Lieferungen - 268751-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Laborreagenzien

2022/S 098-268751

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-Mail: amatys@su.krakow.pl
Telefon: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.su.krakow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

(DFP.271.12.2022.AM) Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej.

Referenznummer der Bekanntmachung: DFP.271.12.2022.AM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 534 135.81 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434520 Blutanalysegeräte - PA02
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
71356300 Technische Unterstützung
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nazwa parametru i ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami i kalibracjami ) na 36 miesięcy:

1. Albuminy - 5 400 oznaczeń

2. Aminotransferaza alaninowa / GPT - 9 000 oznaczeń

3. Aminotransferaza asparaginianowa AST/GOT - 9 000 oznaczeń

4. Białko C-Reaktywne / CRP - 4 500 oznaczeń

5. Białko całkowite / TP - 5 400 oznaczeń

6. Białko w moczu i PMR U/CSF - 2 700 oznaczeń

7. Cholesterol LDL - 3 600 oznaczeń

8. Bilirubina całkowita - 4 500 oznaczeń

9. CK-MB - 1 800 oznaczeń

10. Żelazo - 3 600 oznaczeń

11. Chlorki / Cl - 2 000 oznaczeń

12. Cholesterol - 7 200 oznaczeń

13. Cholesterol HDL - 6 300 oznaczeń

14. Cholinesteraza /CHE - 3 600 oznaczeń

15. Dehydrogenaza mleczanowa / LDH - 4 500 oznaczeń

16. Fosfataza zasadowa / ALP - 3 600 oznaczeń

17. Fosforany nieorganiczne / PHOS - 4 500 oznaczeń

18. Gamma-Glutamylotransferaza / GGT - 7 200 oznaczeń

19. Glukoza - 14 400 oznaczeń

20. Kinaza kreatynowa / CK - 3 600 oznaczeń

21. Kreatynina (met. enzym.) - 4 500 oznaczeń

22. Kwas moczowy / UA - 7 200 oznaczeń

23. Magnez / Mg - 3 150 oznaczeń

24. Mocznik / UREA - 9 000 oznaczeń

25. Potas / K - 2 000 oznaczeń

26. Sód / Na - 2 000 oznaczeń

27. Triglicerydy / TRIG - 4 500 oznaczeń

28. UIBC - 1 800 oznaczeń

29. Wapń / Ca - 5 400 oznaczeń

30. alfa-Amylaza / AMYL - 5 400 oznaczeń

31. Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz ze stacją uzdatniania wody (oraz dodatkowym osprzętem) 1 szt. - 36 miesięcy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: koszt / Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nazwa testu / Ilość na 36 miesięcy

1. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgA (opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) pół ilościowe oznaczenie - 3 360 testów

2. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG (opłaszczone białkiem rekombinowanym (domena S1) ilościowe oznaczenie - 7 680 testów

3. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG (białkiem rekombinowanym (białko nukleokapsydu N) pół ilościowe oznaczenie - 1 920 testów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 040-100762
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Bobrowiecka 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-728
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 242 353.89 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 196 635.81 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Widna 2A
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 50-543
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 337 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 337 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy) i art. 108 ust. 2 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia). Oświadczenie należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej;

2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SWZ;

5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ.

6. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość uprzedniej oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022