Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 268862-2019

10/06/2019    S110

Hungría-Kaposvár: Autobuses de plataforma rebajada

2019/S 110-268862

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_10425141
Dirección postal: Áchim András utca 1.
Localidad: Kaposvár
Código NUTS: HU232 Somogy
Código postal: 7400
País: Hungría
Persona de contacto: Király István
Correo electrónico: titkarsag@kkzrt.hu
Teléfono: +36 82411850
Fax: +36 82411850
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kaposbusz.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.kaposbusz.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_52854033
Dirección postal: Áchim András utca 2.
Localidad: Kaposvár
Código NUTS: HU232 Somogy
Código postal: 7400
País: Hungría
Persona de contacto: Fazekas Ágnes
Correo electrónico: fazekas.agnes@kkh.hu
Teléfono: +36 82527710
Fax: +36 82527718
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kaposholding.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.kaposholding.hu
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706562019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000706562019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: közszolgálatató
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-s

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

2 db e-busz adásvétele

Número de referencia: EKR000706562019
II.1.2)Código CPV principal
34121400 Autobuses de plataforma rebajada
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése, üzembe helyezése, valamint az autóbuszhoz szükséges töltőoszlop szállítása és üzembe helyezése, és kapcsolódó képzés tekintetében.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31158000 Cargadores
34121000 Autobuses y autocares
34121100 Autobuses de servicio público
34121400 Autobuses de plataforma rebajada
79632000 Servicios de formación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232 Somogy
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

7400 Kaposvár, Cseri út 16.; 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, 2 db alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése és üzembe helyezése, autóbuszonként 1 db éjszakai töltőoszlop beszerzése, üzembe helyezése, valamint 1 db gyors töltőoszlop beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások (így különösen, de nem kizárólag átadás, telepítés, oktatás) ellátása.

Ajánlattevő feladata a leszállításra került autóbuszba a dinamikus utas-tájékoztató rendszer és jegyérvényesítő rendszer beszerzése, beépítése és a meglévő rendszerekhez való integrálása.

Az új, városi körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós midi, városi (M3/I.osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbusz ajánlatkérő telephelyére szállítása dokumentációkkal együtt. A jármű forgalomba helyezése az Ajánlatkérő nevére, az előírt engedélyek beszerzése, a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A jármű feleljen meg a forgalomba helyezésük pillanatában érvényes, rájuk vonatkozó összes magyar jogszabálynak, UN ECE (ECE-UNO) szabványoknak, a vonatkozó EEC előírásoknak, kiemelten az alább felsoroltaknak, valamint egyéb, a műszaki leírásban megemlített különleges előírásoknak.

Az autóbusz kivitele feleljen meg a szállítás időpontjában Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különös tekintettel a mindenkor hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak és a 661/2009/EK 107 irányelvnek). Rendelkezzen olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb a jármű átadását megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.

A jármű korszerű, egyszintes, alacsonypadlós, az utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, kéttengelyes midi, tipikusan városi körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtó a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkedjen el stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen. Továbbá az autóbusz utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt legyen.

Alapfeltétel, hogy a járművet korábban sehol nem helyezték forgalomba és az alvázszámból azonosítható legyen annak gyártási éve.

Alapvető geometriai jellemzők:

— Hosszúság: 5 800 mm–8 800 mm

— Szélesség: legfeljebb 2 550 mm

— Magasság: legfeljebb 3 500 mm

— Fix utasülések száma: legalább 8 db

— Utaskapacitás (4 fő/m2): legalább 14 fő

— Teljesítményigénye legalább: 7 kW/t az össztömegre vonatkoztatva

— Minimális hatótávolság: 120 km

— Alacsony belépő-magasságú, alacsonypadlós

— Járóközi belmagasság: az ENSZ-EGB 107. előírásnak megfelelően

— Ajtónyílás szélesség: a jogszabályi előírásoknak megfelelően,

— Legalább 1 darab mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen.

