Lieferungen - 268823-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Vaslui: Abwasserreinigungsanlage

2022/S 098-268823

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL VASLUI
Nationale Identifikationsnummer: 3394171
Postanschrift: Strada: Ştefan cel Mare, nr. 79
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730168
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): State Cosmin Aurel
E-Mail: licitatie@cjvs.eu
Telefon: +40 235361089
Fax: +40 235361090
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjvs.eu
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești

Referenznummer der Bekanntmachung: 3394171/2022/AP3 MC2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39350000 Abwasserreinigungsanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Beneficiarul doreşte îmbunătățirea stației de epurare de la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Solide (CIMDS) Roșiești prin adăugarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei trepte suplimentare de tratare prin osmoză inversă la infrastructura de epurare existentă.

Specific depozitelor de deşeuri menajere este faptul că levigatul, cunoscut ca şi cel mai dificil tip de apă reziduală, variază în compozitie şi concentraţii ale parametrilor chimici atât sezonier cât şi de-a lungul perioadei de operare a depozitului. În consecință echipamentul ofertat trebuie să asigure epurarea levigatului pentru o plajă largă de caracteristici. În acest sens ofertantul va prezenta o documentație tehnică din care să reiasă îndeplinirea acestei cerințe, la depunerea ofertei.

Treapta suplimentară de tratare prin osmoză inversă ce va fi ofertată va trebui să fie o versiune containerizată, complet automată, dotată cu module de osmoză inversă tip Disc Tube (DT), ușor de conectat și integrat la infrastructura de epurare existentă, care să permită monitorizarea de la distanță a funcționării instalației. Deasemenea, instalarea produsului ofertat nu trebuie să implice lucrări de construcții montaj ce ar afecta structural echiparea existentă a STL Roșiești.

Produsul ce va fi livrat va fi operat în următoarele condiții:

-Timp de funcționare: 24h/zi;

-Temperatura mediului exterior: -20O – +50OC;

-Mediu coroziv: Lichide și vapori cu conținut de Cl- > 2,000 mg/l, H2S > 500 mg/l.

Ofertantul va realiza și punerea în funcțiune a turnului de stripare, care necesită înlocuirea mediilor interne de dispersie și a eliminatorului de ceață.

Deversarea permeatului care îndeplinește conditiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptori naturali se va realiza prin circuitul existent.

NOTA: Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta, va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operorii economici pana la termenul limita stabilit.

NOTA: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea „Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Detalii procedura - Clarificari, decizii la documentatia de atribuire” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Hauptort der Ausführung:

Centrul Integrat de Management al Deseurilor Solide Rosiesti, situat in extravilanul comunei Rosiesti, judetul Vaslui, Romania.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beneficiarul doreşte îmbunătățirea stației de epurare de la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Solide (CIMDS) Roșiești prin adăugarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei trepte suplimentare de tratare prin osmoză inversă la infrastructura de epurare existentă.

Specific depozitelor de deşeuri menajere este faptul că levigatul, cunoscut ca şi cel mai dificil tip de apă reziduală, variază în compozitie şi concentraţii ale parametrilor chimici atât sezonier cât şi de-a lungul perioadei de operare a depozitului. În consecință echipamentul ofertat trebuie să asigure epurarea levigatului pentru o plajă largă de caracteristici. În acest sens ofertantul va prezenta o documentație tehnică din care să reiasă îndeplinirea acestei cerințe, la depunerea ofertei.

Treapta suplimentară de tratare prin osmoză inversă ce va fi ofertată va trebui să fie o versiune containerizată, complet automată, dotată cu module de osmoză inversă tip Disc Tube (DT), ușor de conectat și integrat la infrastructura de epurare existentă, care să permită monitorizarea de la distanță a funcționării instalației. Deasemenea, instalarea produsului ofertat nu trebuie să implice lucrări de construcții montaj ce ar afecta structural echiparea existentă a STL Roșiești.

Produsul ce va fi livrat va fi operat în următoarele condiții:

-Timp de funcționare: 24h/zi;

-Temperatura mediului exterior: -20O – +50OC;

-Mediu coroziv: Lichide și vapori cu conținut de Cl- > 2,000 mg/l, H2S > 500 mg/l.

Ofertantul va realiza și punerea în funcțiune a turnului de stripare, care necesită înlocuirea mediilor interne de dispersie și a eliminatorului de ceață.

Deversarea permeatului care îndeplinește conditiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptori naturali se va realiza prin circuitul existent.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-258785
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Judetean Vaslui
Postanschrift: Str. Stefan cel Mare, nr. 79
Ort: Vaslui
Postleitzahl: 360168
Land: Rumänien
E-Mail: consilu@cjvs.eu
Telefon: +40 02135361089
Fax: +40 0235361090
Internet-Adresse: www.cjvs.eu
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022