Építési beruházás - 268832-2020

Submission deadline has been amended by:  421847-2020
10/06/2020    S111

Magyarország-Lenti: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2020/S 111-268832

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Lenti Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58364396
Postai cím: Táncsics utca 2/a.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Zoltán
E-mail: karpathi.zoltan@gmail.com
Telefon: +36 202854628
Fax: +36 92351320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lentifurdo.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000215802020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000215802020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lenti Termálfürdő fejlesztése - I. ütem

Hivatkozási szám: EKR000215802020
II.1.2)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének megvalósításához szükséges építési beruházás kivitelezése (I. ütem), vállalkozási szerződés keretében

A projekt főbb műszaki tartalma: AF II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont tartalmazza.

A kivitelezési munkák építési engedély köteles tevékenységek.

A beruházás jellege, a párhuzamosan végzendő tevékenységek, egybefüggő műszaki egysége nem teszik lehetővé a részére történő ajánlattételt (Kbt. 61.§ (4) bekezdés).

A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
45215110 Gyógyfürdő építése
45215120 Különleges gyógyászati célú épület kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 8960 Lenti, 952 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lenti Termálfürdő fejlesztése - I. ütem elemei:

Gyógyászati részleg fejlesztése 2305 m2

— fürdő emeleti szint bontása 480 m2

— gyógyászat a fürdő emeleti szintjén 500 m2

— szépségfarm a fürdő emeleti szintjén 155 m2

— emeleti új dolgozói és szociális egység 110 m2

— egyéb helyiség, közlekedő, lépcsőház 170 m2

— súlyfürdő medencetest építési munkái

— súlyfürdő medence víztechnológiája

— földszinti bővítés: iroda szárny 480 m2

— földszinti bővítés: Tourinform, üzlet, előtér 110 m2

— földszinti felújítás és átalakítás: előcsarnok, Tourinform, üzlet, a pénztárak mögötti megmaradó személyzeti szociális egység 210 m2

— földszinti felújítás és átalakítás: étterem meglévő terei 160 m2

— földszinti bővítés: étterem terasz felújítás és fedés 230 m2

Összekötő híd létesítése

— új átjáró a szálloda és a fürdőépület felső újjá épülő szintjének

Összekötéséhez (emeleten) 180 m2

— üveghomlokzat, integráltan megnövelt átmérőjű forgóajtóval, üveg előtetővel 125

— akadálymentes felvonó akna, 2 szint 1 db

— akadálymentes felvonó berendezés, 2 szint 1 db

— Fedett medencetér végfal, fedés felújítása

— a két végfal szerkezetének felújítása, új és korszerű nyílászáró beépítése, függönyfal rendszerben, fix 250 m2

— fedett medence fedés felújítása

Fedett úszómedence vízforgató rendszerének cseréje

— vezetékrendszer és a komplett szűrő-forgató rendszer, vezérlés és villamos ellátás rekonstrukciója 860 m3

Öltözők és a medencetér teljes légtechnika rendszerének felújítása

— a teljes légtechnikai rendszer felülvizsgálatának függvényében a berendezések kiegészítése, összehangolva a bővítményben és az emeletráépítésben felmerülő igényekkel 1800 m2

Fedett fürdő medencecsarnok belsőépítészeti felfrissítése, világítás korszerűsítése

— a medencecsarnok belsőépítészeti áthangolása, hogy az együtt értelmezhető legyen a meglévő és épülő egységek hangulatával, formavilágával, igényszintjével, a gépészeti elemek felújítása és részleges takarása, teljes belső festés és falburkolás 1300 m2

— világítás korszerűsítése, komplett csere, szabályozható fényerejű világítás kiépítése 1300 m2

HAUX-sima-fal technológia

— megerősítés nélküli végfalakként, oldal falakként, padlóként szolgáló acél lemezekkel

Műszaki adatok:

Maximális működési nyomás: 5,0 bar gauge = 6,0 bar abszolút = 6 ATA

Méretezési nyomás: 5,5 bar gauge = 6,5 bar abszolút = 6,5 ATA

Próba nyomás: 7,86 bar gauge = 8,86 bar abszolút = 8,86 ATA

Kamra belső átmérője: 2200 mm

Főkamra belső hossz: 3550 mm

Előkamra belső hossz: 1000 mm

Belső magasság: (max) 1950 mm

Főkamra térfogata: 13 100 l

Előkamra térfogata: 3 690 l

Teljes hosszúság: kb. 4800 mm

Teljes szélesség: kb. 2250 mm

Kamra tömege: 18 000 kg (kb. teljes felszereltséggel)