Folytatás a VI.4.3.) pontban.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Maximális hatótávolság (km; minimum 120 km, maximum 250 km) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Fix utas ülések száma (db, minimum 9 db, maximum 26 db) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Teljesítési határidő (hónap; minimum 6 hónap, maximum 10 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

IKOP-3.2.0-15-2016-0002

II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 97,500000 % Európai Uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: «EEKD») benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1–16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint 15. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk külön EEKD-t a kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

P/1. – P/3. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja-alapján rögzített előírás szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7)–(11) bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.

Az előírt alkalmassági követelmények való megfelelés tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján vagy a felhívás feladását megelőzően megszüntetett bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P/2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem éri el a nettó 118 000 000 HUF-ot [321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés].

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 140 000 000 HUF-ot, a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó nettó árbevétele pedig nem érte el a 118 000 000 HUF--ot.

A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)–(8) bek. foglalt előírások szerint.

A P.1. és P.2. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.

A P.3. pont esetében a mérlegforduló napja minősül a lezárás időpontjának, illetve az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy az árbevételi értékek összeadódnak

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11), valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) bek.-re.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M/1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ismertetőben meg kell adni legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szerződés tárgyát,

— a szerződés mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

— a szerződés ellenértékét

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), továbbá

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7), (9)–(11) bekezdéseinek vonatkozó rendelkezései.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) összességében legalább nettó 118 000 000 HUF értékben autóbusz adásvétele és/vagy szállítása vonatkozó referenciával.

A fenti alkalmasság több referenciával is bemutatható.

A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65.§ (7) bek. foglalt előírások szerint. Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bek.-re.

Folytatás a VI.3) pontból:

11. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet,

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

12. A Kapos Holding Zrt. a többségi, vagy kizárólagos tulajdonában álló Kaposvári Közlekedési Zrt. részére nyújtott menedzsment szolgáltatásra, a felette gyakorolt Kbt. szerinti meghatározó befolyásra tekintettel került ajánlatkérőként megjelölésére tárgyi eljárás során. Az eljárás során a beszerzendő eszközök kizárólagos tulajdonosa — így a vevő — a Kaposvári Közlekedési Zrt. lesz, a felmerülő jogok és kötelezettségek 100 %-ban őt illetik, illetve terhelik.

13. A pótalkatrész szállítását és karbantartását a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 év időtartamig kell Ajánlattevőnek biztosítani.

14. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett árucikk nettó ellenértéke, mértéke: 1,0 % / naptári nap, maximális összege: nettó ajánlati ár 20 %-a)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)

— Előleg-visszafizetési biztosíték (A biztosíték mértéke egyenlő a szerződés — ÁFA nélkül számított — elszámolható összegének 10 % -a és az igényelt szállítói előleg (30 %) különbözetének mértékével.)

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

Folytatás a VI.4.3) pontban

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamaként meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

2. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)–(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását (nemleges tartalommal is).

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

5. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

6. Ajánlati biztosíték:

Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, mértéke: 4 000 000 HUF. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban. Befizethető bármely OTP bankfiókban vagy átutalással AK 11743002-20195218 számú fizetési számlájára, és a befizetésről szóló banki igazolás másolatát ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Ajánlatkérő álláspontja szerint az M.1 pontban foglalt referencia tekintetében a referencia tárgyának oszthatatlansága okán nem határozható meg olyan mennyiségi előírás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdése szerinti százalékos viszonyítás az előírás mértékére alkalmazható lenne.

9. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 21.12.2016. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.) módszerét alkalmazza módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő 2–4. részszempont esetében az alkalmazott számítási módszert az alábbiakban határozza meg (azzal, hogy a legkedvezőbb, illetve legkedvezőtlenebb értékeket Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rögzíti). Alkalmazandó képlet: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin) + Pmin. Ahol: Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja; Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Pontszám: 0–10

10. Finanszírozás szabályai:

— A beszerzés 97,500000 % Európai Uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg. A kifizetések szállítói finanszírozás keretében az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú «40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése» tárgyú projekt alapján kerülnek kifizetésre,

— A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak,

— A szerződés szerinti kifizetések a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)–(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek,

— Számlázás: 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: Eladó az 1. résszámla kiállítására a szerződés 2. sz. mellékletében foglalt Jármű szerződésszerű átadását követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. Az 1. részszámla ellenértéke egyenlő a Vételár 75 %-ával. Eladó a végszámlát valamennyi kötelezettségének teljesítését követően kibocsátott teljesítésigazolás ellenében jogosult kiállítani. A végszámla ellenértéke egyenlő a Vételár 25 %-ával.

