Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 268836-2022

20/05/2022    S98

Polen-Działoszyce: Elektrobusse

2022/S 098-268836

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Działoszyce
Nationale Identifikationsnummer: 6621757085
Postanschrift: Skalbmierska 5
Ort: Działoszyce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 28 - 440
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tadeusz Kawiorski
E-Mail: budownictwo.inwestycje@dzialoszyce.pl
Telefon: +48 413526005
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.dzialoszyce.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elektrycznego autobusu szkolnego wraz z ładowarką

Referenznummer der Bekanntmachung: BID.ZP.03.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu elektrycznego.

1) Wymiary autobusu:

a) długość od 11,7 m do 12,50 m,

b) maksymalna wysokość całkowita do 3,50 m,

c) dopuszczalna szerokość całkowita do 2,55 m.

2) Liczba miejsc do przewozu pasażerów:

a) liczba miejsc: minimum 41 miejsc siedzących dla pasażerów (dopuszcza się zaoferowanie

pełnowymiarowych nieskładanych – łatwo demontowanych foteli w miejscu zatoki dla wózka

inwalidzkiego), siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wszystkie fotele przodem do

kierunku jazdy,

b) min. 10 miejsc stojących; liczba miejsc stojących nie może przekraczać 25% liczby siedzeń,

3) Napęd elektryczny.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 010 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Działoszyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu elektrycznego.

1) Wymiary autobusu:

a) długość od 11,7 m do 12,50 m,

b) maksymalna wysokość całkowita do 3,50 m,

c) dopuszczalna szerokość całkowita do 2,55 m.

2) Liczba miejsc do przewozu pasażerów:

a) liczba miejsc: minimum 41 miejsc siedzących dla pasażerów (dopuszcza się zaoferowanie

pełnowymiarowych nieskładanych – łatwo demontowanych foteli w miejscu zatoki dla wózka

inwalidzkiego), siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wszystkie fotele przodem do

kierunku jazdy,

b) min. 10 miejsc stojących; liczba miejsc stojących nie może przekraczać 25% liczby siedzeń,

c) autobus musi spełniać wymagania definicji autobusu szkolnego w rozumieniu art. 2 pkt 41a

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.

zm.) oraz określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.

z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) w zakresie autobusu szkolnego.

3) Napęd elektryczny:

a) z funkcją ograniczenia prędkości maksymalnej do 80 km/h,

b) silnik lub silniki o mocy zapewniającej prędkości i przyspieszenia charakterystyczne dla tras

publicznego transportu zbiorowego, moc silnika lub silników musi zapewnić Zamawiającemu

realizację transportu na trasach, na których autobus będzie użytkowany. Zamawiający wymaga

zastosowania silnika (lub silników) o łącznej mocy nie mniejszej niż 120 kW,

c) z funkcją odzysku energii elektrycznej podczas hamowania autobusu dla potrzeb ładowania

magazynu energii,

d) przebieg na jednym ładowaniu minimum 160 km.

2. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do

poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.).

3. Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia gwarantuje Wykonawca własnym

transportem i na własny koszt.

4. Gwarancja:

1) Wymagana gwarancja wraz z bezpłatnymi przeglądami serwisowymi przez okres 60 miesięcy

(autobus i ładowarka).

2) Zapewnienie serwisu obejmującego naprawy gwarancyjne pojazdu autoryzowanej stacji obsługi z

zapewnieniem odbioru i dostawy autobusu na koszt Wykonawcy. Termin odbioru i dostawy nie

może wydłużać terminu napraw i przeglądów serwisowych.

3) Czas reakcji serwisu (dokonanie zdalnej diagnostyki lub fizyczne stawienie się serwisanta

i podjęcie czynności zmierzających do naprawy autobusu) w ciągu …… godzin (pełne godziny)

licząc od momentu zgłoszenia awarii z obowiązkiem naprawy – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zapis dotyczy dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Konstrukcja nadwozia / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Rodzaj zastosowanego elektrycznego zespołu napędowego / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Zużycie energii elektrycznej / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu z obowiązkiem naprawy / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 143-379548
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elektrycznego autobusu szkolnego wraz z ładowarką

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL520015630
Postanschrift: Ul. Obornicka 46
Ort: Bolechowo-Osiedle
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-005
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 032 520.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 010 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i

formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij

wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do

zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na

platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne

wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl - Zgodnie z postanowieniami SWZ.

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym

na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w

zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje

Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego

terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp , stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki

ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022