Lieferungen - 268767-2022

20/05/2022    S98

Polen-Legnica: Brenner

2022/S 098-268767

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Postanschrift: Złotoryjska 89
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
E-Mail: przetargi@imn.legnica.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.imn.legnica.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: JB
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: nauka

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż palnika gazowo-tlenowego wraz z układem sterowania dla pieca KPO2.

Referenznummer der Bekanntmachung: TZDH/05/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42310000 Brenner
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do eksploatacji palnika gazowo-tlenowego, który zabudowany będzie w ciągu technologicznym krótkiego pieca obrotowego nr 2 (KPO2) wraz z systemem opomiarowania i sterowania oraz urządzeniami pomocniczymi w zakładzie Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Legnica, Dział Produkcji Hutniczej (TZDH), ul. Złotoryjska 194, Legnica 59-220 (teren Huty Miedzi „Legnica”), Dział Produkcji Hutniczej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do eksploatacji palnika gazowo-tlenowego, który zabudowany będzie w ciągu technologicznym krótkiego pieca obrotowego nr 2 (KPO2) wraz z systemem opomiarowania i sterowania oraz urządzeniami pomocniczymi w zakładzie Zamawiającego.

2. Dostarczana instalacja hutnicza winna składać się z:

• palnika głównego gazowo-tlenowego instalowanego w przygotowanej mechanicznie klapie palnikowej pieca, wyposażonej w docisk w osi poziomej i pionowej;

• palnika pomocniczego gazowo-tlenowego instalowanego w ceramicznej komorze dopalania pieca KPO2 sterowanego na podstawie dostarczanych danych pomiarowych i parametrów pracy palnika głównego;

• czujników CO i O2 instalowanych w systemie odprowadzania gazów wylotowych pieca KPO2, analiza gazu oczyszczonego za komorą dopalania;

• czujników temperatury instalowanych w ceramicznej komorze dopalania oraz w układzie wylotowym przed układem filtracyjnym;

• układu sterowania instalacją palnika zgodnego z system sterowania piecami w zakładzie Zamawiającego, który oparty jest na sterowniku PLC wraz elementami wykonawczymi i pomiarowymi.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie projektu wykonawczego, dostosowanie istniejącej instalacji tlenowej i gazowej do zasilania instalacji hutniczej pieca KPO2 wraz z montażem niezbędnego osprzętu kontrolno-pomiarowego oraz integracji z istniejącym układem sterowania. Projekt przed jego realizacją musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PROJEKT POIR.01.01.01-00-1300/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 062-162661
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający działając na podstawie art. 260 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - zwanej dalej „ustawą”, informuje, iż unieważnia ww. postępowanie publiczne na mocy art. 255 pkt 3 ustawy.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022