Folytatás a III.1.3) pontban

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Folytatás a II.2.4) pontból:

Töltőoszloppal kapcsolatos egyes paraméterek:

— A környezetei hatásokat az infrastruktúrának a működőképesség megtartása mellett el kell viselnie (-30oC - +50oC, közvetlen csapadéknak kitéve, a napi hőingás max. 30oC, páratartalom 40 %-95 %),

— A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 90 kW az éjszakai töltőoszlop esetében. 70kW/éjszakai töltőoszlop feletti bemenő villamos teljesítmény esetén Ajánlattevő feladata az elosztószekrényből a töltőoszlopig új, megfelelő keresztmetszetű földkábel (20 méteren belül) kiépítése zöldsávban, 3 méteres díszburkolat bontással és helyreállítással

— A bemenő villamos teljesítmény nem lehet nagyobb, mint 180 kW/gyors töltőoszlop. A töltő berendezés primer oldali feszültségszintje kisfeszültségű legyen,

— A töltésnek veszély esetére vészleállító funkcióval megszakíthatónak kell lennie,

— A töltés nem kezdődhet meg a jármű és a töltőoszlop kompatibilitásának automatikus vizsgálata nélkül,

— Az ajánlott akkumulátorkapacitással bíró járművek egyidejű, teljes, 100 % szintre való töltésének legfeljebb 8 óra alatt meg kell történnie.

Oktatás:

Ajánlattevő feladata és költsége a beüzemelésre és karbantartására vonatkozó képzés, melynek során maximum 12 fő járművezető és maximum 5 fő járműkarbantartó részére összesen legalább 48 órában magyar nyelven elméleti és gyakorlati oktatás megtartása szükséges a töltőoszlop/töltőállomás üzemeltetéséről és karbantartásáról.

Ajánlattevő feladata az utolsó jármű üzembehelyezésétől számított 10 év időtartamra a járművek üzembetartásához pótalkatrész szállítása és karbantartása az alábbi feltételek mellett:

A pótalkatrész ellátási kötelezettségre vonatkozóan az alábbi feltételek az irányadók:

Az autóbuszhoz javításához, karbantartásához szükséges cserealkatrészek biztosítási kötelezettség az ajánlattevő felelősége, melyet saját készletéből köteles rendelkezésre bocsátani az ajánlatkérő részére az igény bejelentésétől számított 36 órán belül. Az ilyen módon az Ajánlatkérő részére biztosított cserealkatrész átadását követően (amennyiben annak cseréje nem tartozik a garanciális, vagy jótállási kötelezettség körébe) az Ajánlattevő kérheti annak ellentételezését a szokásos módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kiállításával.

Az eljárás részletes tárgyának meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Folytatás a III.2.2) pontból:

— Jótállás (kezdő időpont a végszámlára vonatkozó teljesítés igazolás kiállításnak az időpontja, időtartama: komplett járműre 36 hó, illetve pótalkatrész szállítása és karbantartása a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 évig. Töltőinfrastruktúrára minimum 36 hó, vázszerkezetre 96 hó, akkumulátor állományra cseregarancia (az eredeti kapacitásának 50 %-a még rendelkezésre áll) 60 hó, berendezések és szolgáltatások: 120 hónap,

— A pótalkatrész szállításának és karbantartásának finanszírozása a leszállított utolsó jármű forgalomban helyezését követő 10 év időtartam alatt saját forrásból történik.

A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek külön — külön nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019