Lieferungen - 268785-2022

20/05/2022    S98

Česko-Ostrava: Katétry

2022/S 098-268785

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00635162
Poštovní adresa: Nemocniční 898/20a
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. David Werner
E-mail: david.werner@mnof.cz
Tel.: +420 596192294
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mnof.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/mnof
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii a neurointervence

Spisové číslo: 2021/VZ/70
II.1.2)Hlavní kód CPV
33141200 Katétry
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 3 let. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1, Technická specifikace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení personálu a technická podpora poskytovaná specializovanou osobou dodavatele během intervenčních výkonů v pracovních dnech, dle potřeby pracoviště a po předchozí telefonické dohodě. Veřejná zakázka je rozdělena na 37 částí ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 8 384 682.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,035 inch - OTW I.

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,035 inch - OTW I.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,018 inch - OTW

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,018 inch - OTW.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,014 inch - OTW

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,014 inch - OTW.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Samoexpandibilní stenty pro vodiče 0,035“ OTW pro pánevní tepny

Část č.: 11
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Samoexpandibilní stenty pro vodiče 0,035“ OTW pro pánevní tepny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Vodiče 0,018“ I.

Část č.: 21
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Vodiče 0,018“ I.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Protekční zařízení (distální typ protekce - filtr) pro léčbu karotid I.

Část č.: 24
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Protekční zařízení (distální typ protekce - filtr) pro léčbu karotid I.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Cévní pouzdro pro kompatibilitu s vodičem 0,014 a 0,018 inch - mikropunkční set

Část č.: 29
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Cévní pouzdro pro kompatibilitu s vodičem 0,014 a 0,018 inch - mikropunkční set.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Coily pro periferní embolizace

Část č.: 30
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Coily pro periferní embolizace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Mikrokatétry pro endovaskulární využití I.

Část č.: 31
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141240 Doplňky ke katétrům
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Mikrokatétry pro endovaskulární využití I.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Mikrokatétry pro endovaskulární využití II.

Část č.: 32
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33141200 Katétry
33141210 Balónkové katétry
33141210 Balónkové katétry
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu - Mikrokatétry pro endovaskulární využití II.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita nabízených zdravotnických prostředků / Váha: 30
Cena - Váha: 70
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 236-621060
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,035 inch - OTW I.

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Mediform, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 49976770
Poštovní adresa: Olšová 660/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63700
Země: Česko
E-mail: objednavky@mediform.cz
Tel.: +420 541221392
Internetová adresa: www.mediform.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 760 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 920 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,018 inch - OTW

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Mediform, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 49976770
Poštovní adresa: Olšová 660/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63700
Země: Česko
E-mail: objednavky@mediform.cz
Tel.: +420 541221392
Internetová adresa: www.mediform.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 760 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 100 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 5
Název:

Balonkové dilatační katétry pro PTA pro vodiče 0,014 inch - OTW

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Mediform, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 49976770
Poštovní adresa: Olšová 660/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63700
Země: Česko
E-mail: objednavky@mediform.cz
Tel.: +420 541221392
Internetová adresa: www.mediform.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 690 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 560 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 11
Název:

Samoexpandibilní stenty pro vodiče 0,035“ OTW pro pánevní tepny

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Mediform, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 49976770
Poštovní adresa: Olšová 660/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63700
Země: Česko
E-mail: objednavky@mediform.cz
Tel.: +420 541221392
Internetová adresa: www.mediform.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 512 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 192 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 21
Název:

Vodiče 0,018“ I.

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25635972
Poštovní adresa: Karla Engliše 3219/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
E-mail: tender.czech@bsci.com
Tel.: +420 296331900
Internetová adresa: www.bostonscientific.com
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 424 320.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 420 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 24
Název:

Protekční zařízení (distální typ protekce - filtr) pro léčbu karotid I.

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25635972
Poštovní adresa: Karla Engliše 3219/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
E-mail: tender.czech@bsci.com
Tel.: +420 296331900
Internetová adresa: www.bostonscientific.com
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 600 750.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 598 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 29
Název:

Cévní pouzdro pro kompatibilitu s vodičem 0,014 a 0,018 inch - mikropunkční set

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Mediform, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 49976770
Poštovní adresa: Olšová 660/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63700
Země: Česko
E-mail: objednavky@mediform.cz
Tel.: +420 541221392
Internetová adresa: www.mediform.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 10 080.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 12 582.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 30
Název:

Coily pro periferní embolizace

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25635972
Poštovní adresa: Karla Engliše 3219/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
E-mail: tender.czech@bsci.com
Tel.: +420 296331900
Internetová adresa: www.bostonscientific.com
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 920 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 916 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 31
Název:

Mikrokatétry pro endovaskulární využití I.

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25635972
Poštovní adresa: Karla Engliše 3219/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
E-mail: tender.czech@bsci.com
Tel.: +420 296331900
Internetová adresa: www.bostonscientific.com
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 519 600.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 429 200.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 32
Název:

Mikrokatétry pro endovaskulární využití II.

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
20/04/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25635972
Poštovní adresa: Karla Engliše 3219/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
E-mail: tender.czech@bsci.com
Tel.: +420 296331900
Internetová adresa: www.bostonscientific.com
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 286 800.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 236 400.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/05/2022