Anyag C-acél, PED (Pressure Equipment Directive) szerint

Elektromos csatlakozás: 400 V AC, 50 Hz és 230 V AC, 50 Hz

Nyomás kamra felügyeleti testület: Német TÜV CE- jelzés

— A teljes rendszer orvosi eszközként minősítése az európai szabályozásnak megfelelően

— A teljes rendszert az EN14931 szabványnak megfelelően kell legyártani és minősíteni

— A belső térben használt festék rendszert egy független megbízható/tapasztalt ellenőrző testületnek kell tanúsítani (az IACS tagjának kell lenni, mint pl. Lloyd Register, DNV/GL)

— A kamrarendszer gyártójának az Európai Tanács rendeletének (93/42/EEC II. függelék) megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkeznie

— A kamrarendszer gyártójának a PED 2014/68/EU és az AMSE PVHO-1-2012 szabványoknak megfelelően, magasnyomású használatra alkalmas, akril sík ablak gyártói tanúsítvánnyal kell rendelkeznie

Henger alakú nyomás kamra: 1800 mm x 700 mm 1 db

A részletes műszaki paramétereket és a teljes mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: M2.1) szerinti szakember uszoda és/vagy gyógy- és/vagy termálfürdő kivitelezés irányításában szerzett többlettapasztalata (min. 0 db, max. 3 db) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) pont esetében:

— Pontszám 0-100-ig,

— Módszer:

– ár é.sz.: relatív, fordított arányosítás (HUF)

– többletjótállás é.sz.: relatív, fordított arányosítás (hónap, min0/max36)

– többlettapasztalaté.sz: relatív, egyenes arányosítás (db, min0/max3)

Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.

II.2.7) pont esetében: Munkaterület átadástól számított 20 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

3. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Igazolás az ajánlatban:

Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi,

— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére).

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

P1) nyilatkozata a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafele számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kr 19.§(1)c) Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3))

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas AT, ha

P1) rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább 1 000 000 000 Ft mértékű teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).

A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) pont rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye, továbbányilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is (Kbt.65.§(1) b), és Kr 21.§(2)a), 22.§(3)).

M2) nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat - azon szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)). Benyújtandók a nevezett által aláírt:

— az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajz és végzettségét igazoló dokumentum.

Már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető.

— rendelkezésre állási nyilatkozat.

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolt – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, teljesítéssel/teljesítésekkel, amely/amelyek olyan szabadidős létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozott/vonatkoztak, amely/amelyek keretében – összesen -:

— olyan uszoda és/vagy termálfürdő kivitelezési munkái valósultak meg, amelynek nettó alapterülete elérte a 2500 m2-t és tartalmazott szerkezetépítést, szakipari munkákat,

— vízgépészeti és gépészeti és épületvillamossági munkák megvalósítási is történt,

— legalább 1 db személyfelvonó beépítése valósult meg,

— akadálymentesítési munkák megvalósítására is sor került.

M2) Alkalmas AT, ha rendelkezik legalább:

M2.1) 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői

— jogosultsággal vagy

— jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel).

M2.2) 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői – jogosultsággal vagy

— jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel).

Alanyi kör:

III.1.3./M1)-M2): közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))

M1) Valamennyi előírt mennyiségi feltétel igazolható tetszőleges számú korábbi teljesítéssel. Több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt legalább az igazolni kívánt tartalmú teljesítés is.

M2.1-M2.2) Teljesíthető ugyanazon szakemberrel. Az előírt jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7),(9) és (11)).

A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mellékköt-ek, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a) szerint)

Késedelmi kötbér (3 000 000 Ft/nap, max10%), meghiúsulási kötbér (15 %), minőségi kötbér (az érintett munkatétel árazott költségvetés szerinti értékének 5 %-a), kötbér a kritikus út ütemterv megküldésére vonatkozó kötelezettsége megsértése esetére (egyszeri 250 000 Ft), egyéb kötbérek a szerződésben részletezettek szerint.

