Lieferungen - 268762-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Varna: Medizinische Geräte

2022/S 098-268762

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPETsIALIZIRANA BOLNITsA PO AKUShERSTVO I GINEKOLOGIYa ZA AKTIVNO LEChENIE PROF. D-R DIMITaR STAMATOV-VARNA EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 000090065
Postanschrift: bul. TsAR OSVOBODITEL No..150
Ort: gr. Varna
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Postleitzahl: 9002
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Emiliya Hristova Stefanova
E-Mail: stefanova.emi@gmail.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://agvarna.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/29106
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Представляващ лечебно заведение по чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца

Referenznummer der Bekanntmachung: 00714-2021-0001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществена поръчка обхваща периодични доставки на мед.консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД за 24 месеца след предв.писм.заявка от Възложителя.Предметът на поръчката е обособен в 69 обособени позиции.Подробно описание на консумативите по всяка позиция, в т.ч.номенклатурни единици, количество и други специф.изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в Техническата спецификация-Приложение 1 от документацията към поръчката.Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една или повече обособени позиции, но следва да оферира всички номенклатури в обхвата на конкретната позиция.Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, възлагани на един изпълнител. Не се допускат варианти в офертата.Количествата в Техническата спецификация са ориентировъчни,прогнозни и осреднени и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем.Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на ЛЗ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Спринцовка и сонда за неонатално отделение

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Спринцовка 50сс двусъставна разграфена до 50сс - луер- лок, центричен конус за перфузор – 40 000 бр.

3.2. Сонда за хранене № 4 съвместима с 50сс. спринцовка двусъставна разграфена до 50сс. центричен конус – перфузор – 15 000 бр.

ИЗИСКВАНЕ: Да се представят мостри от медицинските консумативи по всички номенклатури.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Еднократно легенче

Los-Nr.: 34
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

34.1. Легенче за еднократна употреба от монолитна хартиена маса, водоустойчиво, капацитет - 700мл. – 1 500 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Чаршаф ролка

Los-Nr.: 37
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

37.1. Чаршаф - ролка с найлоново покритие - 58 см/50 м – 200 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Превързочни материали

Los-Nr.: 43
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

43.1. Бинт марлен 10х10 – 500 бр.

43.2. Марлен компрес 5/5 - 8 дипли х 100 бр. в пакет – 30 пакета

43.3. Марлен компрес 7.5/7.5 - 8 дипли х 100бр. в пакет – 500 пакета

43.4. Марлен компрес 10/10 - 8 дипли х 100 бр. в пакет – 60 пакета

43.5. Памук 80гр. – пакет – 3 000 пакета

43.6. Лигнин - бали х 5кг. – 3 500 кг.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Уринаторни торби

Los-Nr.: 58
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

58.1. Уринаторни торби с долен клапан-разграфени, дълъг маркуч ( с дължина не по-малко от 140 см)– 10 000 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Сонди за хранене

Los-Nr.: 60
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

60.1. Сонда за хранене № 6 – 15 000 бр.

60.2. Сонда за храненe № 8 – 15 000 бр.

60.3. Сонда за хранене № 10 – 5 000 бр.

ИЗИСКВАНЕ: Да се представят мостри от медицинските консумативи по всички номенклатури.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Биберони

Los-Nr.: 61
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

61.1. Биберони - дължина 55мм.дебелина 1,2мм относително удължение - 550% - 4 500 бр.

ИЗИСКВАНЕ: Да се представят мостри от медицинските консумативи по номенклатура 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Марля

Los-Nr.: 63
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

63.1. Марля - 100см/200м., 100%памук , памучна прежда сплитка "лито" тип17, минимална маса 23гр.на кв.м. – 100 000 метра

ИЗИСКВАНЕ: Да се представят мостри от медицинските консумативи по номенклатура 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Натронкалк

Los-Nr.: 64
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

64.1. Натронкалк - с цилиндрична форма и големина на гранулите  2.5-5мм. без разпрашаване. Състав: Калциум хидроксид  и вода. Индикатор етил виолет – 200 килограма

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 230-603230
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Спринцовка и сонда за неонатално отделение

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 34
Bezeichnung des Auftrags:

Еднократно легенче

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

Чаршаф ролка

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 43
Bezeichnung des Auftrags:

Превързочни материали

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 58
Bezeichnung des Auftrags:

Уринаторни торби

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 60
Bezeichnung des Auftrags:

Сонди за хранене

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 61
Bezeichnung des Auftrags:

Биберони

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 63
Bezeichnung des Auftrags:

Марля

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 64
Bezeichnung des Auftrags:

Натронкалк

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197 ал. 1 т. 7 б. "д" от ЗОП решението за прекратяване на процедулрата подлежи на обжалване в десетдневен срок от връчването му на участниците.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022