S98

Polen-Toruń: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2022/S 098-268735

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy w Toruniu
Nationale Identifikationsnummer: 9561033616
Postanschrift: ul. Piekary 51
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rybka-Franas
E-Mail: zamowienia@torun.so.gov.pl
Telefon: +48 566105566
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.torun.so.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wymiar Sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy energii cieplnej z sieci ciepłowniczej na potrzeby Sądu Okręgowego w Toruniu (ul. Piekary 51, Piekary 49, Piekary 53, Fosa Staromiejska 10A, Fosa Staromiejska 12/14).

Referenznummer der Bekanntmachung: G-351-4/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie dotyczy dostaw energii cieplnej do budynków Sądu Okręgowego w Toruniu, poprzez istniejące na terenie budynków węzły sieci ciepłowniczej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 571 995.16 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

ul. Piekary 51, Piekary 49, Fosa Staromiejska 10A, |Fosa Staromiejska 12/14, 87-100 Toruń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie dotyczy dostaw energii cieplnej do budynków Sądu Okręgowego w Toruniu, poprzez istniejące na terenie budynków węzły sieci ciepłowniczej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Procedura z wolnej ręki nie zawierała kryteriów oceny. Wynikiem przeprocedowanego trybu jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony. W związku z tym, że wzory ogłoszeń są standardowymi formularzami i nie ma innej możliwości poprawnego wypełnienia formularza w sekcji II.2.5) "Kryteria udzielenia zamówienia" uzupełniono "cena".

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zamówienie na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej dla obiektów Sadu Okręgowego w Toruniu wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a): „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: technicznych o obiektywnym charakterze”. W niniejszym przypadku - rynek dostaw ciepła na terenie Torunia jest zmonopolizowany przez firmę PGE Toruń S.A., w związku z czym obecnie nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne ani zastępcze, gdyż niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia przez innego Wykonawcę. Zastosowanie trybu z wolnej ręki zgodnie z przywołaną podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

W aktualnym stanie prawnym Zamawiający nie miał obowiązku zawiadamiania Prezesa UZP o wszczęciu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawiera umowę na dostawy ciepła dla Sądu Okręgowego w Toruniu na czas nieoznaczony, opierając się na art. 435, ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp: "Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: ciepła z sieci ciepłowniczej".

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy energii cieplnej z sieci ciepłowniczej na potrzeby Sądu Okręgowego w Toruniu (ul. Piekary 51, Piekary 49, Piekary 53, Fosa Staromiejska 10A, Fosa Staromiejska 12/14).

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PGE Toruń S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 8790170662
Postanschrift: 87-100 Toruń
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 571 995.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W niniejszej procedurze z wolnej ręki nie występuje formularz oferty. W związku z tym, że wzory ogłoszeń są standardowymi formularzami i nie ma innej możliwości poprawnego wypełnienia formularza w sekcji V.2.2) "Informacje o ofertach" uzupełniono "1" - zgodnie z faktem przeprowadzenia negocjacji z jednym Wykonawcą. Ponadto w związku z tym, że wynikiem przeprocedowanego trybu o wartości powyżej progów UE jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony, w sekcji V.2.4) "Informacja na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)" wskazano początkową szacunkową całkowitą wartość zamówienia. Standardowy formularz wymaga bezwzględnego uzupełnienia pól "całkowita wartość umowy" lub "najtańsza/najdroższa oferta". W procedurze nie występowały oferty, a w zawartej na czas nieoznaczony umowie nie występuje jej całkowita wartość.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022