Jótállás: min.24hónap (+ a vállalás szerinti többlet).

Teljesítési biztosíték (3 % – Kbt.134.§(3)). A Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.

Jótállási biztosíték (3 % – Kbt.134.§(3)). A Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.

Finanszírozás

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Előleg: 10 %; elszámolás a végszámlában.

Tartalékkeret: igen. 2 %.

Száml:

— 1 előlegszámla max. 10 %,

— 6 részszámla, de min. 10 %

— végszámla: min. 10 %.

Részletek szerz. terv-ben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/07/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/07/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő előírja csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását.

2. Ajánlati biztosíték: Igen. 5 000 000,- Ft. átutalás esetén: banki terhelési értesítő egyszerű másolat; pügyi int. vagy bank garancia szerződés esetén a garancia másolati példányával; biztosítási szerződés esetén kötelezvény másolati példányával. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749022-20030401-00000000 (Kedvezményezett: Lenti Gyógyfürdő Kft.)

3. AK alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdését.

4. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb.

5. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.

6. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint, az EKR-ben (EKR Kr 2.§). Konzultáció nem lesz.

7. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

8. Az ajánlatban meg kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).

9. Nyilatkozatok, igazolások: Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni. Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja. AK köteles elfogadni, ha AT a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

10. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;

b. és - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

11. Szakmai ajánlat: Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható! A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott formanyomtatványok (Szakmai önéletrajz, Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, Ajánlattevő nyilatkozata a szakember többlettapasztalatára tett megajánlásra vonatkozóan) kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani.

12. Az ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (3) bekezdése alapján fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésétől számított három éven belül a fejlesztés további ütemeire vonatkozóan hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon.

A lehetséges további építési beruházás(ok) tárgya: Lenti Termálfürdő fejlesztése - II. ütem; Lenti Termálfürdő fejlesztése - III. ütem

Azok beszerzésének feltételei: Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban kiadott főbb szerződéses feltételekkel azonos módon kívánja meghatározni a szerződéses kötelezettségeket. A további ütemek részletesebb műszaki leírásai az EKR-ben kerülnek közzétételre, a közbeszerzési dokumentumok között.

Jelen eljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor az ajánlatkérő figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is.

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

13. FAKSZ: dr. Bakó Zoltán (lajstromsz.:00782). 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.; bakougyvediiroda@gmail.com.

14. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t.

15. Felhívás III.2.2) pont kapcsán alk. jogszabályok:Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7);Ép. Kr. 30-32/B.§;2007. évi CXXVII. tv;Ptk. 6:130.§(1)-(2)

16. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).

17. Projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

18. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

19. A szerződéskötés feltétele, hogy

a. a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös AT) rendelkezzen a megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább az alábbi értékű, szakmai (építési kivitelezésre vonatkozó) felelősségbiztosítással: 800 000 000 Ft/év és 50 000 000 Ft/kár;

b. az M2.1) – M2.2) alkalmassági követelmények igazolására bemutatott szakember(ek) esetében – amennyiben ez az eljárás során az alkalmassági feltételként előírt, bejegyzéshez szükséges képzettséggel, végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik, de bejegyzése még nem valósul meg – a 266/2013.(VII. 11.) Kr szerinti, előírt felelős műszaki vezetői / tervezői jogosultságának meglétének igazolása;

Fentiek hiányát az AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el. Az ajánlat II.2.5) pont szerinti elemei a szerződés részévé válnak. (Kbt.131.§ (2))

20. A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, ugyanakkor az AT jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint.

21. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

22. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára az alábbi minőségbiztosítási, – irányítási rendszerekkel rendelkezni és azokat a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést azoknak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabványok által előírtaknak mindenben megfelelő irányítási intézkedések leírását alkalmazni:

— MSZ 28001 (munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer)

— ISO 9001 Minőségirányítási rendszer

— ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer

23. Feltételes közbeszerzés: AK a közbeszerzés tárgyát képező feladatok finanszírozására támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani. Amennyiben a szerződés pénzügyi fedezetének biztosítására irányuló támogatásra irányuló igényt nem fogadják el vagy egyértelműen elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, AK fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására vagy mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól a Kbt. 131.§ (9) bekezdése alapján.

24. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 2 hónap, azaz 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/06/2020